Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Số: 09/2023/HSPT-QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Đình chỉ việc xét xử phúc thẩm

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đức Hiếu

Thẩm phán: Thẩm phán:

Ông Hoàng Văn Thành Ông Nguyễn Thanh Nhã

NHẬN THẤY:

Ngày 03/10/2022, bị cáo Đào Huy H có đơn kháng cáo Bản án hình sự sơ thẩm số 286/2022/HSST ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội với nội dung xin giảm hình phạt;

XÉT THẤY:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Đào Huy H đã rút toàn bộ kháng cáo. Căn cứ khoản 1 Điều 342 và Điều 348 của Bộ luật Tố tụng hình sự,

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 908/2022/TLPT-HS ngày 08/11/2022 đối với bị cáo Đào Huy H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự.

 2. Bản án hình sự sơ thẩm số 286/2022/HSST ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • VKSND TP Hà Nội;

 • CQCSĐT quận Hoàng Mai;

 • VKSND quận Hoàng Mai;

 • TAND quận Hoàng Mai;

 • Bị cáo;

 • Bị hại;

 • Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Đức Hiếu

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 09/2023/HSPT-QĐ ngày 01/04/2023 của TAND TP. Hà Nội

 • Số quyết định: 09/2023/HSPT-QĐ
 • Quan hệ pháp luật:
 • Cấp xét xử: Phúc thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hình sự
 • Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Nội
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 908/2022/TLPT-HS ngày 08/11/2022 đối với bị cáo Đào Huy H phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 1 Điều 174 Bộ luật hình sự. 2. Bản án hình sự sơ thẩm số 286/2022/HSST ngày 27/9/2022 của Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra Quyết định đình chỉ việc xét xử phúc thẩm.
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN