Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC

------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------------

Số: 260/2006/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 15 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội Khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ và Luật Quốc tịch Việt Nam năm 1998;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 03/CP-XDPL ngày 09/01/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với: 87 công dân hiện đang cư trú tại Hàn Quốc; 666 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức; 28 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Áo; 8 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Ba Lan; 1 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Thụy Điển; 11 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Đan Mạch; 2 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Séc; 39 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; 1 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari (có tên trong danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và những côngdân có tên trong danh sách nói tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trần Đức Lương

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀN QUỐC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 260/2006/QĐ-CTN ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

HÀ HOÀNG HẢI YẾN, SINH NGÀY 12/6/1986 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 62-6 SINWOLDONG, YANGCHUNKU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

2

HÀ HOÀNG NAM, SINH NGÀY 10/7/1987 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI: SỐ 62-6 SINWOLDONG, YANGCHUNKU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

3

NGUYỄN THỊ THUỲ NHIÊN, SINH NGÀY 12/7/1973 TẠI BÌNH ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI: OMOK APT, #102, 367-15 OMOKCHEON-DONG, GWONSEON-GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

4

NGUYỄN THỊ NGỌC THẢO, SINH NGÀY 19/4/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: A-201 WOOJIN VILLA, 338-5 YANGJI-RI, YANGJI-MYUN, YONGIN-CITY KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

5

TRƯƠNG THỊ KIỀU NGÂN, SINH NGÀY 04/9/1982 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI: 107-1403 YANGBEOL WOORIM APT, 359 YANGBEOL-2, OPHO-EUP, KWANGJU-CITY JYINGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

6

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, SINH NGÀY 16/5/1971 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI: 577-75 SEOKNAM-2DONG, SEOGU, INCHEON CITY

GIỚI TÍNH: NỮ

7

NGUYỄN THỊ THANH THUẬN, SINH NGÀY 31/8/1972 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  B02-HO, GA-DONG, SEONIL VILLA, 388-4 SINGIL 5-DONG, EONGDUENGPO-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

8

LÊ THỊ MỸ NHUNG, SINH NGÀY 26/6/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  401 HAIST VILLE, 48-9, BYEON-DONG, SEO-GU, DAE JEON CITY

GIỚI TÍNH: NỮ

9

NGUYỄN THỊ HỒNG CẨM, SINH NGÀY 02/4/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  369 JO JEONG-RI, GUN BUK-MYEON, KEUM SAN-GUN, CHUNG CHEONG PROVINCE

GIỚI TÍNH: NỮ

10

THẨM THỊ NGỌC LAN, SINH NGÀY 28/6/1975 TẠI QUẢNG NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  HAETVIT MAEU (1818-504) HÁENGIN-DONG 953 DEOKYANG-GU, GOYANG-SI, GYEONGGI-DO, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

11

LÊ THỦY TIÊN, SINH NGÀY 20/10/1978 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  367, 9/4 HANGANG-RO 2-GA YONGSAN-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

12

BÙI MỸ HẠNH, SINH NGÀY 31/7/1967 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  #201 HWANHEE VILLA, 67-3 JEONGJA-DONG, JANGAN-GU, SUWON-CITY, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

13

HỒ THI THU HÀ, SINH NGÀY 21/5/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  #101-5, SARIM-DONG, CHANGWON-CITY, KYUNGSANGNAM-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

14

HUỲNH THÚY NGA, SINH NGÀY 25/02/1981 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  513 GANGSEON-RI, GANGHYEON-MYEON, YANGYANG-GUN, GANGON-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

15

ĐẶNG NGỌC DUNG, SINH NGÀY 11/01/1977 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  #223 YONGDANG-DONG, NAM-GU, BUSAN-CITY

GIỚI TÍNH: NỮ

16

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG, SINH NGÀY 24/4/1966 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  547-24, MYONMOK-1 DONG, JUNGRANG-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

17

NGUYỄN THI ÚT EM, SINH NGÀY 20/8/1979 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  116 TONGDUCHON-DONG, TONGDUCHON-SI, KYONGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

18

NGUYỄN THỊ NGỌC THU, SINH NGÀY 23/11/1984 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI:  ROOM 303#1386-10, SINGIL-DONG, DANWON-GU, ANSAN-CITY, KYUNGGI PROVINCE

GIỚI TÍNH: NỮ

19

ĐÀO THI KIM OANH, SINH NGÀY 19/11/1982 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  A-101 HOAM VILLA #130-1 WONGJONG-2 DONG, OHJUNG-GU, BUCHUN-CITY, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

20

NGUYỄN NGỌC ĐIỆP, SINH NGÀY 08/12/1957 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI:  164-4 YONGSAN-RI, HANSAN-MYUN, SUCHUN-GUN, CHUNGCHEONGNAM-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

21

HOÀNG THỊ CHÂU, SINH NGÀY 09/02/1970 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  401 VILLA INTER CITY, 497-19 BANGHWA-1 DONG, GANGSEO-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

22

NGUYỄN THÀNH TRUNG, SINH NGÀY 23/6/1988 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  401 VILLA INTER CITY, 497-19 BANGHWA-1 DONG, GANGSEO-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NAM

23

NGUYỄN THỊ MAI THU, SINH NGÀY 22/12/1990 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  401 VILLA INTER CITY, 497-19 BANGHWA-1 DONG, GANGSEO-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

24

LƯU THỊ ÁNH NGUYỆT, SINH NGÀY 10/4/1968 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  B-201 HYUNDAI RESIDENTIAL HOUSE, 562-35 OHJEONG-DONG, OHJEONG-GU, BUCHEON CITY GYEONGGI PROVINCE

GIỚI TÍNH: NỮ

25

LÊ THỊ KIM THANH, SINH NGÀY 06/11/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI: 714-403 WOOREUK (AH) 1146-11 SANBON-DONG, GUNPO-CITY, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

26

NGUYỄN THỊ LOAN, SINH NGÀY 06/7/1984 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI: 39 SUHYANGRI-3GU, SUNGHWAN-EUP, CHUNAN-CITY, CHUNGCHEONGNAM

GIỚI TÍNH: NỮ

27

LÂM THỊ VĨNH BỀN, SINH NGÀY 30/12/1978 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI: 210-603 JUGONG APT.#874 DANG-DONG, GUNPO-CITY, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

28

TRẦN NGỌC KIM HỒNG, SINH NGÀY 03/5/1976 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  665-48 BUPYUNG-DONG, BUPYUNG-GU, INCHEON-CITY

GIỚI TÍNH: NỮ

29

LÊ THỊ MỸ THẢO, SINH NGÀY 03/6/1967 TẠI NINH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI:  GA-B02 YONGHEUNG VILLA, #242-5 HAENGSHIN-DONG, DEOKYANG, GOYANG-CITY KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

30

LÊ THỊ MAI THY, SINH NGÀY 02/4/1979 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  #201 DAESUNGSANGGA APT. 620/1 JEONHA2 VILLAGE DONG-DISTRICT, ULSAN-CITY

GIỚI TÍNH: NỮ

31

NGUYỄN THỊ HƯƠNG THÚY, SINH NGÀY 02/3/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  GROUND FLOOR 5/6-2129 SHINGIL 7-DONG, YORNG DEUNGPO-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

32

ĐINH THUỲ PHƯƠNG UYÊN, SINH NGÀY 07/9/1978 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  373-10 BUKBYUN-DONG, KIMPO-CITY, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

33

TRẦN THU THỦY, SINH NGÀY 31/12/1981 TẠI BÌNH DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  303 SUNGKYUNG VILLA, #4-46 SONGWODONG-1 GA, JUNG-GU, INCHEON-CITY

GIỚI TÍNH: NỮ

34

NGUYỄN THỊ TUYẾT HẰNG, SINH NGÀY 02/01/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  204-20 I-DONG UIWANG CITY, GYEONGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

35

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, SINH NGÀY 13/8/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  137 HAKBONG-RI, BANPO-MYEON, GONGJU-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

36

LÊ THỊ TUYẾT HẠNH, SINH NGÀY 20/10/1974 TẠI THANH HÓA

HIỆN TRÚ TẠI:  134-120, IMOON-1-DONG, DONGDAEMOON-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

37

ĐỖ THỊ HẠNH NGUYÊN, SINH NGÀY 20/11/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  KOCHUNG, JUKONG APT.# 1009-409, 30, HAANDONG, KWANGMYUNG CITY, KYUNGGIDO

GIỚI TÍNH: NỮ

38

VƯƠNG THỊ MINH XÂM, SINH NGÀY 24/02/1981 TẠI QUẢNG NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  597-3 EUPNAE-DONG, SEOSAN CITY, CHUNGCHEONGNAM-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

39

LÊ THỊ MƯỜI, SINH NGÀY 09/12/1972 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  (15/5) 411-11, SAMRAK-DONG, SASANG-GU, BUSAN CITY

GIỚI TÍNH: NỮ

40

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ, SINH NGÀY 20/7/1971 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  516-17 MANGWOO-DONG, JUNGRANG-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

41

ĐẶNG THỊ PHE, SINH NGÀY 18/3/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  224 JEO GOK-RI WEON-MYEON, KEUM SAN GUN, CHUNG CHEONG PROVINCE

GIỚI TÍNH: NỮ

42

LÊ THỊ KIM LIÊN, SINH NGÀY 05/6/1972 TẠI TP HỒ CHÍ MIN

HIỆN TRÚ TẠI:  # 3-201 AREUM VILLA, 623-75 HYOSUNG-DONG, GEYANG-GU, INCHEON-CITY

GIỚI TÍNH: NỮ

43

PHAN THỊ CHIỀU, SINH NGÀY 15/6/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  201, NOKSAN VILLA, 356-10, MAJEON-RI, CHU BU-MYEON, KEUMSAN-GUN, S. CHUNG CHEONG PROVINCE

GIỚI TÍNH: NỮ

44

NGUYỄN THỊ THÚY, SINH NGÀY 16/01/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  162, JO JEONG-RI, GUNBUK-MYEON, KEUM SAN-GUN, S. CHUNG CHEONG PROVINCE

GIỚI TÍNH: NỮ

45

LÊ THỊ THANH TÂM, SINH NGÀY 26/8/1975 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  # 570 DAEAM-RI, GEUMSUNG-MYUM, GEUMSAN-GUN, CHUNG CHEONGNAM-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

46

TRẦN THỊ THANH THẢO, SINH NGÀY 14/01/1977 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI:  1F#2-126 SONGNEUNG 1-RI, RINGEON-EUP, NAMYANGIU, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

47

TRẦN THI HOA, SINH NGÀY 10/8/1972 TẠI BẮC NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  458 SAMJUNG-RI, DAESO-MYUN, EUMSUNG-KUN, CHUNGCHONGBUK-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

48

LÊ THỊ KIM DUNG, SINH NGÀY 29/9/1980 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  825-6 WONKOK-DONG, DANWON-KU, ANSAN-CITY, KYUNGGIDO

GIỚI TÍNH: NỮ

49

PHẠM THỊ NGA, SINH NGÀY 06/10/1980 TẠI NGHỆ AN

HIỆN TRÚ TẠI:  99-73, SONGNIM-5-DONG, DONG-GU, INCHEON CITY

GIỚI TÍNH: NỮ

50

VÕ THỊ LAN CHI, SINH NGÀY 17/10/1976 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  201 1420-5 SINGIL-DONG, DANWONU-GU, ANSAN-CITY, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

51

TRẦN THI NGỌC LOAN, SINH NGÀY 19/3/1980 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI:  71-45 NOKBEON-DONG, EUNPYUNG-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

52

TRẦN DIỆU THÀNH, SINH NGÀY 18/12/1975 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI:  MIJU APARTMENT 1-210, CHONGRYUNGRI 1-DONG, DONGDAEMUN-KU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

53

NGUYỄN THỊ THUỲ TRANG, SINH NGÀY 24/02/1984 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI:  1 HO, 549-17 GURO 5-DONG, GURO-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

54

LÊ HỒNG CÚC, SINH NGÀY 06/4/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  KWANGDONG VILLA A-102, 243-1 SAENGYON DONG, DONGDUCCHON SI, KYONGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

55

NGUYỄN THỊ MỸ TRINH, SINH NGÀY 09/10/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI:  #164 SEOCHUN-RI, KIHEUNG-EUP, YONGIN-CITY, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

56

PHAN THỊ NGỌC LAM, SINH NGÀY 19/9/1983 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  5-507 SEOUL APT, GTUMGOK-DONG, NAMYANGJU-CITY, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

57

NGUYỄN THỊ MINH HƯỜNG, SINH NGÀY 12/11/1973 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI: #B02 417-94 BUN-1 DONG, KANGBUK-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

58

HỒ THỊ THÚY KIỀU, SINH NGÀY 10/02/1983 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI:  #(11/5) 202 YEONRIP, 616-4 CHUNHYUN-DONG HANAM-CITY, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

59

PHẠM THỊ MIỀN, SINH NGÀY 18/3/1974 TẠI THÁI BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  SINWON APT.NA-315 GYOHYEON, CHUNGJU-SI, CHUNGBUK-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

60

PHẠM HOÀNG MINH ANH, SINH NGÀY 19/11/1999 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  SINWON APT.NA-315 GYOHYEON, CHUNGJU-SI, CHUNGBUK-DO

GIỚI TÍNH: NAM

61

LÊ NGỌC HIẾU, SINH NGÀY 28/6/1984 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  #304-308, GONGJAK APT. 1588 KWANYANG-DONG, DONGAN-GU, ANYANG-SI, KYONGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

62

PHẠM THỊ KIM ĐÍNH, SINH NĂM 1979 TẠI LONG AN

HIỆN TRÚ TẠI:  62 NAECHON-MYUN, PHOCHEON-CITY, KYUNGGI

GIỚI TÍNH: NỮ

63

TRẦN KIM CHI, SINH NGÀY 11/01/1983 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  UNIT 301-1503, ECHOTUN, 560 SHINJANG-DONG, HAM-SI, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

64

VŨ THỊ HUYỀN, SINH NGÀY 24/6/1980 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  232-51 SOSABON-DONG, SOSA-GU, BUCHEON-SI, KYEONGKY-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

65

NGÔ THỊ KIM YẾN, SINH NGÀY 03/5/1972 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  #408-1 NAMGYI-RI SUNCHANG-EUP, SUNCHANG-GUN, JUENRA-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

66

LÊ THỊ ĐÈO, SINH NGÀY 06/6/1982 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  #551 MAEGOK-DONG, BUK-GU, ULSAN-SI

GIỚI TÍNH: NỮ

67

DƯƠNG THỊ HIỀN, SINH NGÀY 04/01/1958 TẠI BẮC NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  A-408 DAEHEUNG@.710-2 GEUMJUNG-DONG, GUNPO-SI, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

68

NGUYỄN THỊ MỘT, SINH NGÀY 19/12/1970 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  302 SONGWONVILLA, 61-1 MAESAN-RI, OHPO-EUP, KWANGJU-SI, KYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

69

NGUYỄN THỊ NGỌC THÚY, SINH NGÀY 22/02/1976 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  #524-57 MANGWOO 3-DONG, JUNGRANG-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

70

HUỲNH TUYẾT CHI, SINH NGÀY 15/4/1981 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  54-19 BUNSU-3 RI, GWANGTAN-MYEON, PAJU-SI, KYEONGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

71

TRẦN QUỐC DŨNG, SINH NGÀY 10/02/1989 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI:  401-9, CHUNGGUN-DONG, HANAM-SI, GYUNGGI-DO

GIỚI TÍNH: NAM

72

TRẦN THỊ ÚT TƯƠI, SINH NGÀY 09/7/1981 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI:  102-HO KUNBYUL HAIZ VILLA 462 GUEBEOP-DONG, SASANG-GU, BUSAN-SI

GIỚI TÍNH: NỮ

73

ĐINH THỊ LỆ THÚY, SINH NGÀY 09/12/1972 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  201, 489-1 SANGGAL-RI, GIHEUNG-EUP, YONGIN-SI, KYONGGI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

74

NGUYỄN HÔNG THIỆP, SINH NGÀY 09/01/1980 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  #326-1, GAKYUNG-DONG, HEUNGDEOK-DU, CHUNGJU-SI, CHUNGCHEONGBUK-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

75

TRẦN THỊ NGỌC DUYÊN, SINH NGÀY 25/10/1983 TẠI ĐỒNG THÁP

HIỆN TRÚ TẠI:  733-925 DONGCHUNG-DONG, KYUNGJU-SI, KYUNGSANGBUK-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

76

TRƯƠNG HIỀN TRINH, SINH NGÀY 05/5/1971 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  #416-1 SEOWEI-RI, BUAN-EUP, BUAN-GIN, JEONRABUK-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

77

TRẦN THỊ DIỄM ÁI, SINH NGÀY 01/12/1967 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  #987-132 HAWANGSIPRI 2-DONG, SUNGDONG-KU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

78

NGUYỄN THỊ THU BÉ, SINH NGÀY 01/01/1981 TẠI TÂY NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  #2266 HAGWI 2-RI-AEWOL-EUP, BUK-GUN

GIỚI TÍNH: NỮ

79

NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG, SINH NGÀY 25/12/1970 TẠI HÀ NAM

HIỆN TRÚ TẠI:  #880-2, DOKSAN 3-DONG, KEUMCHEON-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

80

ĐỖ THỊ THANH, SINH NGÀY 12/4/1974 TẠI THANH HÓA

HIỆN TRÚ TẠI:  2-106 MUJIGAE APT. 109-1 SHIHEUNG-DONG, GEUMCHUN-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

81

LÝ MAI LOAN, SINH NGÀY 15/3/1976 TẠI BẮC NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  10-506 BEACH MENSION, 27-107 HANGDONG 7-GA, JUNG-GU, INCHEON

GIỚI TÍNH: NỮ

82

NGUYỄN THỊ HƯƠNG, SINH NGÀY 11/11/1976 TẠI THANH HÓA

HIỆN TRÚ TẠI:  35-33 YONGSAN-DONG 2 GA, YONGSAN-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

83

TRẦN THỊ NGỌC, SINH NGÀY 20/3/1981 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI:  JINJOO TOWN 14-301 HO, #208-14 PAJANG-DONG, JANGAN-KU, SUWON-SI, KYUNGKI-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

84

TRẦN THỊ LIÊN, SINH NĂM 1977 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  468-27 SSANGGYONG-RI, GEUMSAN-MYON, KIMJE-SI, JEONRABUK-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

85

TRẦN THỊ THÚY LIỄU, SINH NGÀY 25/6/1965 TẠI PHÚ THỌ

HIỆN TRÚ TẠI:  #564-61 BANGHWA 2-DONG, KANGSEO-GU, SEOUL

GIỚI TÍNH: NỮ

86

NGÔ THANH TRANG, SINH NGÀY 19/11/1976 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  494-SHINKYUNG-SI, HONGBUK-MYUN, HONGSUNG-KUN, CHUNGNAM-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

87

NGUYỄN THỊ XUYÊN, SINH NGÀY 15/7/1984 TẠI VĨNH LONG

HIỆN TRÚ TẠI:  #205-902 CHOWON SEOLHWA TOWN, 84 ZWABU-DONG, ASAN-SI, CHUNGCHEONGNAM-DO

GIỚI TÍNH: NỮ

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 206/2006/QĐ-CTN ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch nước)

 

1

TRẦN HÀ TRUNG, SINH NGÀY 05/02/1966 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  97084 WURZBURG, BONNER STR.17

GIỚI TÍNH: NAM

2

ĐOÀN THỊ LIÊN, SINH NGÀY 01/7/1962 TẠI THÁI BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  GRANADIERSTR.46, 76133 KARLSUHE

GIỚI TÍNH: NỮ

3

NGUYỄN THỊ VIỆT NGA, SINH NGÀY 11/12/1990 TẠI THÁI BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  GRANADIERSTR.46, 76133 KARLSUHE

GIỚI TÍNH: NỮ

4

NGUYỄN HOÀNG ANH ANDREAS, SINH NGÀY 15/9/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GRANADIERSTR.46, 76133 KARLSUHE

GIỚI TÍNH: NAM

5

NGUYỄN HUYỀN TRANG NATASCHA, SINH NGÀY 12/11/1998 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GRANADIERSTR.46, 76133 KARLSUHE

GIỚI TÍNH: NỮ

6

TRƯƠNG THỊ NGỌC ÁNH TRUNG, SINH NGÀY 09/4/1955 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  WEIDACHSTR.1, 85609 ASCHHEIM

GIỚI TÍNH: NỮ

7

LIU NHI LINH, SINH NGÀY 28/12/1988 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HELMUT-KAUTNER-STR.6/2, 81739 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

8

LƯƠNG VĂN NAM, SINH NGÀY 07/01/1961 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BEIM WASSERTURM 60, 71332 WAIBLINGEN

GIỚI TÍNH: NAM

9

NGUYỄN THUỲ TRÂN, SINH NGÀY 10/11/1988 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  BEHNITZ 5, 13597 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

10

NGUYỄN TRẦN THANH LINH. SINH NGÀY 07/01/1990 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ERICH-KASTNER STR-30, 59427 UNNA

GIỚI TÍNH: NAM

11

NGUYỄN THANH LIÊM, SINH NGÀY 22/01/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ERICH-KASTNER STR-30, 59427 UNNA

GIỚI TÍNH: NAM

12

NGUYỄN ĐỨC ĐƯỢC, SINH NGÀY 25/7/1957 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  LUDWIGSTR.15, 04315 LEIPZIG

GIỚI TÍNH: NAM

13

LÊ QUỐC BẢO, SINH NGÀY 09/01/1989 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  EICHHOSTER WEG 14, 13435 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

14

LÊ QUỐC UY, SINH NGÀY 11/4/1990 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  EICHHOSTER WEG 14, 13435 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

15

NGUYỄN ĐỨC THẮNG, SINH NGÀY 24/12/1967 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  EMMERICHSTR.2 65582 DIEZ

GIỚI TÍNH: NAM

16

ĐẶNG THỊ THUẬN, SINH NGÀY 12/10/1968 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  EMMERICHSTR.2 65582 DIEZ

GIỚI TÍNH: NỮ

17

NGUYỄN ĐỨC VIỆT ANH, SINH NGÀY 01/01/1992 TẠI ĐỨC (CON C. THUẬN)

HIỆN TRÚ TẠI:  EMMERICHSTR.2 65582 DIEZ

GIỚI TÍNH: NAM

18

NGUYỄN MAI LAN, SINH NGÀY 06/11/2002 TẠI ĐỨC (CON C. THUẬN)

HIỆN TRÚ TẠI:  EMMERICHSTR.2 65582 DIEZ

GIỚI TÍNH: NỮ

19

NGUYỄN THÀNH ĐÔ, SINH NGÀY 11/11/1965 TẠI QUẢNG BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  ADLERSTR.12, 66955 PIRMASENS

GIỚI TÍNH: NAM

20

TRỊNH THỊ KIỀU HƯƠNG, SINH NGÀY 22/02/1960 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  MAIKAMMERER STR.24, 81539

GIỚI TÍNH: NỮ

21

NGUYỄN ĐÌNH PHIẾM, SINH NGÀY 19/11/1965 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  ROSENSTR.3A, 92421 SCHWANDORF

GIỚI TÍNH: NAM

22

NGUYỄN HOÀNG LONG, SINH NGÀY 09/6/2001 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ROSENSTR.3A, 92421 SCHWANDORF

GIỚI TÍNH: NAM

23

LẠI THỊ HỒNG NHUNG, SINH NGÀY 29/10/1989 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ZWICKAUER STR.136, 01187 DRESDEN

GIỚI TÍNH: NỮ

24

LẠI THU HẰNG, SINH NGÀY 03/02/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ZWICKAUER STR.136, 01187 DRESDEN

GIỚI TÍNH: NỮ

25

DƯƠNG THỊ BÍCH TRÂM, SINH NGÀY 16/8/1988 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI:  KURT-EISNER-STR.27/4, 81735 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

26

VŨ THỊ PHƯƠNG THANH, SINH NGÀY 23/01/1989 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GOTENBURGER STR.1, 13359 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

27

HÀ VĂN LONG, SINH NGÀY 03/6/1965 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  EGON-KAHLER 50, 28279 BREMEN

GIỚI TÍNH: NAM

28

HÀ DŨ BÃO, SINH NGÀY 19/11/1990 TẠI ĐỨC (CON. A. LONG)

HIỆN TRÚ TẠI:  EGON-KAHLER 50, 28279 BREMEN

GIỚI TÍNH: NAM

29

HÀ TRUNG HÒA, SINH NGÀY 10/6/1999 TẠI ĐỨC (CON A. LONG)

HIỆN TRÚ TẠI:  EGON-KAHLER 50, 28279 BREMEN

GIỚI TÍNH: NAM

30

HOÀNG THỊ THỦY, SINH NGÀY 02/02/1970 TẠI HÀ ĐÔNG

HIỆN TRÚ TẠI:  97078 WURZBURG, ZUM TANNIG 28

GIỚI TÍNH: NỮ

31

NGUYỄN THỊ LỆ HẰNG, SINH NGÀY 21/6/1960 TẠI QUẢNG BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  MARIENSTR.1, 83278 TRAUNSTEIN

GIỚI TÍNH: NỮ

32

VŨ VĂN LỘC, SINH NGÀY 29/6/1972 TẠI QUẢNG TRỊ

HIỆN TRÚ TẠI:  BAHNHOFSTR.18, 74889 SINSHEIM

GIỚI TÍNH: NAM

33

ĐỚI ĐĂNG THẮNG, SINH NGÀY 07/6/1966 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  ASAMSTR.1/3, 81541 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

34

ĐỚI THANH PHƯƠNG, SINH NGÀY 19/10/1991 TẠI ĐỨC (CON A. THẮNG)

HIỆN TRÚ TẠI:  ASAMSTR.1/3, 81541 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

35

ĐỚI ĐỨC HUY, SINH NGÀY 19/10/1998 TẠI ĐỨC

(CON A. THẮNG)

HIỆN TRÚ TẠI:  ASAMSTR.1/3, 81541 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

36

HỒ NGỌC ĐỨC, SINH NGÀY 06/4/1971 TẠI LÀO CAI

HIỆN TRÚ TẠI:  BUSEKISTSTR.40, 23562 LUEBECK

GIỚI TÍNH: NAM

37

TĂNG MINH TIẾN, SINH NGÀY 15/11/1966 TẠI BÌNH DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  POSTSTR.23, 73033 GOEPPINGEN

GIỚI TÍNH: NAM

38

TRẦN THỊ THANH THÙY, SINH NGÀY 24/3/1964 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  POSTSTR.23, 73033 GOEPPINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

39

TĂNG THANH VY, SINH NGÀY 13/3/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  POSTSTR.23, 73033 GOEPPINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

40

TĂNG MINH TRUNG, SINH NGÀY 10/5/2001 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  POSTSTR.23, 73033 GOEPPINGEN

GIỚI TÍNH: NAM

41

NGUYỄN VIỆT HÀ VÂN, SINH NGÀY 16/4/1972 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BHNHOFSTR. 18B, 63924 KLEINHEUBACH

GIỚI TÍNH: NỮ

42

HUỲNH TỊNH VĂN, SINH NGÀY 28/4/1994 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BHNHOFSTR. 18B, 63924 KLEINHEUBACH

GIỚI TÍNH: NỮ

43

LÊ THUỲ DƯƠNG, SINH NGÀY 18/9/1982 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHADESWEG 27B, 20537 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

44

CÙ THỊ THANH, SINH NGÀY 29/10/1982 TẠI HƯNG YÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  NORDSTR.45A, 38106 BRAUNSCHWEIG

GIỚI TÍNH: NỮ

45

NGUYỄN VIỆT HÀ, SINH NGÀY 10/10/1956 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI:  51063 KOELN, BIEGERSTR.19

GIỚI TÍNH: NỮ

46

NGUYỄN VĂN TRỌNG, SINH NGÀY 06/4/1964 TẠI HÀ TĨNH

HIỆN TRÚ TẠI:  WEIDESTR15-22083 HAMBURG BRD

GIỚI TÍNH: NAM

47

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, SINH NGÀY 07/5/1993 TẠI ĐỨC (CON A. TRỌNG)

HIỆN TRÚ TẠI:  WEIDESTR15-22083 HAMBURG BRD

GIỚI TÍNH: NỮ

48

NGUYỄN NGỌC ANH, SINH NGÀY 05/01/1996 TẠI ĐỨC (CON A. TRỌNG)

HIỆN TRÚ TẠI:  WEIDESTR15-22083 HAMBURG BRD

GIỚI TÍNH: NỮ

49

HUỲNH THỊ NGA, SINH NGÀY 17/3/1963 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  AUGSBURGER STR.46F, 89331 BURGAU

GIỚI TÍNH: NỮ

50

PHẠM THỊ THỦY, SINH NGÀY 29/10/1968 TẠI VĨNH PHÚC

HIỆN TRÚ TẠI:  BUTTERBORN 14-31134 HILDESHEIM

GIỚI TÍNH: NỮ

51

NGUYỄN SƠN TÙNG, SINH NGÀY 21/9/1993 TẠI ĐỨC (CON. C. THỦY)

HIỆN TRÚ TẠI:  BUTTERBORN 14-31134 HILDESHEIM

GIỚI TÍNH: NAM

52

PHẠM THỊ KHÁNH YẾN, SINH NGÀY 11/8/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HERMANNSBURG 171C, 28259 BERMEN

GIỚI TÍNH: NỮ

53

VŨ THỊ XUÂN THANH, SINH NGÀY 30/10/1976 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  88605 MESSKIRCH, MAX-PLANCK-WEG 8

GIỚI TÍNH: NỮ

54

NGUYỄN HOÀNG LAN, SINH NGÀY 13/11/1956 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  KAADENER STR. 13, 91781 WESSENBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

55

NGUYỄN THANH PHONG, SINH NGÀY 02/01/1977 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  SPECKWEG 6, 68305 MANNHEIM

GIỚI TÍNH: NAM

56

ĐỖ NGỌC MINH CHÂU, SINH NGÀY 27/02/2004 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ADAM-KLIEN STR. 37, 90429 NUERNBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

57

TRẦN THỊ THU, SINH NGÀY 15/10/1965 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  32427 MINDEN, HAHLER STRASSE 75

GIỚI TÍNH: NỮ

58

NGUYỄN QUỲNH NHƯ, SINH NGÀY 03/01/1995 TẠI ĐỨC

(CON. C. THU)

HIỆN TRÚ TẠI:  32427 MINDEN, HAHLER STRASSE 75

GIỚI TÍNH: NỮ

59

NGUYỄN HOÀNG PHI, SINH NGÀY 31/10/1997 TẠI ĐỨC (CON. C. THU)

HIỆN TRÚ TẠI:  32427 MINDEN, HAHLER STRASSE 75

GIỚI TÍNH: NAM

60

NGUYỄN ĐỨC TÙNG, SINH NGÀY 23/3/1968 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  HEDDERNHEIMER LANDSTR.15, 60439 FRANKFURT AM MAIN

GIỚI TÍNH: NAM

61

PHẠM HOÀNG LUYỆN, SINH NGÀY 24/4/1965 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI:  35708 HAIGER MUEHLENSTR.1

GIỚI TÍNH: NỮ

62

VÕ THỊ BÍCH THỦY, SINH NGÀY 04/5/1969 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  35708 HAIGER MUEHLENSTR.1

GIỚI TÍNH: NỮ

63

PHẠM VÕ LÊ PHI, SINH NGÀY 08/5/1994 TẠI ĐỨC (CON. C. THỦY)

HIỆN TRÚ TẠI:  35708 HAIGER MUEHLENSTR.1

GIỚI TÍNH: NAM

64

PHẠM OLIVER THẾ HƯNG, SINH NGÀY 23/3/1999 TẠI ĐỨC (CON C. THỦY)

HIỆN TRÚ TẠI:  35708 HAIGER MUEHLENSTR.1

GIỚI TÍNH: NAM

65

LÊ KIỀU HẠNH, SINH NGÀY 24/3/1975 TẠI TRÀ VINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BUERGERMEISTER-REUTER STR.4, 28327 BREMEN

GIỚI TÍNH: NỮ

66

NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH, SINH NGÀY 04/3/1984 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  31785 HAMELN, THIEWALL 4

GIỚI TÍNH: NỮ

67

NGUYỄN QUỐC HƯỞNG, SINH NGÀY 20/02/1970 TẠI YÊN BÁI

HIỆN TRÚ TẠI:  55545 BAD KRUZNACH, KROTENPFUHLER WEG 1

GIỚI TÍNH: NAM

68

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LAN, SINH NGÀY 16/9/1959 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  KOBLENZ, CUSANUSSTRABE 18

GIỚI TÍNH: NỮ

69

NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHÚC WILLIAM, SINH NGÀY 12/7/2003 (CON C. LAN) TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  KOBLENZ, CUSANUSSTRABE 18

GIỚI TÍNH: NAM

70

NGUYỄN PHƯƠNG DIỆU HƯƠNG KATHARINA, SINH NGÀY 19/10/2004 (CON C. LAN) TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  KOBLENZ, CUSANUSSTRABE 18

GIỚI TÍNH: NỮ

71

NGÔ NGỌC LÂM, SINH NGÀY 30/7/1968 TẠI QUẢNG NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  15834 RANGSDORF, NORMANEN-ALLEE 5

GIỚI TÍNH: NAM

72

NGÔ THỊ HOÀI HƯƠNG, SINH NGÀY 28/8/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  15834 RANGSDORF, NORMANEN-ALLEE 5

GIỚI TÍNH: NỮ

73

NGUYỄN VŨ HOÀNG, SINH NGÀY 16/3/1981 TẠI BÌNH ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  33102 PADERBORN B. KOTHENBURGER-STRASSE 79

GIỚI TÍNH: NAM

74

NGUYỄN THỊ THANH THẢO, SINH NGÀY 07/3/1988 TẠI VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI:  13403 BERLIN, OLLENHAUERSTR.68

GIỚI TÍNH: NỮ

75

ĐOÀN NGỌC ANH, SINH NGÀY 29/6/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  RHINAUER RING 107/3, 76437 RASTATT

GIỚI TÍNH: NAM

76

ĐOÀN NGỌC HÀ, SINH NGÀY 12/6/2000 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  RHINAUER RING 107/3, 76437 RASTATT

GIỚI TÍNH: NỮ

77

BÙI TRẦN ĐỨC HẠNH, SINH NGÀY 24/7/1987 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  VERDISSTR.133, 81247 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

78

NGUYỄN NGỌC HIỆP, SINH NGÀY 25/11/1983 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  53629 KOENINGWINTER, HAUPTSTR.381

GIỚI TÍNH: NAM

79

NGUYỄN LÊ LINH, SINH NGÀY 16/02/1983 TẠI THANH HÓA

HIỆN TRÚ TẠI:  HARBIGSTR.14, WOHNEINHEIT 61.07/00.02, 14055 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

80

NGUYỄN THỊ THU THỦY, SINH NGÀY 01/6/1956 TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  TEUFSTETTENER STR.8, 85457 WOERTH

GIỚI TÍNH: NỮ

81

TRẦN HOÀNG QUÂN, SINH NGÀY 09/12/1968 TẠI LÂM ĐỒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  HORNER WEG 209B, 22111 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NAM

82

HỒNG JOHANN, SINH NGÀY 01/02/1983 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  FEHLING HOHE 15-22309 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NAM

83

LÂM THỊ THU HÀ, SINH NGÀY 20/3/1968 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BRUXER STR.39, 93057 REGENSBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

84

NGUYỄN THANH VIỆT, SINH NGÀY 17/01/1964 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  27572 BREMERHA VEN, KRUMMENACKER 25 H

GIỚI TÍNH: NAM

85

NGUYỄN MAI LENA, SINH NGÀY 14/01/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  27572 BREMERHA VEN, KRUMMENACKER 25 H

GIỚI TÍNH: NỮ

86

NGUYỄN THI LINH PHƯƠNG, SINH NGÀY 15/3/1982 TẠI KIÊN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  KOLPING STR 9, 66606 ST. WENDEL

GIỚI TÍNH: NỮ

87

PHẠM TRẦN MAI ANH, SINH NGÀY 02/12/1971 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  KREUZBURGER STR 36, 22045 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

88

LÊ QUỲNH ANH, SINH NGÀY 09/11/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  KREUZBURGER STR 36, 22045 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

89

HỒNG DIỄM, SINH NGÀY 05/7/1988 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GOETHESTR.65, 63801 KLEINOSTHEIM

GIỚI TÍNH: NỮ

90

TÀO THANH LY, SINH NGÀY 12/12/1981 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  WARSTR. 7A, 30167 HANNOVER

GIỚI TÍNH: NỮ

91

ĐẶNG THỊ KIỀU OANH, SINH NGÀY 09/10/1969 TẠI LÀO CAI

HIỆN TRÚ TẠI:  FLORIANSMUHL STR2, 80939 MUNCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

92

LÊ THOẠI, SINH NGÀY 20/02/2002 TẠI ĐỨC (CON C. OANH)

HIỆN TRÚ TẠI:  FLORIANSMUHL STR2, 80939 MUNCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

93

PHẠM THI KIM THƯ, SINH NGÀY 09/01/1958 TẠI HUẾ

HIỆN TRÚ TẠI:  KONRAD-ADENAUER STR.4, 48691 VREDEN

GIỚI TÍNH: NỮ

94

NGUYỄN MẠNH THỦY, SINH NGÀY 03/02/1963 TẠI BẮC NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  SORENSEN STR. 46-24143 KIEL

GIỚI TÍNH: NAM

95

LÊ THỊ VÂN ANH, SINH NGÀY 02/03/1987 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  FRIEDRICH-WOLF STR.64, 02625 BAUTZEN

GIỚI TÍNH: NỮ

96

VĂN THÀNH CHUNG, SINH NGÀY 19/10/1967 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  40789 MONHEIM AM RHEIN

GIỚI TÍNH: NAM

97

VŨ CÔNG MINH, SINH NGÀY 07/5/1970 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  BAHNHOF STR 81-44623 HERNE

GIỚI TÍNH: NAM

98

NGUYỄN VĂN TIẾN, SINH NGÀY 05/8/1961 TẠI PHÚ THỌ

HIỆN TRÚ TẠI:  LOEHRSTR.125, 56068 KOBLENZ

GIỚI TÍNH: NAM

99

NGUYỄN NGỌC HÀ MY, SINH NGÀY 24/11/1994 TẠI ĐỨC (CON. A. TIẾN )

HIỆN TRÚ TẠI:  LOEHRSTR.125, 56068 KOBLENZ

GIỚI TÍNH: NỮ

100

NGUYỄN MAI LINH, SINH NGÀY 04/11/1997 TẠI ĐỨC (CON. A. TIẾN)

HIỆN TRÚ TẠI:  LOEHRSTR.125, 56068 KOBLENZ

GIỚI TÍNH: NỮ

101

TRẦN NGỌC VŨ, SINH NGÀY 17/10/1979 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  LIPSCHITZALLEE 48, 12353 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

102

PHẠM ANH DŨNG, SINH NGÀY 11/10/1960 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  03044 COTTBUS, AM LUG 12

GIỚI TÍNH: NAM

103

NGUYỄN HẠ SANH, SINH NGÀY 08/7/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HANAUER LANDSTR. 443, 60314 FRANKFURT AM MAIN

GIỚI TÍNH: NAM

104

NÔNG TÚ ANH, SINH NGÀY 17/10/1965 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  34117 KASSEL, STEINWEG 19

GIỚI TÍNH: NAM

105

TRỊNH ĐÌNH TOẢN, SINH NGÀY 19/5/1961 TẠI THANH HÓA

HIỆN TRÚ TẠI:  GRIMMEISHAUSEN STR.6, 63450 HANAU

GIỚI TÍNH: NAM

106

TRỊNH ĐỨC, SINH NGÀY 20/01/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GRIMMEISHAUSEN STR.6, 63450 HANAU

GIỚI TÍNH: NAM

107

TRỊNH HOÀI NAM, SINH NGÀY 20/6/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GRIMMEISHAUSEN STR.6, 63450 HANAU

GIỚI TÍNH: NAM

108

NGUYỄN NGỌC THẮNG, SINH NGÀY 16/10/1950 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  HASENHEIDE 69, 10967 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

109

NGUYỄN THỊ HƯỜNG, SINH NGÀY 15/12/1951 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:   HASENHEIDE 69, 10967 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

110

NGUYỄN PHẠM THỊ THU LOAN, SINH NGÀY 10/01/1974 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  LUISENSTR. 10, 90478 NURNBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

111

TRẦN GIÁNG HƯƠNG, SINH NGÀY 20/10/1982 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  HUBERTUSSTR.3, 10365 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

112

VÕ HỒNG HẠNH, SINH NGÀY 02/7/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  31226 PEINE, KOMMERZIENRAT-MEYER-ALLEE 2

GIỚI TÍNH: NỮ

113

NGUYỄN TRÀ MY, SINH NGÀY 31/8/1993 TẠI ĐỨC (CON C. HẠNH)

HIỆN TRÚ TẠI:  31226 PEINE, KOMMERZIENRAT-MEYER-ALLEE 2

GIỚI TÍNH: NỮ

114

NGUYỄN HÀ LY, SINH NGÀY 31/8/1995 TẠI ĐỨC (CON C. HẠNH)

HIỆN TRÚ TẠI:  31226 PEINE, KOMMERZIENRAT-MEYER-ALLEE 2

GIỚI TÍNH: NỮ

115

CAO THỊ ĐAN THANH, SINH NGÀY 06/5/1984 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  49124 GEORGSMARIENHUTTE, JOHANNES-MOLLER-STRABE 2

GIỚI TÍNH: NỮ

116

PHÙNG HƯNG, SINH NGÀY 05/02/1963 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  MANNHIEMER STR. 105, 68723 SCHWETZINGEN

GIỚI TÍNH: NAM

117

PHẠM PHÚ THÀNH, SINH NGÀY 06/9/1961 TẠI PHÚ YÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  90762 FURTH, SCHLEHENSTR.5

GIỚI TÍNH: NAM

118

PHẠM KHÁNH NHƯ, SINH NGÀY 14/01/1993 TẠI ĐỨC (CON A. THÀNH)

HIỆN TRÚ TẠI:  90762 FURTH, SCHLEHENSTR.5

GIỚI TÍNH: NỮ

119

PHẠM PHÚ BÌNH, SINH NGÀY 17/10/1996 TẠI ĐỨC (CON A. THÀNH)

HIỆN TRÚ TẠI:  90762 FURTH, SCHLEHENSTR.5

GIỚI TÍNH: NAM

120

NGUYỄN HÀ VIỆT ĐỨC, SINH NGÀY 01/01/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MARTIN-RIESENBURGER STR.13, 12627 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

121

NGUYỄN HÀ VIỆT CƯỜNG, SINH NGÀY 15/6/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MARTIN-RIESENBURGER STR.13, 12627 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

122

VŨ THẾ BẢO, SINH NGÀY 11/12/1956 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  PROSKAUER STR.13, 10247 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

123

PHAN THỊ NGỌC THƯƠNG, SINH NGÀY 02/10/1978 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHMIDTSTR.4, 95478 KEMNATH

GIỚI TÍNH: NỮ

124

ĐINH HOÀNG DỮNG, SINH NGÀY 28/11/1957 TẠI CÀ MAU

HIỆN TRÚ TẠI:  EISENBERGER.9, 07552 GERA

GIỚI TÍNH: NAM

125

TRƯƠNG THỊ HỒNG PHÚC, SINH NGÀY 09/5/1967 TẠI CAMPUCHIA

HIỆN TRÚ TẠI:  48431 RHEINE, KOLPINGSTR.8

GIỚI TÍNH: NỮ

126

NGUYỄN VŨ PHONG, SINH NGÀY 09/8/1995 TẠI ĐỨC (CON C. PHÚC)

HIỆN TRÚ TẠI:  48431 RHEINE, KOLPINGSTR.8

GIỚI TÍNH: NAM

127

TRẦN THỊ HIẾU MAI, SINH NGÀY 30/6/1970 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  KONIGSBRUKER STR.6C, 01099 DRESDEN

GIỚI TÍNH: NỮ

128

TRẦN NGUYỄN HOÀI ANH, SINH NGÀY 23/7/1997 TẠI ĐỨC (CON C. MAI)

HIỆN TRÚ TẠI:  KONIGSBRUKER STR.6C, 01099 DRESDEN

GIỚI TÍNH: NỮ

129

ĐỖ THỊ KIM ĐỨC, SINH NGÀY 25/3/1966 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  CHRISTIAN-MORGENSTERN-WEG 2, 06126 HALLE (SAALE)

GIỚI TÍNH: NỮ

130

NGÔ ĐỨC THƠ, SINH NGÀY 10/10/1968 TẠI BÌNH DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  23970 WISMAR, HEIRICH-MAMM-STR.16

GIỚI TÍNH: NAM

131

NGUYỄN THỊ ĐÔNG QUỲNH, SINH NGÀY 12/11/1987 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  13187 BERLIN, GRUNOWSTR.19A

GIỚI TÍNH: NỮ

132

NGUYỄN TRUNG TRỰC, SINH NGÀY 21/5/1961 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  NEUSTADTAN DER WEINSTRASSE

GIỚI TÍNH: NAM

133

TRẦN NGỌC LONG, SINH NGÀY 10/8/1963 TẠI CAMPUCHIA

HIỆN TRÚ TẠI:  DR-HERBERT-QUANDT-STR.114, 84130 DINGOLFING

GIỚI TÍNH: NAM

134

PHẠM THỊ THU CÚC, SINH NGÀY 25/9/1966 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  DR-HERBERT-QUANDT-STR.114, 84130 DINGOLFING

GIỚI TÍNH: NỮ

135

TRẦN QUỲNH ANH, SINH NGÀY 13/5/1998 TẠI ĐỨC (CON C. CÚC)

HIỆN TRÚ TẠI:  DR-HERBERT-QUANDT-STR.114, 84130 DINGOLFING

GIỚI TÍNH: NỮ

136

PHẠM THỊ THANH TRÚC, SINH NGÀY 09/01/1991 TẠI BÌNH DƯƠNG (CON C. CÚC)

HIỆN TRÚ TẠI:  DR-HERBERT-QUANDT-STR.114, 84130 DINGOLFING

GIỚI TÍNH: NỮ

137

TRẦN VĂN TUẤN, SINH NGÀY 18/9/1959 TẠI CAMPUCHIA

HIỆN TRÚ TẠI:  AM MUEHLBACH 13, 93051 REGENSBURG

GIỚI TÍNH: NAM

138

TRẦN TRƯƠNG HOÀNG TÚ, SINH NGÀY 25/12/1998 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  AM MUEHLBACH 13, 93051 REGENSBURG

GIỚI TÍNH: NAM

139

NGUYỄN VĨNH LINH, SINH NGÀY 10/29/1970 TẠI KIÊN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  SAUSSMUEHLE 2, 94065 WALDKIRCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

140

LÊ MAI HƯƠNG, SINH NGÀY 20/02/1969 TẠI HÀ TĨNH

HIỆN TRÚ TẠI:  ROSEN STR 16, 23795 BAD-SEGEBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

141

NGUYỄN THÙY MY, SINH NGÀY 06/5/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ROSEN STR 16, 23795 BAD-SEGEBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

142

NGUYỄN DIỄM LÊ MY, SINH NGÀY 18/8/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ROSEN STR 16, 23795 BAD-SEGEBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

143

NGUYỄN THỊ DIỄM HẠNH, SINH NGÀY 20/01/1969 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  WIPPERSTR.12, 12055 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

144

NGUYỄN THỊ MỸ HÒA, SINH NGÀY 22/10/1971 TẠI KHÁNH HÒA

HIỆN TRÚ TẠI:  BREITENSTEINSTR.7, 83059 KOLBERMOOR

GIỚI TÍNH: NỮ

145

BÙI THỊ MỘNG DIỆU, SINH NGÀY 12/4/1988 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  DULFERSTR.24A/2, 80933 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

146

VÒNG HỒNG THÁI, SINH NGÀY 15/7/1977 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  45897 GELSENKIRCHEN, HORSTER STR.82

GIỚI TÍNH: NỮ

147

PHAN MẠNH HÙNG, SINH NGÀY 23/01/1987 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  69207 SANDHAUSEN, HEIDELBERGER STR.16

GIỚI TÍNH: NAM

148

PHAN TIẾN DŨNG, SINH NGÀY 23/5/1989 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  69207 SANDHAUSEN, HEIDELBERGER STR.16

GIỚI TÍNH: NAM

149

NGUYỄN VĂN YÊN, SINH NGÀY 10/12/1955 TẠI HẢI DƯƠNG (HƯNG YÊN)

HIỆN TRÚ TẠI:  PESTALOZZIZSTR.31, 07318 SAALFELD

GIỚI TÍNH: NAM

150

VŨ THỊ LAN HƯƠNG, SINH NGÀY 01/4/1977 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  ERICH LODEMANNSTR.93, 12437 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

151

NGUYỄN THỊ YẾN, SINH NGÀY 06/12/1981 TẠI BẮC NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  APP 503B MORGENBREEDE 31-33615 BIELEFELD

GIỚI TÍNH: NỮ

152

NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH, SINH NGÀY 19/4/1969 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  ZUR HOMESMUEHLE 19, 66822 LEBACH

GIỚI TÍNH: NỮ

153

NGUYỄN THỊ THU HỒNG, SINH NGÀY 10/12/1962 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  SIEDLER STR.1, 94121 SALZWEG

GIỚI TÍNH: NỮ

154

HOÀNG MỘNG ĐÀO, SINH NGÀY 30/9/1972 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  KARL-THEODOR STR.22, 85757 KARLSFELD

GIỚI TÍNH: NỮ

155

VŨ THANH TÙNG, SINH NGÀY 11/7/1978 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  MOSELSTR.6, 54290 TRIER

GIỚI TÍNH: NAM

156

LÊ THỊ BÍCH LỘC, SINH NGÀY 29/4/1984 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  WISMAER.STR.5, 15235 FRANKFURT

GIỚI TÍNH: NỮ

157

ĐẶNG HỒNG NGUYỆT, SINH NGÀY 09/8/1968 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  FORSTSRABE 8, 96242 SONNEFELD

GIỚI TÍNH: NỮ

158

NGUYỄN PHÚ HẢI, SINH NGÀY 06/5/1994 TẠI ĐỨC

(CON C. NGUYỆT)

HIỆN TRÚ TẠI:  FORSTSRABE 8, 96242 SONNEFELD

GIỚI TÍNH: NAM

159

NGUYỄN VÂN ANNE, SINH NGÀY 20/9/1990 TẠI ĐỨC (CON C. NGUYỆT)

HIỆN TRÚ TẠI:  FORSTSRABE 8, 96242 SONNEFELD

GIỚI TÍNH: NỮ

160

NGUYỄN BENEDICT WINCENT, SINH NGÀY 28/3/2003 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  72622 NUERTINGEN

GIỚI TÍNH: NAM

161

TRẦN LÂM PHÁT, SINH NGÀY 02/9/1987 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MONCHENGLADBACH

GIỚI TÍNH: NAM

162

NGUYỄN THỊ MỘNG KIỀU, SINH NGÀY 23/4/1988 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  KNAPPER STR.67, 58507 LUEDENSCHEID-

GIỚI TÍNH: NỮ

163

NGUYỄN TĂNG QÚY, SINH NGÀY 12/3/1988 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  JOACHIM-GOTSCHALK-WEG 1, 12353 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

164

LÊ HỒNG NHIỀU, SINH NGÀY 10/02/1961 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BERNBURGER.STR 21, 10963 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

165

PHAN QUẾ MAI, SINH NGÀY 26/10/1990 TẠI ĐỨC (CON C. NHIỀU)

HIỆN TRÚ TẠI:  BERNBURGER.STR 21, 10963 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

166

PHAN UY VŨ, SINH NGÀY 29/9/1992 TẠI ĐỨC (CON C. NHIỀU)

HIỆN TRÚ TẠI:  BERNBURGER.STR 21, 10963 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

167

ĐẶNG NGUYỄN THỊ NGỌC THANH, SINH NGÀY 21/11/1976 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  MAULBRONNERSTR.23, 71063 SINDELFINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

168

NGUYỄN THỊ HIỀN, SINH NGÀY 06/7/1970 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  NATRUPER STR. 185, 49076 OSNABRUECK

GIỚI TÍNH: NỮ

169

ĐOÀN MINH KHOA, SINH NGÀY 11/4/1992 TẠI ĐỨC (CON C. HIỀN)

HIỆN TRÚ TẠI:  NATRUPER STR. 185, 49076 OSNABRUECK

GIỚI TÍNH: NAM

170

TRẦN HỮU TRUNG, SINH NGÀY 01/7/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  KONSTANTINSTRASSE 27, 60439 FRANKURT AM MAIN

