Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN THẠNH PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH BẾN TRE

Số: 03/2023/QĐST-HNGĐ Thạnh Phú, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC BÊN THAM GIA HÒA GIẢI TẠI TÒA ÁN

Căn cứ các Điều 32, 33, 34 và 35 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án; Căn cứ vào Điều 55, 58, 81, 82, 83, 84, 115 của Luật Hôn nhân và gia đình;

Căn cứ yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của anh Nguyễn Thanh D, sinh năm 1987. Địa chỉ: Số 8/4 ấp TL, xã BT, huyện P, tỉnh Bến Tre.

Sau khi nghiên cứu:

 • Đơn khởi kiện ngày 22 tháng 11 năm 2022 về việc yêu cầu ly hôn của anh Nguyễn Thanh D.

 • Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 12 năm 2022 về thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải sau đây:

  + Anh Nguyễn Thanh D, sinh năm 1987. Địa chỉ: Số 8/4 ấp TL, xã BT, huyện P, tỉnh Bến Tre.

  + Chị Lê Thị B, sinh năm 1985. Địa chỉ: Số 8/4 ấp TL, xã BT, huyện P, tỉnh Bến Tre.

 • Các tài liệu kèm theo biên bản ghi nhận kết quả hòa giải do Hòa giải viên chuyển sang Tòa án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 12 năm 2022 có đủ các điều kiện quy định tại Điều 33 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các bên tham gia hòa giải được ghi trong Biên bản ghi nhận kết quả hòa giải ngày 14 tháng 12 năm 2022, cụ thể như sau:

  • Về quan hệ hôn nhân: Anh Nguyễn Thanh D và chị Lê Thị B thuận tình ly hôn. Anh D và chị B không yêu cầu cấp dưỡng giữa vợ và chồng khi ly hôn.

  • Về con chung: Anh Nguyễn Thanh D được quyền trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng con chung tên Nguyễn Huynh N, sinh ngày 02/11/2010. Chị Lê Thị B không phải cấp dưỡng nuôi con do anh Nguyễn Thanh D không có yêu cầu.

   Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên. Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Trên cơ sở lợi ích của con, cha mẹ hoặc cá nhân, tổ chức theo quy định có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con, mức cấp dưỡng nuôi con khi có căn cứ.

  • Về tài sản chung: Anh Nguyễn Thanh D và chị Lê Thị B trình bày không có, không yêu cầu giải quyết.

  • Về nợ chung: Anh Nguyễn Thanh D và chị Lê Thị B trình bày không có, không yêu cầu giải quyết.

 2. Quyết định này có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ký, không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm của Bộ luật Tố tụng dân sự và được thi hành theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự.

Nơi nhận: THẨM PHÁN

 • Các đương sự;

 • VKSND huyện Thạnh Phú; (Đã ký)

 • Chi cục THADS huyện Thạnh Phú;

 • TAND tỉnh Bến Tre;

 • UBND xã Bình Thạnh; Đặng Văn Phương

 • Lưu hồ sơ vụ án.

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 03/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 03/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Ly hôn
Tải về bản án