Hệ thống pháp luật

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN TỈNH LẠNG SƠN

Số: 01/2023/QĐ-ADBPXLHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bắc Sơn, ngày 04 tháng 01 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

Với thành phần tiến hành phiên họp gồm có:

 1. Thẩm phán - Chủ trì phiên họp: Ông Phạm Công Đức.

 2. Thư ký ghi biên bản phiên họp: Bà Nông Bích Ngọc - Thư ký Toà án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

Ngày 04 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn tiến hành mở phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thụ lý số: 24/2022/TBTL- ADBPXLHC ngày 27/12/2022, theo Quyết định mở phiên họp số: 24/2022/QĐ- TA, ngày 28 tháng 12 năm 2022 đối với:

Họ và tên: Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 06 tháng 8 năm 1995; giới tính: Nam; hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn L, xã V, huyện B, tỉnh Lạng Sơn; dân tộc: Tày; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: Làm ruộng; con ông Nguyễn Văn C, sinh năm 1964 và con bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1964; tiền án, tiền sự: Không có, có mặt.

Có sự tham gia của:

 1. Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Long Đức Huân – Chuyên viên phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn. (Theo giấy ủy quyền số 01/GUQ - LĐTBXHDT ngày 03/01/2023).

 2. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn: Bà Dương Thị Trang - Kiểm sát viên.

NHẬN THẤY:

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ, hành vi vi phạm của Nguyễn Văn Đ được tóm tắt như sau: Nguyễn Văn Đ là người nghiện chất ma túy; ngày 09 tháng 12 năm 2022 Công an xã V phối hợp với Trạm y tế xã V, huyện B tiến hành xét nghiệm nước tiểu đối với Nguyễn Văn Đ cho kết quả dương tính với ma túy. Ngày 21 tháng 12 năm 2022, Công an xã V, huyện B, tỉnh Lạng Sơn lập biên bản vi phạm về cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế đối với Nguyễn Văn Đ về hành vi không đăng ký cai nghiện tự nguyện. Qua đấu tranh và tại bản tường trình ngày 21 tháng 12 năm 2022, Nguyễn Văn Đ đã khai nhận bản thân có sử dụng trái

phép chất ma túy (Heroin) từ tháng 10 năm 2020, lần sử dụng gần nhất vào ngày 09/12/2022, hình thức sử dụng là chích.

Tại phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 10/12/2022 của Trung tâm y tế huyện B đã xác định Nguyễn Văn Đ có nghiện ma túy Heroin bằng đường tiêm chích.

Ngày 15/12/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã V, huyện B ban hành quyết định số 187a/QĐ-UBND về dừng quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Văn Đ.

Ngày 21/12/2022 Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã V, huyện B ra quyết định số 189/QĐ-QLNN về quản lý người nghiện ma túy trong thời gian làm thủ tục đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Ngày 26/12/2022 Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn có văn bản số: 276/PLĐTBXH-DT về việc đề nghị xem xét, áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn Đ.

Tại phiên họp, đại diện Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đề nghị Tòa án áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn Đ tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tỉnh Lạng Sơn, thời hạn từ 15 đến 18 tháng.

Tại phiên họp Nguyễn Văn Đ nhất với đề nghị của đại diện Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn và xin được đi cai nghiện.

Ý kiến đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn: Quá trình xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đối với Nguyễn Văn Đ. Cơ quan lập hồ sơ, cơ quan đề nghị đã thực hiện theo đúng quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính và Nghị định hướng dẫn. Quá trình từ khi thụ lý hồ sơ và tại phiên họp, Thẩm phán đã tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp lệnh quy định về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân. Trình tự thủ tục được thực hiện đúng luật định, người bị đề nghị chấp hành đúng quy định của pháp luật. Do vậy, có đủ căn cứ chấp nhận với mức đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn Đ của Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

XÉT THẤY:

Xét tính hợp pháp của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn Đ, thấy đã có đầy đủ các tài liệu theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 103 của Luật xử lý vi phạm hành chính và khoản 3 Điều 32 Luật phòng chống ma túy.

Qua các tài liệu có trong hồ sơ và ý kiến của đại diện cơ quan đề nghị, bản tường trình của người bị đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thể hiện: Nguyễn Văn Đ là đối tượng đang nghiện chất ma túy. Ngày 21

tháng 12 năm 2022, bị Công an xã V, huyện B, tỉnh Lạng Sơn lập biên bản vi phạm về cai nghiện ma túy tự nguyện, quản lý sau cai nghiện ma túy và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế. Ngày 09 tháng 12 năm 2022, Công an xã V, huyện B phối hợp với Trạm y tế xã V, huyện Bắc Sơn tiến hành xét nghiệm nước tiểu đối với Nguyễn Văn Đ cho kết quả dương tính có lượng ma túy nằm trong nước tiểu. Tại phiếu kết quả xác định tình trạng nghiện ma túy ngày 15/12/2022 của Trung tâm y tế huyện B, theo kết quả xét nghiệm cho thấy Nguyễn Văn Đ (+) dương tính với ma túy, loại ma túy sử dụng là Heroin, hình thức sử dụng là tiêm chích.

Như vậy, đã có đủ căn cứ xác định Nguyễn Văn Đ là người nghiện chất ma túy. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa Nguyễn Văn Đ vào cơ sở cai nghiện bắt buộc là có căn cứ, phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 96 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Xét về nhân thân: Ngày 14 tháng 08 năm 2022, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã V, huyện B, tỉnh Lạng Sơn ra Quyết định áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy đối với Nguyễn Văn Đ. Bản thân Nguyễn Văn Đ là người đã trưởng thành nhưng không chịu khó rèn luyện bản thân, tu chí làm ăn nên đã nghiện ma túy; Nguyễn Văn Đ đã được giáo dục, tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng ma túy, đã bị áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn không từ bỏ được ma túy mà tiếp tục sử dụng để thảo mãn cơn nghiện của bản thân. Do vậy, xác định Nguyễn Văn Đ có nhân thân không tốt.

Về tình tiết tăng nặng: Nguyễn Văn Đ không có tiền án, tiền sự. Do vậy Nguyễn Văn Đ không có tình tiết tăng nặng quy định tại Điều 10 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình lập hồ sơ và tại phiên họp, Nguyễn Văn Đ đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi và tự giác xin đi cai nghiện. Đây là tình tiết giảm nhẹ cho người bị đề nghị theo quy định tại khoản 2 Điều 9 của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Xét tính chất, mức độ hành vi vi phạm, các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ thấy rằng: Nguyễn Văn Đ đã sử dụng chất ma túy từ năm 2020 và hiện tại không tham gia bất cứ chương trình cai nghiện ma túy tại cộng đồng hoặc điều trị cai nghiện chất ma túy dạng thuốc phiện nào. Do vậy, cần áp dụng thời gian cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với Nguyễn Văn Đ ở mức 15 tháng mới đủ để giáo dục trở thành người có ích cho gia đình và xã hội.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 6; khoản 2 Điều 9; Điều 95, khoản 1 Điều 96;

Điều 103; Điều 104; khoản 2 Điều 105; Điều 106, điểm b khoản 1, 2 Điều 110 của Luật xử lý vi phạm hành chính;

Căn cứ khoản 3 Điều 32 Luật phòng chống ma túy.

Căn cứ các Điều 22, 23, 24, 30, 31 và Điều 32 của Pháp lệnh số 09/2014/UBTVQH13 ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban Thường vụ Quốc

hội về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân;

Căn cứ Điều 40, khoản 1 Điều 41, Điều 42, 43, 44, khoản 1 Điều 45, Điều 46, Điều 54 Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng chống ma túy, Luật xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy.

Căn cứ Nghị quyết số 04/2015/NQ-HĐTP ngày 24/12/2015 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

 1. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc tỉnh Lạng Sơn, địa chỉ: Km 10, xã Tân Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn, đối với:

  Nguyễn Văn Đ, sinh ngày 06 tháng 8 năm 1995; hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Thôn L, xã V, huyện B, tỉnh Lạng.

 2. Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buôc là 15 (mười lăm) tháng kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở cai nghiện bắt buộc.

 3. Quyền khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị đối với quyết định: Người bị đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có quyền khiếu nại quyết định này trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.

  Cơ quan đề nghị có quyền kiến nghị, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị Quyết định này của Tòa án trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày Tòa án công bố quyết định.

 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị mà không có khiếu nại, kiến nghị, kháng nghị.

 5. Cơ quan thi hành quyết định: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện Bắc Sơn phối hợp với Công an huyện Bắc Sơn đưa người phải chấp hành quyết định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Nơi nhận:

 • TAND tỉnh Lạng Sơn;

 • Công an huyện Bắc Sơn;

 • VKSND huyện Bắc Sơn;

 • Phòng Tư pháp huyện Bắc Sơn;

 • Phòng LĐ, TB, XH - DT huyện Bắc Sơn;

 • Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Lạng Sơn;

 • UBND xã V;

 • Người bị đề nghị;

 • Lưu hồ sơ.

THẨM PHÁN

Phạm Công Đức

THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/QĐ-ADBPXLHC ngày 01/04/2023 của TAND huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn

 • Số quyết định: 01/2023/QĐ-ADBPXLHC
 • Quan hệ pháp luật:
 • Cấp xét xử: Sơ thẩm
 • Ngày ban hành: 01/04/2023
 • Loại vụ/việc:
 • Tòa án xét xử: TAND huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn
 • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
 • Đính chính: Đang cập nhật
 • Thông tin về vụ/việc: Nguyễn Văn Đ bị ADBPXLHC đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc
Tải về bản án