Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN CHÂU THÀNH A Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỈNH HẬU GIANG

Số: 01/2023/QĐST-HNGĐ Châu Thành A, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN

VÀ SỰ THỎA THUẬN CỦA CÁC ĐƯƠNG SỰ

Căn cứ hồ sơ vụ án hôn nhân và gia đình thụ lý số: 453/2022/TLST-HNGĐ ngày 23 tháng 12 năm 2022, giữa:

Nguyên đơn: Anh Trang Minh H, sinh năm 1983; địa chỉ: Số 638/25 TĐT, phường 5, thành phố ST, tỉnh Sóc Trăng.

Bị đơn: Chị Hồ Thị Bích L, sinh năm 1983; địa chỉ: Ấp NT1A, xã NNA, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Căn cứ vào Điều 212 và Điều 213 Bộ luật tố tụng dân sự;

Căn cứ vào Điều 55, Điều 81, Điều 82, Điều 83 Luật hôn nhân và gia đình; Căn cứ vào biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành ngày

23 tháng 12 năm 2022.

XÉT THẤY:

Việc thuận tình ly hôn và thoả thuận của các đương sự được ghi trong biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hoà giải thành ngày 23 tháng 12 năm 2022 là hoàn toàn tự nguyện và không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

Đã hết thời hạn 07 ngày, kể từ ngày lập biên bản ghi nhận sự tự nguyện ly hôn và hòa giải thành, không có đương sự nào thay đổi ý kiến về sự thỏa thuận đó.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Công nhận sự thuận tình ly hôn giữa anh Trang Minh H và chị Hồ Thị Bích L. Giấy chứng nhận kết hôn số 115, ngày 31 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân phường 5, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng cấp cho anh Trang Minh H và chị Hồ Thị Bích L không còn giá trị pháp lý kể từ ngày 04 tháng 01 năm 2023.

 2. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự cụ thể như sau:

  • Về con chung: Anh Trang Minh H và chị Hồ Thị Bích L thỏa thuận thống nhất là chị Hồ Thị Bích L được quyền tiếp tục nuôi dưỡng 02 con chung tên Trang Hồ Bích T1 (nữ), sinh ngày 18/6/2009 và Trang Hồ Minh N (nam), sinh ngày 16/7/2019. Anh Trang Minh H tự nguyện cấp dưỡng nuôi con chung mỗi cháu là 1.000.000 đồng/tháng, thời gian cấp dưỡng tính từ ngày ban hành quyết định đến khi các con chung đủ 18 tuổi. Dành quyền thăm nom, chăm sóc, giáo dục con chung cho anh Trang Minh H không ai được quyền cản trở.

  • Về tài sản chung: Không có.

  • Về nợ chung: Không có.

  • Về án phí hôn nhân và gia đình sơ thẩm: Anh Trang Minh H tự nguyện chịu số tiền là 150.000đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng).

  • Về án phí cấp dưỡng: Anh Trang Minh H tự nguyện chịu số tiền là 150.000đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng). Khấu trừ số tiền tạm ứng án phí anh Trang Minh H đã nộp là 300.000đồng (ba trăm nghìn đồng) theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0012334 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang thành án phí hôn nhân gia đình sơ thẩm và án phí cấp dưỡng.

 3. Quyết định này có hiệu lực pháp luật ngay sau khi được ban hành và không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Nơi nhận: THẨM PHÁN

 • Đương sự;

 • VKSND huyện Châu Thành A;

 • Chi cục THADS huyện Châu Thành A;

 • UBND phường 5;

 • Lưu hồ sơ vụ án.

Mạc Thị Chiên

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-HNGĐ ngày 01/04/2023 của TAND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 01/2023/QĐST-HNGĐ
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Công nhận thuận tình ly hôn và sự thỏa thuận của các đương sự
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN