Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 07/2023/QĐCNTTLH ngày 01/04/2023 của TAND Q. Hải An, TP. Hải Phòng về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

  • Số quyết định: 07/2023/QĐCNTTLH
  • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND Q. Hải An, TP. Hải Phòng
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: QĐCNTTHG số 07 giữa anh M và chị T
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN