Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 923/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 151/TTr-CP ngày 02/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Na Uy (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NA UY ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 923/QĐ-CTN ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.

Trần Nhật Tân, sinh ngày 28/6/2000 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Nordbyveien 23, 1400 Ski

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 117 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

2.

Trần Nhật Đức, sinh ngày 13/4/2005 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Nordbyveien 23, 1400 Ski

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: 117 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nam

3.

Nguyễn Thị Hải Minh, sinh ngày 02/9/1983 tại Kon Tum

Hiện trú tại: Bergsåsveien 18 A, 3175 Ramnes

Nơi thường trú trước khi xuất cảnh: Tổ 1 phường Trần Hưng Đạo, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Giới tính: Nữ