Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-DS ngày 01/04/2023 của TAND TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh về y/c tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu

  • Số quyết định: 01/2023/QĐST-DS
  • Quan hệ pháp luật: Y/c tuyên bố văn bản công chứng vô hiệu
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án Yêu cầu tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu, kiện đòi lại tài sản
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN