Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 11/2023/QĐCNTTLH ngày 01/04/2023 của TAND huyện Mường La, tỉnh Sơn La về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

  • Số quyết định: 11/2023/QĐCNTTLH
  • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Mường La, tỉnh Sơn La
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: QĐ CNTTLH theo thủ tục HG tại TA số 11 ngày 04.01.2023 giữa chị Vì Thị H1 và anh Lò Văn H2
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN