Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/2023/QĐST-HNGĐ

Tân Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều 212, Điều 213 và Điều 397 Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ Điều 55, 58, 81, 82, 83, 84, 107, 110, 116, 117 Luật Hôn nhân và Gia đình;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số 1037/2022/TLST-HNGĐ ngày 09 tháng 11 năm 2022 về việc “Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn”, gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

- Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:

1/ Bà Nguyễn Ngọc Bảo T, sinh năm 1980; Địa chỉ: đường A, phường B, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.

2/ Ông Vũ Trọng K, sinh năm 1974; Địa chỉ: đường X, phường Y, quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh;

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

 1. Căn cứ vào Giấy chứng nhận kết hôn số 197, quyển số II/2010 do Ủy ban nhân dân Phường 02, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/12/2010 thì bà T và ông K là vợ chồng hợp pháp, nay cả hai yêu cầu được công nhận thuận tình ly hôn là phù hợp với quy định của luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014.

  Xét thỏa thuận của các đương sự:

 2. Về quan hệ hôn nhân: Bà T và ông K cùng trình bày ông bà tự nguyện chung sống vào năm 2010. Trong quá trình chung sống phát sinh nhiều mâu thuẫn, nguyên nhân là do bất đồng về quan điểm sống dẫn đến vợ chồng không tìm được tiếng nói chung. Nay cảm thấy mâu thuẫn đã kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được nên bà T và ông K yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn. Do đó yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn của bà T và ông K là tự nguyện, phù hợp với quy định tại Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình nên ghi nhận.

 3. Về con chung: 02 con tên Vũ Phúc H, sinh ngày 02/4/2012 và Vũ Quỳnh A1, sinh ngày 15/01/2015. Ly hôn hai bên thỏa thuận giao trẻ Huy và trẻ

  A1 cho bà T trực tiếp nuôi dưỡng, bà T không yêu cầu ông K cấp dưỡng cho con là có cơ sở chấp nhận.

 4. Về tài sản chung: Hai bên khai không có nên Tòa không xem xét.

 5. Về nợ chung: Hai bên khai không có nên Tòa không xem xét.

 6. Về lệ phí Tòa án: Lệ phí là 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng do bà Nguyễn Ngọc Bảo T và ông Vũ Trọng K chịu.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập Biên bản hòa giải đoàn tụ không thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:

  - Về quan hệ hôn nhân: Bà Nguyễn Ngọc Bảo T và ông Vũ Trọng K thuận tình ly hôn (Bà Nguyễn Ngọc Bảo T và ông Vũ Trọng K đăng ký kết hôn theo Giấy chứng nhận kết hôn số 197, quyển số II/2010 do Ủy ban nhân dân Phường 02, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 14/12/2010).

  - Về con chung: Giao 02 trẻ tên Vũ Phúc H, sinh ngày 02/4/2012 và Vũ Quỳnh A1, sinh ngày 15/01/2015 cho bà Ttrực tiếp nuôi dưỡng. Tạm hoãn nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cho ông Kdo bà Tchưa yêu cầu.

  Khi có lý do chính đáng mức cấp dưỡng và phương thức cấp dưỡng có thể thay đổi.

  Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

  Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

  Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức theo qui định tại khoản 5 điều 84 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

  • Về tài sản chung: Hai bên khai không có.

  • Về nợ chung: Hai bên khai không có.

 2. Về lệ phí Tòa án: 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng do bà Nguyễn Ngọc Bảo T và ông Vũ Trọng K nộp được trừ vào 300.000 (Ba trăm ngàn) đồng tiền tạm ứng lệ phí mà ông, bà đã nộp theo Biên lai thu số 0032244 ngày 01/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Ông K, bà T đã nộp đủ lệ phí.

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • Đương sự;

 • Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình;

 • Ủy ban nhân dân Phường 02, Q. Tân Bình,Thành phố Hồ Chí Minh;

 • Lưu: Hồ sơ việc dân sự.

THẨM PHÁN

Cao Thị Thu Hiền

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 06/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh về yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

 • Số quyết định: 06/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Thuận tình ly hôn
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN