Hệ thống pháp luật

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 975/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2024

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG DANH MỤC TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA THỜI BÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20/4/2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 21/3/2018 của Bộ Tài chính phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-BTC ngày 03/4/2018 của Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị, hệ thống thuộc Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam và Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Thời báo Tài chính Việt Nam (theo phụ lục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính, Tổng biên tập Thời báo Tài chính Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cổng TTĐT BTC (để đăng tải);
- Lưu: VT, KHTC (05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Chi

 

PHỤ LỤC

BỔ SUNG TIÊU CHUẨN, ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG CỦA THỜI BÁO TÀI CHÍNH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 975/QĐ-BTC ngày 26/4/2024 của Bộ Tài chính)

STT

Loại tài sản

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá tối đa (đồng)/bộ sản phẩm

Chủng loại (tiêu chuẩn kỹ thuật) tối thiểu

Đối tượng sử dụng

1

Hệ thống ánh sáng, phông tách nền trường quay.

Bộ

1

270.000.000

- Bộ đèn LED trường quay (Super Soft Panel, Fresnel Studio Light).

- Phông xanh tách nền.

- Bàn điều khiển đèn.

- Phụ kiện lắp đặt hệ thống ánh sáng: Móc treo, tay treo đèn điều chỉnh độ cao, hệ thống treo đèn ô bàn cờ, dây bảo hiểm cho đèn...

Phục vụ công tác chuyên môn Thời báo Tài chính Việt Nam

2

Bộ máy quay chuyên dùng cho trường quay (bao gồm các phụ kiện đi kèm).

Bộ

3

3.873.000.000

- Máy quay hệ thống 3 cảm biến.

- Bộ lọc tích hợp.

- CCU cho camera hệ thống.

- Phần cứng nâng cấp chuẩn 4K.

- Phần mềm nâng cấp chuẩn 59,94p/50p.

- Bộ điều khiển ngoài cho máy quay.

- Màn hình phụ quan sát hình ảnh (Viewfinder).

- Ống kính.

- Bộ điều khiển cho ống kính.

- Bộ gá máy quay với chân máy quay.

- Chân cho máy quay trong trường quay.

- Tai nghe.

3

Bàn trộn hình, bộ đàm và tín hiệu điều khiển máy quay, màn hình hiển thị...

Bộ

1

765.000.000

- Bàn trộn hình chất lượng HD/4K.

- Bộ ghi hình chất lượng HD/4K.

- Ổ cứng cho bộ ghi.

- Bộ phân chia tín hiệu.

- Bộ đàm và tín hiệu điều khiển máy quay.

- Tai nghe bộ đàm.

- Các màn hình kiểm tra tín hiệu chuẩn 4K.

- Giá treo Tivi có bánh xe.

4

Bộ phát trực tiếp trường quay ảo.

Bộ

3

605.000.000

- Bộ ghi dựng hình phi tuyến, phát hình trực tuyến chuyên dụng HD/4K đồng bộ.

- Màn hình máy tính HD/4K.

- Các card xử lý tín hiệu cho bộ ghi phát - trực tuyến.

- Bàn điều khiển và phần mềm phát trực tuyến.

5

Bộ vi tính xách tay chuyên dùng.

Bộ

3

137.000.000

- Bộ xử lý trung tâm (CPU) tối thiểu Intel Core i9.

- Xử lý hậu kỳ, cấu hình cao (Ram tối thiểu 64GB, ổ cứng tối thiểu 4TB, hỗ trợ cài đặt các phần mềm đồ họa chuyên dụng đi kèm).

6

Bộ nhắc lời cho người dẫn chương trình.

Bộ

1

159.000.000

- Bộ chạy chữ nhắc lời cho người dẫn chương trình: phát thanh viên, biên tập viên...

- Bộ máy tính điều khiển bộ máy nhắc chữ.

7

Thiết bị âm thanh cho trường quay.

Bộ

1

139.000.000

- Bàn trộn âm thanh.

- Micro để bàn.

- Micro không dây cài áo.

- Loa và tai nghe kiểm tra âm thanh.

- Micro truyền tin.

8

Hệ thống lưu trữ.

Bộ

1

1.778.000.000

- Hệ thống lưu trữ dữ liệu chuyên dùng.

- Thiết bị chuyển mạch mạng (bao gồm card quang tối thiểu 2 cổng và module quang kèm theo).

- Cáp nhảy.

9

Máy quay phim loại cầm tay chuẩn 4K và phụ kiện dùng cho lưu động.

Bộ

5

334.000.000

- Máy quay phim loại cầm tay chuẩn 4K.

- Thẻ nhớ chuyên dụng; Đầu đọc thẻ nhớ; Pin dự phòng; Bộ sạc pin đôi; Chân cho máy quay; Micro phỏng vấn kèm theo dây micro phỏng vấn; Bộ micro không dây.

- Đèn LED; Áo che mưa và túi đựng máy quay.

10

Hệ thống livestream chuyên dụng

Bộ

1

470.000.000

- Bộ thiết bị phát trực tuyến (Livestream) dùng trong trường quay và lưu động).

- Bàn điều khiển.

- Bộ đàm không dây, kết nối giữa đạo diễn và quay phim.

- Bàn trộn âm thanh.

- Tai nghe kiểm tra âm thanh.

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 975/QĐ-BTC năm 2024 bổ sung danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Thời báo Tài chính Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • Số hiệu: 975/QĐ-BTC
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 26/04/2024
  • Nơi ban hành: Bộ Tài chính
  • Người ký: Nguyễn Đức Chi
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 26/04/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản