Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 03/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

  • Số quyết định: 03/2023/QĐST-HNGĐ
  • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Bà Nguyễn Thị Thanh N yêu cầu xin ly ôn với ông Lê Văn C
Tải về bản án