Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HOÀ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2820/2001/QĐ-UB

Nha Trang, ngày 20 tháng 08 năm 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC KHỐI THI ĐUA VÀ THỰC HIỆN CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHEN THƯỞNG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ

Căn cứ Chỉ thị số 35/ CT-TW ngày 3/6/1998 của Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới công tác thi đua khen thưởng trong giai đoạn mới;

Căn cứ Nghị định số 56/NĐ-CP, ngày 30/7/1998 của Chính phủ quy định về các hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng;

Để tổ chức Khối thi đua và thực hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng ngày càng đi vào nề nếp có chất lượng về nội dung và phương pháp đánh giá chính xác có tác dụng động viên học tập nêu gương.

Theo đề nghị của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành quy định tổ chức Khối thi đua và thực hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng. Quyết định này thay cho công văn hướng dẫn số 2127/UB, ngày 27/10/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà.

Điều 2: Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HOÀ
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Chi

 

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TỔ CHỨC KHỐI THI ĐUA VÀ THỰC HIỆN CHẤM ĐIỂM XẾP LOẠI KHEN THƯỞNG
( Kèm theo QĐ số: 2820/QĐ-UB, ngày 20 tháng 08 năm 2001 của UBND tỉnh Khánh Hoà )

Để đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên khen thưởng kịp thời, chính xác các đơn vị có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội và an ninh quốc phòng góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành quy định tổ chức Khối thi đua và thực hiện chấm điểm xếp loại khen thưởng hàng năm.

I/ Tổ chức khối thi đua :

Toàn tỉnh tổ chức 14 Khối giao ước thi đua :

1/ Khối Huyện, Thị, Thành phố gồm 8 đơn vị :

Thành phố Nha Trang, Thị xã Cam Ranh, huyện Diên Khánh, huyện Ninh Hoà, huyện Vạn Ninh, huyện Khánh Vĩnh, huyện Khánh Sơn, huyện Trường Sa.

2/ Khối Văn hoá xã hội gồm 7 đơn vị :

Sở Văn hoá - Thông tin, Sở Giáo dục - Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh xã hội, Sở Y tế, Sở Thể dục Thể thao, Uỷ ban Dân số - Gia đình -Trẻ em, Bảo hiểm xã hội Khánh Hoà.

3/ Khối Quản lý Kinh tế gồm 7 đơn vị :

Sở Công nghiệp, Sở Nông nghiệp - PTNT, Sở Thuỷ sản, Sở Du lịch - Thương mại, Sở Địa chính, Sở Giao thông - Vận tải, Sở Xây dựng.

4/ Khối Cơ quan tổng hợp gồm 5 đơn vị :

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ - Môi trường, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Cục Thống kê, Ban tổ chức chính quyền tỉnh.

5/ Khối Quản lý Tài chính gồm 5 đơn vị :

Sở Tài chính - Vật giá, Cục thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước Khánh Hoà, Công ty Xổ số Kiến thiết Khánh Hoà, Quỹ hổ trợ đầu tư và phát triển.

6/ Khối Nội chính gồm 9 đơn vị :

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Chi Cục Kiểm lâm, Sở Tư pháp.

7/ Khối các Ban Đảng gồm 10 đơn vị :

Văn phòng Tỉnh uỷ, Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Dân vận, Uỷ ban Kiểm tra Đảng, Đảng uỷ Dâng chính Đảng, Đảng uỷ Khối Doanh nghiệp, Báo Khánh Hoà, Trường Chính trị tỉnh, Đài Phát Thanh - Truyền hình Khánh Hoà.

8/ Khối Mặt trận Đoàn thể, hội, quần chúng gồm 10 đơn vị :

Liên đoàn Lao động tỉnh, Văn phòng Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên, Hội chữ thập đỏ, Hội Y học cổ truyền, Hội cựu chiến binh tỉnh, Hội Văn học nghệ thuật, Hội đồng Liên minh HTX.

9/ Khối Ngân hàng gồm 6 đơn vị :

Ngân hàng Nhà nước, Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp - PTNT, Chi nhánh Ngân hàng Công thương, Chi nhánh Ngân hàng Dàu tư và phát triển, Chi nhánh Ngân hàng Ngoại thương, Công ty Vàng Bạc, đá quý.

10/ Khối Công ty gồm 6 đơn vị :

Xí nghiệp Liên hợp Thuốc lá Khánh Hoà, Công ty bảo hiểm Nhân Thọ Khánh Hoà, Công ty Bảo Việt Khánh Hoà, Công ty Thương mại và Đầu tư, Công ty Yến sào Khánh Hoà, Công ty Đường Khánh Hoà.

11/ Khối Ngành - Công ty Trung ương gồm 8 đơn vị :

Điện lực Khánh Hoà, Công ty Truyền tải điện III, Công ty Dệt Nha Trang, Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp III, Công ty Xăng dầu Phú Khánh, Công ty Cà phê xuất khẩu II, Công ty chế biến Cung ứng cà phê xuất khẩu, Bưu điện Khánh Hoà.

12/Khối các Viện Trung ương gồm 10 đơn vị :

Viện Vacxin, Viện Pastuer, Viện Hải dương học, Phân viện Thú y Miền Trung, Đài Khí tượng Thuỷ văn Nam Trung bộ, Trung tâm nghiên cứu Thuỷ sản III, Phân viện Khoa học Vật liệu Nha Trang, Công ty Tư vấn xây dựng Điện 4, Phân viện Quy hoạch Thiết kế Nông nghiệp Miền Trung, Xí nghiệp Thiết kế xây dựng Thuỷ lợi III.

13/ Khối Xí nghiệp Trung ương gồm 10 đơn vị :

Công ty Công trình 510, Công ty xây dựng số 17, Công ty Xây dựng số 76, Công ty Công trình 585, Công ty Quản lý sửa chữa Đường bộ, Xí nghiệp Quản lý Đường sắt Phú Khánh, Xí nghiệp Hơi Kỹ nghệ Nha Trang, Cảng Nha Trang, Xí nghiệp Xây lắp Cấp thoát nước 202, Cảng vụ Nha Trang.

14/ Khối các Trường Trung học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp gồm 8 đơn vị :

Trường Đại học Thuỷ sản Nha Trang, Trường Cao đẳng sư phạm Nha Trang, Trường Cao đẳng sư phạm Mẫu giáo Trung ương 2, Trường Trung học Y tế, Trường Trung học Kinh tế Tài chính, Trường Trung cấp kỹ thuật, Trường trung học Văn hoá Nghệ thuật, Trường Dự bị Đại học dân tộc Trung ương.

II/ Nội dung giao ước thi đua :

Nội dung giao ước thi đua gồm :

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác và xây dựng đơn vị vững mạnh, thể hiện qua các chỉ tiêu thi đua cụ thể.

1/ Khối Huyện, Thị, Thành phố :

Thực hiện Kế hoạch nhà nước.

Phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước :

Tổng sản lượng lương thực quy hạt.

Tổng thu ngân sách.

Nghĩa vụ quân sự.

Nghĩa vụ lao động.

Tiêm chủng mở rộng.

Chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

Giảm tỷ suất sinh.

Thực hiện nhiệm vụ công tác :

Công tác bảo vệ an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội.

Công tác quân sự địa phương.

Công tác Thanh tra.

Công tác Tư pháp.

Công tác Giáo dục.

Công tác Y tế.

Công tác Văn hoá - Thông tin.

Công tác Thể dục Thể thao.

Công tác Truyền thanh.

Công tác Tổ chức cán bộ.

Công tác Lao động thương binh xã hội.

Công tác Công nghiệp.

Công tác Nông nghiệp.

Công tác Lâm nghiệp.

Công tác Ngư nghiệp.

Công tác Giao thông.

Công tác Xây dựng.

Công tác Địa chính.

Công tác định canh định cư vùng đồng bào dân tộc.

Xây dựng đơn vị vững mạnh :

Xây dựng con người mới, tập thể lao động xuất sắc, chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống tệ nạn xã hội, lãng phí công quỹ, giữ vững kỹ cương pháp luật nhà nước, xây dựng đoàn kết nội bộ thông qua kết quả xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận, công đoàn, thanh niên, phụ nữ, nông dân, hội cựu chiến binh vững mạnh.

2/ Khối Quản lý kinh tế :

Thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ công tác bao gồm :

Công tác quản lý nhà nước chuyên ngành (kể cả các phòng chuyên ngành ở các huyện, thị, thành phố đều phải được chấm điểm xếp loại nếu không chấm điểm xếp loại coi như một nhiệm vụ công tác không làm chấm điểm không).

Xây dựng phát triển ngành.

Thực hiện tốt chế độ chính sách pháp luật nhà nước.

Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện lực lượng tự vệ hàng năm.

Làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, ngày lao động công ích (tính bằng tiền trên tổng số cán bộ công chức), công tác từ thiện.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Xây dựng cơ quan văn hoá.

Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực, tay nghề cho cán bộ công nhân.

Đầu tư phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, công nghệ.

Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn lao động

Xây dựng đơn vị vững mạnh :

Kết quả xây dựng con người mới, tập thể lao động xuất sắc, chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống tệ nạn xã hội, lãng phí công quỹ, giữ gìn kỷ cương pháp luật nhà nước, xây dựng đoàn kết nội bộ thông qua kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng, công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh.

3/ Khối cơ quan tổng hợp, văn hoá - xã hội, nội chính, các Ban Đảng, Mặt trận Đoàn thể, hội quần chúng, trường, Viện trung ương :

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, làm tốt công tác quản lý chuyên ngành (kể cả các phòng chuyên ngành ở các huyện, thị xã, thành phố đều phải được chấm điểm xếp loại coi như một nhiệm vụ công tác, không làm chấm không điểm). Chế độ chính sách trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương. Làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, ngày công nghĩa vụ lao động công ích (tính bằng tiền trên tổng số cán bộ công chức), công tác từ thiện, hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện lực lượng tự vệ hàng năm, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng cơ quan văn hoá.

Xây dựng đơn vị vững mạnh :

Kết quả xây dựng con người mới, tập thể lao động xuất sắc, chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống tệ nạn xã hội, lãng phí công quỹ, giữ gìn kỷ cương pháp luật nhà nước, xây dựng đoàn kết nội bộ thông qua kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng, công đoàn, đoàn thanh niên vững mạnh.

4/ Khối các công ty, xí nghiệp sản xuất kinh doanh.

Thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ công tác :

Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động.

Hợp đồng lao động, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực tay nghề cho cán bộ, công nhân.

Đầu tư phát triển cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ.

Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn lao động.

Làm tốt công tác xoá đói giảm nghèo, thực hiện ngày công, nghĩa vụ công ích (tính bằng tiền theo quy định của nhà nước).

Hoàn thành các chỉ tiêu huấn luyện lực lượng tự vệ hàng năm.

Thực hiện tốt chế độ chính sách pháp luật nhà nước.

Xây dựng cơ quan văn hoá.

Xây dựng đơn vị vững mạnh :

Kết quả xây dựng con người mới, tập thể lao động xuất sắc, chống tham nhũng, chống buôn lậu, chống tệ nạn xã hội, lãng phí công quỹ, giữ gìn kỷ cương pháp luật nhà nước, xây dựng đoàn kết nội bộ thông qua kết quả hoạt động của các tổ chức Đảng, công đoàn, Đoàn thanh niên vững mạnh.

III/ Nội dung báo cáo và phương pháp chấm điểm :

1/ Nội dung báo cáo thể hiện các yêu cầu sau :

Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao tính tỷ lệ so với kế hoạch, phân tích năng suất, chất lượng hiệu quả sản xuất kinh doanh, bảo toàn và phát triển vốn, sản xuất hoạt động ổn định và phát triển tạo thêm việc làm cho người lao động, tăng thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên, bảo đảm vệ sinh môi trường, thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác được thể hiện bằng nội dung, thời gian, yêu cầu cụ thể, mốc so sánh, thể hiện bằng số lượng, bằng định mức, mỗi nhiệm vụ công tác đều phải được phân tích rõ năng suất, chất lượng hiệu quả.

Biện pháp tổ chức thực hiện.

Về thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc.

Về kết quả làm chuyển biến tác dụng đối với các mặt kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Kết quả xây dựng đơn vị vững mạnh :

Kết quả xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa, tập thể lao động lao động xuất sắc, chống tiêu cực, lãng phí công quỹ, giữ gìn kỷ cương pháp luật nhà nước, đoàn kết nội bộ, kết quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể và hội quần chúng.

2/ Chấm điểm :

Thực hiện chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao

Chấm điểm cho từng chỉ tiêu : cứ đạt 1% tính 0,1 điểm (tức là 100% được tính là 10 điểm) và sau đó cứ vượt 1% thì được tính 0,2 điểm. Khống chế điểm tối đa cho một chỉ tiêu cụ thể không quá 15 điểm. Đối với các huyện, thị xã, thành phố các chỉ tiêu kế hoạch và nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ lao động, tiêm chủng mở rộng, xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học là những chỉ tiêu chung về xã hội được tính bình quân tối đa là 10 điểm

Thực hiện nhiệm vụ công tác :

+ Công việc được đánh giá hoàn thành xuất sắc :

Khung điểm từ 9 đến 10 điểm

+ Công việc được đánh giá khá.

Khung điểm từ 7 đến dưới 9 điểm

+ Công việc được đánh giá trung bình.

Khung điểm từ 5 đến dưới 7 điểm

+ Công việc được đánh giá yếu

Khung điểm từ 3 đến dưới 5 điểm

+ Dưới điểm yếu là kém, có nhiệm vụ được giao mà không thực hiện thì 0 điểm

Xây dựng đơn vị vững mạnh :

Các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng được công nhận vững mạnh 9 đến 10 điểm, khá từ 7 đến 8 điểm, trung bình từ 5 đến 6 điểm, yếu từ 3 đến 4 điểm, dưới điểm yếu là kém.

Phân loại Đảng bộ, Chi bộ thường vào quý I năm sau mới có kết quả, do vậy để sát với đánh giá của các cơ quan có liên quan trước lúc đơn vị tự đánh giá nhận xét đơn vị xin ý kiến của Đảng uỷ cấp trên.

IV/ Phân loại và xét chọn đơn vị để khen thưởng :

1 - Cách cộng điểm nội dung :

Đối với chỉ tiêu thực hiện kế hoạch nhà nước thì lấy tổng số điểm các chỉ tiêu chia cho số chỉ tiêu được điểm bình quân.

Đối với nhiệm vụ công tác lấy tổng số điểm các nhiệm vụ công tác chia cho số nhiệm vụ công tác được điểm bình quân.

Đối với xây dựng đơn vị vững mạnh lấy tổng số điểm các chỉ tiêu chia cho các chỉ tiêu được điểm bình quân.

2 - Cách tính điểm đơn vị :

Điểm của đơn vị là điểm bình quân của các nội dung trên.

Kết quả được xếp loại như sau :

Khung điểm : 9 điểm trở lên xếp loại xuất sắc.

Khung điểm 7 điểm đến dưới 9 điểm xếp loại khá.

Khung điểm : 5 điểm đến dưới 7 điểm xếp loại trung bình.

Khung điểm : dưới điểm trung bình xếp loại yếu.

* Đơn vị xuất sắc toàn diện là đơn vị có điểm từng nội dung đạt điểm 9 trở lên trong nội dung thực hiện kế hoạch nhà nước phải đạt từ 10 điểm trở lên.

* Đơn vị xuất sắc là đơn vị có số điểm của 1 nội dung đạt loại khá, điểm các nội dung khác đạt loại xuất sắc.

3 - Khen thưởng :

a) Uỷ ban nhân dân tỉnh tặng cờ và bằng khen cho 3 đơn vị đối với Khối có 7 đơn vị trở xuống và 4 đơn vị đối với Khối có 8 đơn vị trở lên có thành tích xuất sắc toàn diện nhất trong số dơn vị xuất sắc toàn diện của khối được Khối suy tôn biểu quyết hoặc bỏ phiếu tín nhiệm.

b) Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng đơn vị có thành tích xuất sắc toàn diện.

c) Ngoài quy định tại điểm a, b Uỷ ban nhân dân tỉnh khen thưởng đơn vị có đặc thù riêng thuộc Khối huyện, thị, thành phố có thành tích xuất sắc được Khối huyện, thị, thành phố tín nhiệm suy tôn

Cờ thi đua của UBND tỉnh cho đơn vị dẫn đầu thi đua của Khối thưởng 6.000.000đ.

Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho đơn vị có thành tích xuất sắc toàn diện nhất trong số đơn vị xuất sắc toàn diện của khối mức thưởng 4.000.000đ.

Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh cho đơn vị có thành tích xuất sắc toàn diện mức thưởng 2.000.000đ.

V/ Tổ chức thực hiện :

1/ Thời gian tổ chức hội nghị thi đua các Khối :

+ Hội nghị ký kết thi đua : tháng 3 hàng năm.

+ Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng : tháng 7 hàng năm.

+ Hội nghị tổng kết thi đua năm vào tháng 1, tháng 2 năm sau.

2/ Chủ trì khối : hàng năm các Khối thi đua chọn và suy tôn hoặc luân phiên cử 1 đơn vị làm chủ trì khối.

+ Tổ chức thảo luận cụ thể hoá các quy định về nội dung, chỉ tiêu, phương pháp đánh giá chấm điểm thi đua và thống nhất chung cho mọi thành viên trong Khối thực hiện theo nội dung của quy định này.

+ Tổ chức thảo luận nội dung thi đua và ban hành quy chế hoạt động của Khối.

+ Tổ chức kiểm tra, chấm điểm, xếp loại tổng kết thi đua khối.

+ Kinh phí hội nghị thi đua của các Khối do ngân sách của tỉnh cấp cho chủ trì khối mỗi năm 4.000.000đ (bốn triệu đồng). Danh sách chủ trì khối do Thường trực Thi đua khen thưởng tỉnh xác nhận gửi về Sở tài chính Vật giá thực hiện

3/ Để việc tổ chức giao ước thi đua hàng năm có tác dụng động viên giáo dục nêu gương và để việc tổng kết được kịp thời chính xác, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở Ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện bản quy định này.

Giao cho Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh theo dõi hướng dẫn các khối và các thành viên làm tốt công tác thi đua khen thưởng