Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-KDTM ngày 01/04/2023 của TAND huyện Mường La, tỉnh Sơn La về tranh chấp hợp đồng tín dụng

  • Số quyết định: 01/2023/QĐST-KDTM
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Kinh doanh thương mại
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Mường La, tỉnh Sơn La
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Quyet định CNSTT của các đương sự
Tải về bản án