Hệ thống pháp luật

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN V

TỈNH THÁI BÌNH

Số: 01 /2023/QĐST- HNGĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƢƠNG SỰ

Căn cứ vào hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 264/2022/TLST-HNGĐ ngày 16 tháng 12 năm 2022. Giữa:

 1. Nguyên đơn: Chị Vũ Thanh Y, sinh năm 1999;

  Nơi ĐKHKT: Thôn H, xã M, huyện V, tỉnh Thái Bình. Chỗ ở hiện nay: Thôn H, xã T, huyện Y, tỉnh Yên Bái;

 2. Bị đơn: Anh Bùi Trung H, sinh năm 1998;

Địa chỉ cư trú: Thôn H, xã M, huyện V, tỉnh Thái Bình.

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Điều 55, Điều 58, Điều 81, Điều 82, Điều 83, Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022.

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022 là hoàn toàn tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa chị Vũ Thanh Y và anh Bùi Trung

  H.

 2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:

  1. Về nuôi con chung: Chị Vũ Thanh Y và anh Bùi Trung H thống nhất:

   Sau khi ly hôn, giao cho chị Vũ Thanh Y trực tiếp nuôi dưỡng con Bùi Trúc Q, sinh ngày 12 tháng 10 năm 2020. Chị Y không yêu cầu anh H cấp dưỡng nuôi con chung.

   Anh H có quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung, không ai được cản trở. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con và yêu cầu cấp dưỡng nuôi con được đặt ra khi cần thiết.

  2. Về tài sản chung: Chị Vũ Thanh Y và anh Bùi Trung H đều thống nhất: không yêu cầu Tòa án giải quyết.

  3. Về án phí: Chị Vũ Thanh Y tự nguyện nộp cả 150.000 đồng án phí ly hôn sơ thẩm. Hoàn trả lại cho chị Vũ Thanh Y 150.000 đồng tạm ứng án phí dân sự sơ thẩm (đã nộp tại biên lai số 0001383 ngày 16 tháng 12 năm 2022

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • Các đương sự;

 • VKSND huyện V;

 • Chi cục Thi hành án DS huyện V;

 • UBND xã M, huyện V, tỉnh Thái Bình (GCNKH số 18/2020, ngày 31/3/2020);

 • Lưu hồ sơ;

 • Lưu HCTP.

THẨM PHÁN

(Đã ký)

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 01/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Tranh chấp về Hôn nhân - Gia đình gia]x chị Y và anh H
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN