Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 726/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 117/TTr-CP ngày 03/4/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 11 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 726/QĐ-CTN ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.    

Trần Ngọc Vân Anh, sinh ngày 27/02/1985 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Achilesstr. 59, 13125 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 17/18, khu phố 3, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Giới tính: Nữ

2.    

Hồ Thị Phương Thảo, sinh ngày 20/01/1992 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Auf der Heide 33, 28355 Bremen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ 1, khu 1, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng

Giới tính: Nữ

3.    

Tạ Thị Thúy Hằng (Mientus Thị Thúy Hằng), sinh ngày 09/10/1980 tại Sóc Trăng

Hiện trú tại: Luise-Duttenhofer Weg 1, 71334 Waiblingen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: An Phú, xã An Lạc Tây, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng

Giới tính: Nữ

4.    

Đào Nguyễn Anh Việt, sinh ngày 06/01/1986 tại Tp. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Nollendorfstr. 34, 10777 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 122/1373R Lê Đức Thọ, phường 13, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

5.    

Đặng Thị Mỹ Ngọc, sinh ngày 09/10/1981 tại An Giang

Hiện trú tại: Alte Gruber Str. 5, 85586 Poing

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ấp Phú Lợi, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang

Giới tính: Nữ

6.    

Nguyễn Chí Thông, sinh ngày 08/01/1992 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Koelner Str. 231, 47805 Krefeld

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 159/43 Bạch Đằng, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nam

7.    

Lê Thị Lập, sinh ngày 12/12/1976 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Wiedemannstr. 36, 86343 Koenigsbrunn

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 169/21 đường số 11, khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

8.    

Trần Thị Thanh, sinh ngày 13/7/1986 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Belmermoor 158a, 25541 Brunsbuettel

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 9, xã Nghĩa An, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Giới tính: Nữ

9.    

Vũ Đức Hải, sinh ngày 17/02/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Ravensburgerstr. 104, 50739 Koeln

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn Bùng Dựa, xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương

Giới tính: Nam

10.   

Vũ Thị Kiều Oanh, sinh ngày 28/11/1989 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Maurerstr. 1a, 07749 Jena

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 112/3A1 Chiến Thắng, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

11.   

Vũ Thúy Quỳnh, sinh ngày 26/7/1971 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Loschwitzer Str. 47, 01309 Dresden

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 15 Hàng Phèn, phường Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Giới tính: Nữ