Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HỒNG NGỰ TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/2023/QĐST-HNGĐ

Hồng Ngự, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án dân sự thụ lý số: 231/2022/TLST-HNGĐ ngày 15 tháng 12 năm 2022, giữa:

 • Nguyên đơn: Anh Trương Hoàng H, sinh năm 1987; Địa chỉ cư trú: Khóm Đông T, phường Đông T, thị xã Bình M, tỉnh Vĩnh Long.

 • Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Mỹ T, sinh năm 1987; Địa chỉ cư trú: Ấp Long T, xã Long T, huyện Hồng N, tinh Đồng Tháp.

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Căn cứ vào Điều 55, 81, 82, 83 của Luật Hôn nhân và gia đình;

Căn cứ vào Biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022.

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thỏa thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày 27 tháng 12 năm 2022 là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó,

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa: Anh Trương Hoàng H và chị Nguyễn Thị Mỹ T.

 2. Công nhận sự thoả thuận của các đương sự cụ thể như sau:

  • Về quan hệ hôn nhân: Anh Trương Hoàng H và chị Nguyễn Thị Mỹ T thống nhất thuận tình ly hôn.

  • Về con chung:

   + Chị Nguyễn Thị Mỹ T được tiếp tục trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chung Trương Hoàng H1, sinh ngày 08/05/2016 và Trương Nguyễn Ngọc Ánh D, sinh ngày 05/08/2021, anh Trương Hoàng H không phải cấp dưỡng nuôi con do chị T tự nguyện không yêu cầu.

   + Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom con để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

  • Về tài sản chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

  • Về nợ chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết.

  • Về án phí dân sự sơ thẩm: Anh Trương Hoàng H và chị Nguyễn Thị Mỹ T mỗi người chịu 75.000 đồng án phí ly hôn; anh H đồng ý chịu thay chị T; tổng cộng anh H chịu 150.000 đồng án phí sơ thẩm; được trừ vào tiền tạm ứng án phí đã nộp 300.000 đồng theo Biên lai thu số 0004167 ngày 15/12/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hồng Ngự; anh H được hoàn trả lại số tiền chênh lệch là 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) đồng.

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • Đương sự;

 • Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp;

 • Cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn;

 • Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

Nguyễn Nông Phú

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 01/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Ly hôn, tranh chấp về nuôi con
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN