Hệ thống pháp luật

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LỮ

Số: 01/2023/QĐST-HNGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tiên Lữ, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số 57/2022/TLST-HNGĐ ngày 17 tháng 11 năm 2022 giữa:

Nguyên đơn: Chị Vũ Thị N, sinh năm 2000; Địa chỉ: Thôn CH, xã TD, huyện T, tỉnh Hưng Yên.

Bị đơn: Anh Bùi Quốc V, sinh năm 1992; Địa chỉ: Thôn AT, xã TD, huyện T, tỉnh Hưng Yên.

Căn cứ vào Điều 212 và 213 của Bộ luật Tố tụng dân sự.

Căn cứ vào các Điều 51, 55; 57 Luật hôn nhân và gia đình; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án, lệ phí Tòa án.

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022.

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022 là hoàn toàn tự nguyện và không trái pháp luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Vũ Thị N và anh Bùi Quốc V.

 2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:

  • Về quan hệ hôn nhân: Chị Vũ Thị N và anh Bùi Quốc V tự nguyện thuận tình ly hôn.

  • Về con chung: Anh chị chưa có con chung.

  • Về tài sản chung, nợ, công sức, ruộng cấy: Đương sự không yêu cầu Tòa án giải quyết.

  • Về án phí: Nguyên đơn chị Vũ Thị N tự nguyện chịu toàn bộ 150.000đ án phí sơ thẩm ly hôn, nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000đ theo biên lai số 0004625 ngày 17/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện

   Tiên Lữ. Hoàn trả chị N số tiền 150.000đ.

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • Đương sự;

 • VKSND huyện Tiên Lữ;

 • VKSND tỉnh Hưng Yên

 • Chi cục THADS huyện Tiên Lữ;

 • UBND xã TD (GCNKH số 02 ngày 06/01/2020);

 • Phòng KTNV Tòa án tỉnh

 • Lưu: Hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

(Đã ký)

Đoàn Mạnh Quang

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-HNGĐ ngày của TAND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 01/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Quyết định CNTTLH giữa chị Vũ Thị Ninh và anh Bùi Quốc Vương
Tải về bản án