Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 921/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 149/TTr-CP ngày 02/5/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 08 công dân hiện đang cư trú tại Singapore (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đại Quang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI SINGAPORE ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 921/QĐ-CTN ngày 07 tháng 6 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.        

Phan Tuyết Thư, sinh ngày 11/3/1976 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 470A Upper Serangoon Crescent #07-316, S531470

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 80 đường số 9, phường 9, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

2.        

Hứa Trần Dũng, sinh ngày 06/10/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 63 Commonwealth Drive #06-271, S140063

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 013E chung cư Nguyễn Thiện Thuật, phường 1, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

3.        

Mai Thị Ngọc Yến, sinh ngày 17/11/1988 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 808C Chai Chee Road #05-80, S463808

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 183/1A đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

4.        

Nguyễn Thị Ngọc Tâm, sinh ngày 08/6/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 232 Bishan Street 22 #10-104, S570232

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 384/69 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

5.        

Điền Thị Xuân An, sinh ngày 02/10/1982 tại Bình Phước

Hiện trú tại: BLK 664C Jurong West Street 64 #06-216, S643664S

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 151 Calmette, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

6.        

Huỳnh Thị Mai Thúy, sinh ngày 05/9/1980 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 103 Ang Mo Kio Avenue 3 #07-1469, S560103

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 194/50/7 Bạch Đằng, phường 24, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

7.        

Nguyễn Thị Quỳnh Ngọc, sinh ngày 16/6/1985 tại Cần Thơ

Hiện trú tại: BLK 650C Jurong West Street 61 #03-246, S643650

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 30/9 Lê Hồng Phong, phường Bình Thủy, Cần Thơ

Giới tính: Nữ

8.        

Nguyễn Hà Phương, sinh ngày 06/4/1987 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: BLK 315 Yishun Avenue 9 #15-216, S761315

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 96 Đặng Nguyên Cẩn, phường 13, quận 6, TP. Hồ Chí Minh.

Giới tính: Nữ