Hệ thống pháp luật

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÁT XÁT TỈNH LÀO CAI

Số: 02/2023/QĐST- HNGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bát Xát, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

Căn cứ vào các Điều 48, 217, 218, 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm;

Xét thấy: Người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH

 1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 93/2022/TLST- HNGĐ ngày 12 tháng 12 năm 2022 về việc kiện “Ly hôn, tranh chấp về nuôi con khi ly hôn” giữa:

  Nguyên đơn: Chị Lưu Thị Thanh T - Sinh năm 1981 Địa chỉ: Thôn M, xã M, huyện B, tỉnh Lào Cai

  Bị đơn: Anh Vùi Văn T - Sinh năm 1980 Địa chỉ: Thôn M, xã M, huyện B, tỉnh Lào Cai

 2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án:

  Trả lại đơn khởi kiện và các tài liệu chứng cứ kèm theo cho đương sự

  Đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết lại vụ

  án.

  Về án phí: Chị Lưu Thị Thanh T không phải chịu tiền án phí dân sự sơ thẩm,

  chị được hoàn trả lại số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) tạm ứng án phí mà chị đã nộp tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai theo biên lai số 0002327 ngày 12 tháng 12 năm 2022.

 3. Đương sự chị Lưu Thị Thanh T và anh Vùi Văn T có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Nơi nhận:

 • TAND tỉnh Lào Cai;

 • VKSND tỉnh Lào Cai;

 • VKSND huyện Bát Xát;

 • Các đương sự (02);

 • Chi cục THADS huyện;

 • Lưu hồ sơ; Tập QĐ; VP.

THẨM PHÁN

(đã ký)

Phạm Thị Thu Hằng

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 02/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 02/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Chị Lưu Thị Thanh T khởi kiện xin ly hôn anh Vùi Văn T
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN