Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 02/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên về yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

  • Số quyết định: 02/2023/QĐST-HNGĐ
  • Quan hệ pháp luật: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Công nhận thuận tình ly hôn Chị H.O và Anh H.L
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN