Hệ thống pháp luật
THÔNG TIN BẢN ÁN

Quyết định số 01/2023/HSPT-QĐ ngày 01/04/2023 của TAND tỉnh Nam Định

  • Số quyết định: 01/2023/HSPT-QĐ
  • Quan hệ pháp luật:
  • Cấp xét xử: Phúc thẩm
  • Ngày ban hành: 01/04/2023
  • Loại vụ/việc: Hình sự
  • Tòa án xét xử: TAND tỉnh Nam Định
  • Áp dụng án lệ: Đang cập nhật
  • Đính chính: Đang cập nhật
  • Thông tin về vụ/việc: Lê Tuấn A Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
Tải về bản án
ẨN THUỘC TÍNH BẢN ÁN