Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QUẬN THỐT NỐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Số: 03/2023/QĐST-DS Thốt Nốt, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ vào biên bản hòa giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022 về việc các đương sự thỏa thuận được với nhau về việc giải quyết toàn bộ vụ án dân sự thụ lý số: 368/2022/TLST-DS ngày 30 tháng 11 năm 2022 về việc “Tranh chấp

XÉT THẤY:

Các thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản hòa giải thành về việc giải quyết toàn bộ vụ án là tự nguyện; nội dung thỏa thuận giữa các đương sự không vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hòa giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự:

  - Nguyên đơn: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần S.

  Trụ sở: số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường A, quận B, thành phố Hồ Chí Minh.

  Chi nhánh Cần Thơ. Địa chỉ: số 95-97-99 Võ Văn Tần, phường C, quận D, thành phố Cần Thơ.

  Người đại diện theo ủy quyền: ông Hồ Thanh Lâm – Chức vụ: Chuyên viên Quản lý nợ. Địa chỉ liên hệ: 95-97-99 Võ Văn Tần, phường C, quận D, thành phố Cần Thơ. (Giấy ủy quyền số 877/2022/GUQ-CNCT ngày 17/8/2022)

  - Bị đơn: Ông Phan Văn T – sinh năm 1988.

  Nơi thường trú: khu vực E, phường F, quận F, thành phố Cần Thơ.

 2. Sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:

  Bị đơn ông Phan Văn T phải có trách nhiệm thanh toán cho nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần S tổng số tiền 10.063.321đ (Mười triệu, khôngtrong đó: nợ gốc:

  6.032.533 đồng, lãi quá hạn 4.030.788 đồng.

  Bị đơn ông Phan Văn T còn phải tiếp tục chịu tiền lãi phát sinh được tính từ ngày 28/12/2022 trên dư nợ gốc theo mức lãi suất mà các bên thỏa thuận thể hiện tại Giấy đề nghị cấp Thẻ tín dụng kiêm hợp đồng, ngày 10/6/2016 cho đến khi trả hết nợ cho nguyên đơn.

  Về thời gian và cách thức thanh toán nợ được giải quyết tại Chi cục Thi hành án dân sự quận F, thành phố Cần Thơ.

  - Về án phí dân sự sơ thẩm: Bị đơn ông Phan Văn T phải nộp số tiền 251.583đ (Hai trăm năm mươi mốt ngàn, năm trăm tám mươi ba đồng) án phí tại Chi cục Thi hành án dân sự quận F, thành phố Cần Thơ.

  Nguyên đơn Ngân hàng thương mại cổ phần S được nhận lại số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0004767 ngày 18/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận F, thành phố Cần Thơ.

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

 4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận: THẨM PHÁN

 • TAND Tp. Cần Thơ;

 • VKSND quận F;

 • Chi cục THA quận F; (Đã ký)

 • Các Đương sự;

 • Lưu hồ sơ.

Huỳnh Thị Mộng Tuyền

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 03/2023/QĐST-DS ngày 01/04/2023 của TAND Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ về tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Số quyết định: 03/2023/QĐST-DS
 • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Dân sự
 • Tòa án xét xử: TAND Q. Thốt Nốt, TP. Cần Thơ
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: CÔNG NHẬN SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN