Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 06/QĐ-TA ngày 01/04/2023 của TAND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

  • Số quyết định: 06/QĐ-TA
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc:
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với đối tượng Phàng Thị L.
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN