Hệ thống pháp luật

BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 598/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH “TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÁY TRẠM” ÁP DỤNG CHO CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM”

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2004/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-BHXH ngày 15/03/2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại các đơn vị trong hệ thống bảo hiểm xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm” áp dụng cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 2. Trung tâm Thông tin hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai thực hiện Quyết định này và có trách nhiệm trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung các thông số kỹ thuật của “Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm” cho phù hợp với từng giai đoạn cụ thể. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam khi thực hiện mua sắm thiết bị máy trạm không được thấp hơn tiêu chuẩn quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc Trung tâm Thông tin, Trưởng Ban chi, Trưởng Ban Kế hoạch – Tài chính, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị dự toán cấp 3 trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ và các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, TTTT (4b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT MÁY TRẠM

(Ban hành kèm theo Quyết định số 598/QĐ-BHXH ngày 20 tháng 6 năm 2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

 

Hạng mục

Mô tả cấu hình tối thiểu

1

Bộ xử lý trung tâm

Intel Pentium G860, 3.0 GHz, 3 MB Cache

2

Chipset

Chipset Intel Q65 Express

3

Bộ nhớ trong

2GB DDR3, 4DIMM

Khả năng nâng cấp tối đa ≥ 8GB DDR3

4

Ổ cứng lắp trong

Dung lượng 250GB, 3.5” Internal HDD Bay

Chuẩn SATA 3

Tốc độ vòng quay: 7200 RPM

5

Card mạng

Tích hợp sẵn Gigabit Ethernet Network Connection

6

Ổ quang

DVD-ROM Drive

7

Khe cắm mở rộng

1 khe PCI, 2 khe PCIe x 1, 1 khe PCIe x 16

8

Giao diện kết nối

≥ 16 cổng USB 2.0 (trước và sau), 1 cổng VGA, 1 cổng RJ-45 Ethernet, Media Reader Card.

9

Hệ điều hành

Microsoft Windows 7 License

10

Phụ kiện

Bàn phím, Chuột cổng USB

11

Nguồn

Nguồn 240W 90% efficiency Power Supply

12

Màn hình

18.5” LCD Monitor cùng nhà sản xuất

13

Bảo hành

03 năm theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 598/QĐ-BHXH năm 2012 về "Tiêu chuẩn kỹ thuật máy trạm" áp dụng cho đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam

  • Số hiệu: 598/QĐ-BHXH
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 20/06/2012
  • Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam
  • Người ký: Lê Bạch Hồng
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 20/06/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 05/09/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Hết hiệu lực
Tải văn bản