Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 925/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 153/TTr-CP ngày 02/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 13 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HỒNG KÔNG ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 925/QĐ-CTN ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.

Trần Mỹ Lệ, sinh ngày 17/12/1980 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Flat 1334,13/F, Block 1, Potin Est, Tuen Mun, N.T

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 19/2 ấp An Hòa, xã Tây Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

2.

Hoàng Bích Diệp, sinh ngày 18/11/1981 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: RM 1301, Cheung Wo Crt, Wo Tung HSE, Kwun Tong Kln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn 1, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

3.

Hoàng Thị Hoài Thu, sinh ngày 28/02/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: No.9, G/F, Sham Tseng New Village, Sham Tseng, New Territories

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 51, đường Tản Viên, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

4.

Trương Quốc Hùng, sinh ngày 18/5/1979 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat No. 2007, Wo Fai House, Wu King Estate, Tuen Mun, New Territories

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1/127 Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

5.

Nguyễn Thị Gương, sinh ngày 10/10/1972 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: RM 1632, 16F, Po Ning House, Po Lam Estate, Tseung Kwan O, N.T

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm Bãi Cát, xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

6.

Phạm Thị Xuân, sinh ngày 17/02/1967 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 2, 24/F, Block 2, Kwai Tong House, Yau Tong Estate, You Tong, Kowloon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Đồn Riêng, xã Hòa Nghĩa, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

7.

Cao Thị Kim Thoa, sinh ngày 06/9/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: RM 1517, Man Tai House, Tsz man Est, Tsz Wan Shan, Kln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 10 T20 Đình Hạ, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

8.

Nguyễn Thị Sen, sinh ngày 02/02/1956 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: RM 2604, 26F, Choi Chun Hse, Choi Tak Est, Ngau Tau Kok, KL

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Khu Vĩnh Hải, thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

9.

Phạm Thị Hường, sinh ngày 29/10/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: RM 1125, 11/F, Tak Sui House, Tak Long Estate, Kowloon

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 157 Miếu Hai Xã, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

10.

Nguyễn Thị Châu, sinh ngày 17/6/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat B, 11/F, Block B, Grammy centre, 238 Yee Kuk St, Sham Shui Po, Kln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Đồng Tiến II, phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

11.

Dương Thị Hà, sinh ngày 15/4/1989 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat/RM8, 6/F, Chows Building, 4 Shiu Wo Street, Tsuen Wan

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 174, tổ 62, khu Diêm Thủy, phường Cẩm Đông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

Giới tính: Nữ

12.

Hoàng Thùy Dương, sinh ngày 14/6/1990 tại Hồng Kông

Hiện trú tại: Flat E, 1/F, Sum Ming Buiding, 264-270, Yu Chau Street, Kowloon

Giới tính: Nữ

13.

Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 14/4/1972 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 2/F, No. 28, Shatin Tau Village, Shatin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số nhà 405, tổ 57, khu 5, phường Cửa Ông, TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Giới tính: Nữ