Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 03/2023/QĐST-DS ngày 01/04/2023 của TAND huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

  • Số quyết định: 03/2023/QĐST-DS
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Tranh chấp hợp đồng dân sự về vay tài sản giữa bà Phạm Thu T với bà Nguyễn Thị M
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN