Hệ thống pháp luật

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VỊ THỦY TỈNH HẬU GIANG

Số: 01/2023/QĐST-DS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vị Thủy, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN DÂN SỰ

Căn cứ vào các Điều 48, 217, 218, 219 và khoản 2 Điều 273 của Bộ luật tố tụng dân sự;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án dân sự sơ thẩm;

Xét thấy người khởi kiện rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 217 của Bộ luật tố tụng dân sự.

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Đình chỉ giải quyết vụ án dân sự thụ lý số: 90/2022/TLST-DS, ngày 11 tháng 10 năm 2022 về việc “tranh chấp về hợp đồng tín dụng”, giữa:

  1. Nguyên đơn: Ngân hàng TMCP T, địa chỉ trụ sở: phường B, Quận C, Thành phố H.

   Người đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Ngọc V, chức vụ: Tổng giám đốc Người đại diện theo ủy quyền: Bà Trần Thị Thu H (theo giấy ủy quyền số:

   27869.20 ngày 04/01/2021 của TGĐ); Ông Lê Huy A, ông Bùi Phúc V, ông Ngô Thanh (theo giấy ủy quyền số: 020854.21 ngày 15/12/2021).

  2. Bị đơn: Ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1969; địa chỉ: ấp 02, xã T, huyện V, tỉnh H.

 2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án:

  Nguyên đơn được nhận lại tiền tạm ứng án phí là 3.560.000 đồng (ba triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng) theo biên lai thu số 0002987 ngày 11 tháng 10 năm 2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang.

  Trả lại đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ kèm theo cho đương sự nếu có yêu cầu.

  Đương sự có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án theo quy định của pháp luật.

 3. Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định này trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận được

quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

Nơi nhận:

 • Đương sự;

 • TAND tỉnh HG;

 • VKSND huyện Vị Thủy;

 • Chi cục THADS huyện Vị Thủy;

 • Cổng TTĐT TANDTC;

 • Lưu hồ sơ vụ án, VP.

THẨM PHÁN

Huỳnh Thị Quyền Trân

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐST-DS ngày 01/04/2023 của TAND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang về tranh chấp hợp đồng tín dụng

 • Số quyết định: 01/2023/QĐST-DS
 • Quan hệ pháp luật: Tranh chấp hợp đồng tín dụng
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc: Dân sự
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: hợp đồng tín dụng
Tải về bản án