Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIỒNG TRÔM TỈNH BẾN TRE

Số: 01/2023/QĐST-HNGĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giồng Trôm, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THOẢ THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIỒNG TRÔM, TỈNH BẾN TRE

Căn cứ vào các điều 212, 213 của Bộ luật Tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Điều 55, 57, 81, 82, 83 và 84 của Luật hôn nhân và gia đình; Căn cứ Luật Phí và Lệ phí năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự thụ lý số: 142/2022/TLST-VDS ngày 07 tháng 12 năm 2022 về việc “Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con” gồm những người tham gia tố tụng sau đây:

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:

- Anh Trần Quốc V, sinh năm: 1995, địa chỉ: số nhà a, ấp P, xã Ph, huyện G, tỉnh B.

- Chị Nguyễn Quế A, sinh năm: 1995, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: số nhà a, ấp P, xã Ph, huyện G, tỉnh B. Chỗ ở hiện nay: số nhà b, ấp N, xã M, huyện T, tỉnh Ti.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

 1. Về quan hệ hôn nhân: Anh Trần Quốc V và chị Nguyễn Quế A kết hôn trên cơ sở tự nguyện và có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã Ph (nay là xã X), huyện G, tỉnh B nên quan hệ hôn nhân của anh V và chị Quế A là hợp pháp. Quá trình chung sống do bất đồng về quan điểm, anh chị đã sống ly thân và bỏ mặc nhau, không còn thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau. Cả hai xác định tình cảm vợ chồng không còn, không có khả năng đoàn tụ và có yêu cầu Tòa án công nhận thuận tình ly hôn. Xét thấy, hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, về tài sản chung, nợ chung phù hợp với Điều 55 của Luật Hôn nhân và gia đình nên Tòa án công nhận.

 2. Về con chung: Anh Trần Quốc V và chị Nguyễn Quế A có 01 con chung tên Trần Quang Đ, sinh ngày 16/9/2020, hiện cháu Đ đang sống chung với anh V. Quá trình nuôi dưỡng, anh V đảm bảo tốt lợi ích về mọi mặt và có đủ điều kiện để

  tiếp tục nuôi dưỡng cháu Đ, anh V và chị Quế A thỏa thuận sau khi ly hôn anh V tiếp tục nuôi dưỡng con chung là cháu Đ, sự thỏa thuận này phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 81 của Luật hôn nhân và gia đình “Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con...”. Vì vậy, Tòa án công nhận giao cháu Trần Quang Đ cho anh V tiếp tục trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho đến khi cháu đủ 18 tuổi.

 3. Về cấp dưỡng nuôi con: Theo quy định tại khoản 2 Điều 82 và khoản 1 Điều 83 của Luật hôn nhân và gia đình “Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho con”. Tòa án có giải thích việc cấp dưỡng cho con là quyền và lợi ích của trẻ. Tuy nhiên, anh V không yêu cầu chị Quế A cấp dưỡng cho con, đây là sự tự nguyện của anh V nên cần ghi nhận.

 4. Về quyền thăm nom con: Theo quy định tại khoản 3 Điều 82 của Luật hôn nhân và gia đình “Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở”. Do đó, chị Quế A có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở.

 5. Về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn: Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật hôn nhân và gia đình, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

 6. Về tài sản chung, nợ chung: Anh Trần Quốc V và chị Nguyễn Quế A trình bày không có nên không yêu cầu Tòa án giải quyết.

 7. Về lệ phí Toà án: Anh Trần Quốc V và chị Nguyễn Quế A phải chịu

300.000 đồng lệ phí Tòa án. Do anh chị thỏa thuận mỗi người chịu 150.000 đồng nên Tòa án ghi nhận và trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí đã nộp.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản hoà giải đoàn tụ không thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thoả thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:

  • Về quan hệ hôn nhân: Anh Trần Quốc V và chị Nguyễn Quế A thuận tình ly hôn.

  • Về con chung: Anh Trần Quốc V tiếp tục trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cháu Trần Quang Đ, sinh ngày 16/9/2020 cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Ghi nhận việc anh V không yêu cầu chị Quế A cấp dưỡng cho con.

   Chị Quế A có quyền, nghĩa vụ thăm nom con chung mà không ai được quyền cản trở.

   Vì lợi ích của con, theo yêu cầu của một hoặc cả hai bên Tòa án có thể quyết định việc cấp dưỡng cho con.

   Trong trường hợp có yêu cầu của một hoặc cả hai bên hoặc của cá nhân, tổ chức quy định tại khoản 5 Điều 84 của Luật hôn nhân và gia đình, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

  • Về tài sản chung, nợ chung: Anh Trần Quốc V và chị Nguyễn Quế A trình bày không có.

 2. Về lệ phí Toà án:

  • Anh Trần Quốc V phải chịu 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) đồng lệ phí hôn nhân gia đình sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí anh V đã nộp là 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) đồng theo biên lai thu số 0011180 ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Anh V đã nộp đủ lệ phí.

  • Chị Nguyễn Quế A phải chịu 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) đồng lệ phí hôn nhân gia đình sơ thẩm nhưng được trừ vào số tiền tạm ứng lệ phí chị Quế A đã nộp là 150.000 (Một trăm năm mươi nghìn) đồng theo biên lai thu số 0011181 ngày 05 tháng 12 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Chị Quế A đã nộp đủ lệ phí.

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận:

 • Người yêu cầu;

 • Viện kiểm sát nhân dân huyện Giồng Trôm;

 • Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giồng Trôm;

 • Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre;

 • Ủy ban nhân dân xã P;

 • Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN

(đã ký) Nguyễn Thế Dũng

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre về yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn

 • Số quyết định: 01/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn...
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: anh V thuận tình ly hôn với chị A
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN