Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC HÀ TỈNH LÀO CAI

Số: 02/2023/QĐST-HNGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bắc Hà, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 76/2022/TLST- HNGĐ ngày 04 tháng 11 năm 2022 giữa:

- Nguyên đơn: Chị Giàng Thị M, năm sinh 1980 Địa chỉ: Thôn P, xã C, huyện B, tỉnh Lào Cai.

- Bị đơn: Anh Thào Seo C, năm sinh: 1980 Địa chỉ: Thôn P, xã C, huyện B, tỉnh Lào Cai.

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Điều 55, 81, 82, 83 của Luật hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022.

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022 là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Chị Giàng Thị M và anh Thào Seo C.

 2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:

  • Về quan hệ hôn nhân: Chị Giàng Thị M và anh Thào Seo C nhất trí thuận tình ly hôn.

  • Về nuôi con khi ly hôn: Anh Thào Seo C được trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục cháu Thào Seo P, sinh ngày 03/6/2015, cho đến khi cháu P đủ 18 tuổi. Chị Giàng Thị M không phải cấp dưỡng nuôi con chung.

   Người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

  • Về nghĩa vụ chịu án phí: Chị Giàng Thị M phải chịu án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm là 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng), nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số: 0004031 ngày 04/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Chị Giàng Thị M được hoàn trả lại số tiền chênh lệch là 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • Các đương sự (2);

 • TAND tỉnh Lào Cai;

 • VKSND huyện Bắc Hà (2);

 • CCTHADS huyện Bắc Hà;

 • UBND xã C;

 • Người BVQVLIHP cho NĐ;

 • Lưu HSVA-THS-KT- VP (5).

THẨM PHÁN

Nguyễn Thị Thu Hƣơng

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 02/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 02/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: QĐ CNTTLH và STT của các ĐS giữa NĐ chị Giàng Thị M - BĐ anh Thào Seo C
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN