Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-DS ngày 01/04/2023 của TAND Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội về tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản

  • Số quyết định: 01/2023/QĐST-DS
  • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Dân sự
  • Tòa án xét xử: TAND Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Tranh chấp về xác định giá trị góp vốn
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN