Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 620/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 86/TTr-CP ngày 22/3/2021,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 03 công dân hiện đang cư trú tại Malaysia (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI MALAYSIA ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 620/QĐ-CTN ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch nước)

1.

Phan Thị Hiền Hòa, sinh ngày 11/6/1982 tại Tây Ninh

Hiện trú tại: No 20 Jalan UB 12, Taman Ukay Bistari 6800, Ampang Selangor

Hộ chiếu số N1545726 do Đại sứ quán Việt Nam tại Malayxia cấp ngày 15/12/2011

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Ninh Hòa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

Giới tính: Nữ

2.

Đỗ Thị Hoàng Yến, sinh ngày 04/8/1986 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: 52 Jalan Kenanga Taman, Merbau Jaya, Bagan Ajam 13000 Butterworth, Pulau Pinang

Hộ chiếu số C2280078 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 06/01/2017

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 525/11 Huỳnh Văn Bánh, phường 14, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

3.

Võ Ngọc Phượng, sinh ngày 16/4/1983 tại Đồng Tháp

Nơi đăng ký khai sinh: UBND xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp - Giấy khai sinh số 381 cấp ngày 18/9/1983

Hiện trú tại: No 27, Laluan Rokam 10, Pekan Razaki, 31350 Ipoh, Perak

Hộ chiếu số C4942020 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 09/4/2018

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Thôn An Hưng, xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Giới tính: Nữ