Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 03/2023/QĐST-DS ngày 01/04/2023 của TAND huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre về tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản

  • Số quyết định: 03/2023/QĐST-DS
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Bà Trần Thị Bé T có nghĩa vụ trả cho ông Trần Văn L số tiền hụi còn thiếu là 18.102.000 đồng, và tiền lãi tính từ ngày 11/7/2018 đến ngày 11/12/2022 là 53 tháng với số tiền là 7.963.000 đồng. Tổng cộng vốn lãi là 25.065.000 đồng. Thời hạn trả khi quyết định có hiệu L pháp luật. Kể từ ngày quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của ...
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN