Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐ-TA ngày 01/04/2023 của TAND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn

  • Số quyết định: 01/2023/QĐ-TA
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Sơ thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc:
  • Tòa án xét xử: TAND huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Ngày 25/9/2018, Sầm Văn D bị Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy tại Bản án số 163/2018/HS-ST, chưa được xóa án tích; Ngày 11/11/2020 Sầm Văn D bị Tòa án nhân dân thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn xử phạt 14 (mười bốn) tháng tù giam về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy tại Bản án số 174/2020/HS-ST, chưa được xóa án tích; Ngày 07/7/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã H, huyện C, ...
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN