Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 02/2023/QĐCNHGT-DS ngày 01/04/2023 của TAND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa về tranh chấp hợp đồng vay tài sản

  • Số quyết định: 02/2023/QĐCNHGT-DS
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng vay tài sản
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Công nhận kết quả hòa giải
Tải về bản án