Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 624/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 91/TTr-CP ngày 22/3/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Nhật Bản (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI NHẬT BẢN ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 624/QĐ-CTN ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch nước)

1.

Phạm Hà Thu, sinh ngày 04/12/1991 tại Hà Nội

Nơi đăng ký khai sinh: UBND phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội - Giấy khai sinh số 07 ngày 14/12/1991

Hiện trú tại: Tokyo-to, Katsushika-ku, Kosuge 4-21-10 Eregansu Ayase Fosu 507, Japan

Hộ chiếu số B6111899 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 04/01/2012

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phòng 302, số 55 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

Giới tính: Nữ

 

2.

Bùi Thị Tuyết Phượng, sinh ngày 30/5/1982 tại Hải Phòng

Nơi đăng ký khai sinh: UBND quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng - Giấy khai sinh số 1403 ngày 19/7/1982

Hiện trú tại: 50-3-7 Takami-cho, Yao-shi, Osaka-fu, Japan

Hộ chiếu số N1600354 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cấp ngày 02/8/2012

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 5/259 đường Nguyễn Đức Cảnh, phường Cát Dài, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Giới tính: Nữ

 

3.

La Tuyết Linh, sinh ngày 01/11/2007 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 50-3-7 Takami-cho, Yao-shi, Osaka-fu, Japan

Hộ chiếu số N1886396 do Đại sứ quán Việt Nam tại Tokyo, Nhật Bản cấp ngày 31/10/2017

Giới tính: Nữ

 

 

4.

La Quân Bảo, sinh ngày 17/9/2010 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 50-3-7 Takami-cho, Yao-shi, Osaka-fu, Japan

Hộ chiếu số N1981522 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cấp ngày 15/01/2019

Giới tính: Nam

 

5.

La Anh Tú, sinh ngày 21/12/2019 tại Nhật Bản

Hiện trú tại: 50-3-7 Takami-cho, Yao-shi, Osaka-fu, Japan

Hộ chiếu số N2166768 do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản cấp ngày 21/01/2020.

Giới tính: Nam