Hệ thống pháp luật

PHỦ THỦ TƯỚNG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 80-BT

Hà Nội, ngày 13  tháng 04 năm 1977

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP XÃ LÊ MINH XUÂN VÀ XÃ PHẠM VĂN HAI THUỘC HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG

Căn cứ vào quyết định số 214-CP ngày 21-11-1970 của Hội đồng Chính phủ ủy nhiệm cho Phủ thủ tướng phê chuẩn việc phân vạch địa giới có liên quan đến các đơn vị hành chính xã và thị trấn;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay phê chuẩn việc thành lập một số xã ở vùng kinh tế mới, lấy tên là xã Lê Minh Xuân và xã Phạm Văn Hai thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 80-BT năm 1977 về việc thành lập xã Lê Minh Xuân và xã Phạm Văn Hai thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Phủ Thủ tướng ban hành

  • Số hiệu: 80-BT
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 13/04/1977
  • Nơi ban hành: Phủ Thủ tướng
  • Người ký: Vũ Tuân
  • Ngày công báo: 15/04/1977
  • Số công báo: Số 6
  • Ngày hiệu lực: 28/04/1977
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản