Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 06/QĐ-TA ngày 01/04/2023 của TAND Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

  • Số quyết định: 06/QĐ-TA
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc:
  • Tòa án xét xử: TAND Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Tải về bản án