Hệ thống pháp luật

Mẫu số 45-DS Ban hành theo NQ số 01/2017/NQ-HĐTP

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH

NGHỆ AN

Số: 01/2023/QĐST-DS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Yên Thành, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN YÊN THÀNH - NGHỆ AN

Căn cứ vào các điều 48, 217, 218, 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm;

Xét thấy: Người khởi kiện đã tự nguyện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 BLTTDS.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số 601/2022/TLST-HNGĐ ngày 23 tháng 12 năm 2022 về việc ‘‘Tranh chấp hôn nhân và gia đình’’, giữa:

  • Nguyên đơn: Bà Phan Thị L, sinh năm 1974.

   Trú tại: Xóm 3, xã BT, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

  • Bị đơn: Ông Phạm Văn S, sinh năm 1973.

   Trú tại: Xóm 3, xã BT, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

 2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án:

  • Bà Phan Thị L có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án theo quy định của pháp luật.

  • Trả lại cho bà Phan Thị L số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) mà bà L đã nộp tạm ứng án phí DSST theo Biên lai thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0000522 ngày 21/12/2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

 3. Bà Phan Thị L và ông Phạm Văn S có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:

 • Các đương sự;

 • Phòng KTNV - TAND tỉnh Nghệ An;

 • VKSND huyện Yên Thành;

 • Chi cục THADS huyện Yên Thành;

 • Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN

Trần Hoài Nam

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-DS ngày 01/04/2023 của TAND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình

 • Số quyết định: 01/2023/QĐST-DS
 • Quan hệ pháp luật: Vụ án ly hôn về mâu thuẫn gia đình
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Hôn nhân và gia đình
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: QĐ đình chỉ
Tải về bản án