Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-KDTM ngày 01/04/2023 của TAND huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ về tranh chấp về mua bán hàng hóa

  • Số quyết định: 01/2023/QĐST-KDTM
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về mua bán hàng hóa
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Thới Lai, TP. Cần Thơ
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Công nhận sự thảo thuận của các đương sự.
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN