Hệ thống pháp luật

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2023/QĐST-HNGĐ

Long Mỹ, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án Hôn nhân và gia đình thụ lý số: 272/2022/TLST-HNGĐ, ngày 02 tháng 11 năm 2022, giữa các đương sự:

Nguyên đơn Chị Huỳnh Thị Ngọc T, sinh năm: 1995 Địa chỉ: Ấp 09, TH, huyện LM, tỉnh Hậu Giang

Bị đơn anh Hồ Thanh H, sinh năm: 1987

Địa chỉ: Ấp 09, TH, huyện LM, tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Điều 55; Điều 81; Điều 82 và Điều 83 Luật hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022;

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022 là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Huỳnh Thị Ngọc T và anh Hồ Thanh H.

 2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:

  Về quan hệ hôn nhân: Chị Huỳnh Thị Ngọc T và anh Hồ Thanh H thống nhất thuận tình ly hôn.

  Về con chung: Anh Hồ Thanh H được quyền trực tiếp nuôi con chung tên Hồ Ngọc H sinh ngày 21/04/2013 cho đến khi con trưởng thành (tròn 18 tuổi), chị Huỳnh Thị Ngọc T chưa phải cấp dưỡng nuôi con do anh Hồ Thanh H chưa yêu

  cầu. Dành quyền thăm nom và chăm sóc con chung cho chị Huỳnh Thị Ngọc T không ai được cản trở.

  Về tài sản chung: Đương sự tự thỏa thuận nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Về nợ chung: Không có nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) chị Huỳnh Thị Ngọc T tự nguyện nộp nhưng được khấu trừ vào

  300.000 đồng tiền tạm ứng án đã nộp theo biên lai số 0006623 ngày 02 tháng 11 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Chị Huỳnh Thị Ngọc T được nhận lại 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng) tiền tạm ứng án phí đã nộp.

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • Các đương sự;

 • VKSND huyện Long Mỹ;

 • THADS H. Long Mỹ;

 • UBND xã TH;

 • Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN

Nguyễn Phát Lộc

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 02/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 02/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: nguyên đơn yêu cầu ly hôn với bị đơn
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN