Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ TÂN AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỈNH LONG AN

Số: 01/2023/QĐST-HNGĐ Tân An, ngày 04 tháng 01 năm 2023.

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án Hôn nhân gia đình thụ lý số 300/2022/TLST-HNGĐ ngày 22 tháng 11 năm 2022, giữa:

 1. Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Ngọc Đ, sinh năm 1987 Địa chỉ: Số 369 ấp NT, xã NTT, thành phố T, tỉnh Long An.

 2. Bị đơn: Ông Phạm Ngọc V, sinh năm 1986

Địa chỉ: Số 369 ấp NT, xã NTT, thành phố T, tỉnh Long An. Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Căn cứ vào Điều 55 của Luật hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022.

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022 là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Đ và ông Phạm Ngọc V.

 2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:

  Về quan hệ hôn nhân: Bà Nguyễn Thị Ngọc Đ và ông Phạm Ngọc V thuận tình ly hôn.

  Về con chung: Có 01 con chung tên Phạm Thị Ngọc Q sinh ngày 14/5/2009. Khi ly hôn, các bên thống nhất giao cháu Quỳnh cho bà Nguyễn Thị Ngọc Đ nuôi dưỡng, ông Phạm Ngọc V không cấp dưỡng nuôi con, do bà Đ không yêu cầu.

  Người không trực tiếp nuôi con được quyền tới lui thăm nom, chăm sóc giáo dục con chung không ai được quyền ngăn cản. Người trực tiếp nuôi con được quyền yêu cầu hạn chế quyền thăm nom nếu người không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom làm ảnh hưởng xấu đến việc chăm sóc giáo dục con chung. Vì quyền lợi của con chung, các bên hoặc một bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết thay đổi người trực tiếp nuôi con chung cũng như mức cấp dưỡng nuôi con chung.

  Về tài sản chung, nợ chung: Bà Nguyễn Thị Ngọc Đ và ông Phạm Ngọc V xác định tự thỏa thuận không yêu cầu Tòa án giải quyết.

  Về án phí sơ thẩm: Bà Nguyễn Thị Ngọc Đ phải chịu 150.000đồng án phí ly hôn, nhưng được khấu trừ vào số tiền 300.000đồng tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai thu số 0001910 ngày 22/11/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tân An, tỉnh Long An. Hoàn lại cho bà Đ số tiền án phí còn lại là 150.000đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

 4. Quyết định này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

 • TAND tỉnh Long An;

 • VKSND TP. TA;

 • Chi cục THADS TP. TA;

 • UBND xã Nhơn Thạnh Trung, TPTA, LA;

 • Các đương sự;

 • AV, Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN

Đã ký

Phạm Thị Thu Hương

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND TP. Tân An, tỉnh Long An về tranh chấp về chia tài sản chung

 • Số quyết định: 01/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về chia tài sản chung
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Dân sự
 • Tòa án xét xử: TAND TP. Tân An, tỉnh Long An
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: ly hôn
Tải về bản án