Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THỊ XÃ GÒ CÔNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TỈNH TIỀN GIANG

Số: 04/2023/QĐST-DS GC, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

Căn cứ vào Điều 48; điểm c khoản 1 Điều 217; Điều 218; Điều 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 257/2022/TLST- DS ngày 08 tháng 12 năm 2022;

Xét thấy: Ngaøy 03 tháng 01 năm 2023, nguyên đơn bà Nguyễn Thị N coù ñôn ruùt laïi toàn bộ đơn khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự; bị đơn không có phản tố.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm thụ lý số: 257/2022/TLST- DS ngày 08 tháng 12 năm 2022. Về việc “Tranh chấp hợp đồng góp hụi”giữa:

  Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị N, sinh năm 1945. Địa chỉ: Ấp GC, xã LH, thị xã GC, tỉnh Tiền Giang. Bị đơn: Bà Hồ Thị H, sinh năm 1968.

  Ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1968.

  Cùng địa chỉ: Ấp CM, xã LH, thị xã GC, tỉnh Tiền Giang.

 2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án:

  • Đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án theo quy định tại khoản 1 Điều 218 Bộ luật tố tụng dân sự;

  • Về án phí dân sự sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị N được miễn tạm ứng án phí theo quy định tại điểm đ, khoản 1, Điều 12 NQ 326/2016/UBTVQH14 do là người cao tuổi nên không hoàn.

 3. Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được tống đạt hợp lệ theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

THẨM PHÁN

Nơi nhận;

 • TAND tỉnh Tiền Giang;

 • VKSND, TXGC;

 • Chi cục THA dân dự TXGC;

 • Các đương sự;

LÊ THỊ HẰNG

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 04/2023/QĐST-DS ngày 01/04/2023 của TAND TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang về tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường

 • Số quyết định: 04/2023/QĐST-DS
 • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về hụi, họ, biêu, phường
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Dân sự
 • Tòa án xét xử: TAND TX. Gò Công, tỉnh Tiền Giang
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Ngaøy 03 tháng 01 năm 2023, nguyên đơn bà Nguyễn Thị N coù ñôn ruùt laïi toàn bộ đơn khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự; bị đơn không có phản tố.
Tải về bản án