Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VŨNG LIÊM TỈNH VĨNH LONG

Số: 06/2023/QĐST-HNGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Liêm, ngày 03 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN SỰ THUẬN TÌNH LY HÔN VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số: 653/2022/TLST/HNGĐ ngày 19 tháng 12 năm 2022, giữa:

 • Nguyên đơn: Anh Nguyễn D, sinh năm 1984

 • Bị đơn: Chị Nguyễn T, sinh năm 1987

Cùng địa chỉ: ấp L, xã B, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Điều 9, Điều 55, Điều 81, Điều 82, Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 23 tháng 12 năm 2022.

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 23 tháng 12 năm 2022 là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 7 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thuận tình ly hôn: anh Nguyễn D và chị Nguyễn D thống nhất thuận tình ly hôn.

 2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:

  • Về con chung: Có một con chung tên Nguyễn V, sinh ngày 11/10/2018 hiện đang sống với chị T. Sau khi ly hôn anh D đồng đồng ý giao con cho chị D tiếp tục nuôi dưỡng, chị D tự nguyện không yêu cầu anh D cấp dưỡng nuôi con

   Sau khi ly hôn người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con thì người trực tiếp nuôi dưỡng con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

  • Về tài sản chung, nợ phải thu, phải trả: anh Nguyễn D và Nguyễn D thống nhất không yêu cầu Tòa án giải quyết.

  • Về án phí hôn nhân sơ thẩm: anh Nguyễn D nguyện nộp 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng) án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm. Nhưng được khấu trừ vào số tiền chị đã nộp tạm ứng án phí là 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) theo biên lai số N0 0009006, ngày 19/12/2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Vũng Liêm. Hoàn trả lại cho anh Nguyễn D số tiền 150.000đ (Một trăm năm mươi nghìn đồng) .

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • TAND tỉnh Vĩnh Long;

 • Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

 • Chi cục THA huyện Vũng Liêm;

 • UBND xã B, huyện Vũng Liêm;

 • Các đương sự;

THẨM PHÁN

Nguyễn Thị Thanh Tuyền

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 06/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 06/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: xin ly hon
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN