Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 02/2023/QĐCNTTLH ngày 01/04/2023 của TAND TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

  • Số quyết định: 02/2023/QĐCNTTLH
  • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
  • Tòa án xét xử: TAND TX. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Chị Trịnh Thị Huyền Tr yêu cầu ly hôn anh Nguyễn Văn T và yêu cầu giải quyết về việc nuôi dưỡng con chung
Tải về bản án