GIỚI TÍNH: NAM

171

TRẦN HỮU TRỌNG, SINH NGÀY 10/9/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  SIEMENSALLEE 84, 81379 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

172

NGUYỄN THỊ NGỌC LỆ, SINH NGÀY 11/9/1992 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  SIEMESALLEE 84, 81379 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

173

NGUYỄN VIẾT HẢO, SINH NGÀY 10/9/1967 TẠI THANH HÓA

HIỆN TRÚ TẠI:  VOR DER KINZIBRUECKE 6, 63452 HANAU

GIỚI TÍNH: NAM

174

NGUYỄN THỊ HƯƠNG, SINH NGÀY 06/9/1974 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  DUSSELDORT

GIỚI TÍNH: NỮ

175

NGUYỄN THỊ KIM HÀ, SINH NGÀY 22/3/1965 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  GRABKE WEG 16-22043 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

176

NGUYỄN HỒNG MAI, SINH NGÀY 27/01/1994 TẠI ĐỨC (CON C. HÀ)

HIỆN TRÚ TẠI:  GRABKE WEG 16-22043 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

177

KHỔNG TÁC VAY, SINH NGÀY 24/3/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  RATHAUSSTR.30, 59555 LIPPSTADT

GIỚI TÍNH: NAM

178

TSAN SERIA, SINH NGÀY 11/12/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  RATHAUSSTR.30, 59555 LIPPSTADT

GIỚI TÍNH: NỮ

179

TRẦN ĐỨC BẰNG, SINH NGÀY 21/9/1986 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HOEBAECHERWEG 32, 36381 SCHLUECHTEN

GIỚI TÍNH: NAM

180

ĐINH HƯƠNG HOA, SINH NGÀY 09/01/1989 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  10247 BERLIN, FRANKFURTER ALLEE 92

GIỚI TÍNH: NỮ

181

NGUYỄN TRƯỜNG GIANG, SINH NGÀY 13/7/1963 TẠI NGHỆ AN

HIỆN TRÚ TẠI:  THERESE-STUDER-STR.3, 80797 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

182

NGUYỄN THỊ GIANG HƯƠNG, SINH NGÀY 01/10/1996 TẠI HẢI DƯƠNG (CON A. GIANG)

HIỆN TRÚ TẠI:  THERESE-STUDER-STR.3, 80797 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

183

NGUYỄN HOÀI LINH, SINH NGÀY 20/9/1994 TẠI ĐỨC (CON A. GIANG)

HIỆN TRÚ TẠI:  THERESE-STUDER-STR.3, 80797 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

184

NGUYỄN NGỌC CHUNG, SINH NGÀY 26/3/1960 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  RUDOLF BREITSCHEID STR. 14, 90762 FUERTH

GIỚI TÍNH: NAM

185

NGUYỄN NGỌC LÂN, SINH NGÀY 16/7/1995 TẠI ĐỨC (CON A. CHUNG)

HIỆN TRÚ TẠI:  RUDOLF BREITSCHEID STR.14, 90762 FUERTH

GIỚI TÍNH: NAM

186

NGUYỄN NGỌC LONG, SINH NGÀY 17/9/1999 TẠI ĐỨC (CON A. CHUNG)

HIỆN TRÚ TẠI:  RUDOLF BREITSCHEID STR.14, 90762 FUERTH

GIỚI TÍNH: NAM

187

NGUYỄN THỊ BÍCH HỒNG, SINH NGÀY 17/5/1965 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  AM HUNGERSBERG 24, 87471 DURACH

GIỚI TÍNH: NỮ

188

KIỀU HẢI ĐÔNG, SINH NGÀY 07/3/1967 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  41516 GREVENBROICH AN DER KOLPINGSCHULE 2

GIỚI TÍNH: NAM

189

KIỀU PHƯƠNG THẢO, SINH NGÀY 09/6/1996 TẠI ĐỨC (CON. A. HẢI)

HIỆN TRÚ TẠI:  41516 GREVENBROICH AN DER KOLPINGSCHULE 2

GIỚI TÍNH: NỮ

190

LÊ TRỌNG QUỐC, SINH NGÀY 21/12/1982 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HAAR, JAGĐFELRING 53 85546 HAAR

GIỚI TÍNH: NAM

191

NGUYỄN MINH NGUYỆT, SINH NGÀY 30/5/1981 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  JOHANN-SEBASTIAN-BACH STR.9, 84130 DINGOLFING

GIỚI TÍNH: NỮ

192

ĐÀM NGUYỄN VĂN, SINH NGÀY 19/11/1986 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HERFORDER STR.2, 31582 NIENBURG/W

GIỚI TÍNH: NỮ

193

NGUYỄN THANH SƠN, SINH NGÀY 11/4/1965 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  PETERSBERGSTR.41, 06118 HALLE

GIỚI TÍNH: NAM

194

ĐÀM TƯ TRẮC, SINH NGÀY 31/3/1985 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HERFORDER STR.2, 31582 NIENBURG/W

GIỚI TÍNH: NAM

195

HOÀNG THỊ HÒA, SINH NGÀY 03/10/1967 TẠI YÊN BÁI

HIỆN TRÚ TẠI:  WESWESTR.49, 12045 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

196

PHẠM HỮU HẬU, SINH NGÀY 30/9/1963 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  FREIHERR - VOM - STEIN - STR. 7, 55131 MAINZ

GIỚI TÍNH: NAM

197

PHẠM HỒNG HẠNH (CON ÔNG HẬU), SINH NGÀY 07/11/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  FREIHERR - VOM - STEIN - STR. 7, 55131 MAINZ

GIỚI TÍNH: NỮ

198

PHẠM QUỐC HƯNG (CON ÔNG HẬU), SINH NGÀY 12/6/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  FREIHERR - VOM - STEIN - STR. 7, 55131 MAINZ

GIỚI TÍNH: NAM

199

NGUYỄN THANH TRÚC, SINH NGÀY 31/01/1966 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BLUCHER STR 26, 65195 WIESBADEN

GIỚI TÍNH: NAM

200

CAO MINH TRUNG, SINH NGÀY 25/3/1964 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  EINSWARDER WEG 14, 28197 BREMEN

GIỚI TÍNH: NAM

201

CAO THÙY MI (CON ÔNG TRUNG), SINH NGÀY 06/10/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  EINSWARDER WEG 14, 28197 BREMEN

GIỚI TÍNH: NỮ

202

CAO HÀ LY (CON ÔNG TRUNG) SINH NGÀY 24/8/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  EINSWARDER WEG 14, 28197 BREMEN

GIỚI TÍNH: NỮ

203

KHÚC NHƯ MAI, SINH NGÀY 03/7/1966 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  AM HERRNACKER 8, 64293 DARMSTADT

GIỚI TÍNH: NỮ

204

ĐỖ MẠNH HÙNG (CON BÀ MAI), SINH NGÀY 08/9/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  AM HERRNACKER 8, 64293 DARMSTADT

GIỚI TÍNH: NAM

205

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH, SINH NGÀY 06/7/1980 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  WINDHUKER 54D, 13351 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

206

TRẦN BÁ DUY, SINH NGÀY 09/5/1981 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  STEINER RING 8, 82538 GERTSRIED

GIỚI TÍNH: NAM

207

TẠ PHƯƠNG CHINH, SINH NGÀY 31/7/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HARTHAER STR 22, 01169 DRESDEN

GIỚI TÍNH: NỮ

208

TẠ PHƯƠNG UYÊN, SINH NGÀY 27/3/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HARTHAER STR 22, 01169 DRESDEN

GIỚI TÍNH: NỮ

209

NGUYỄN THỊ THANH HẰNG, SINH NGÀY 23/4/1964 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  RIGAER STR 06, 17389 ANKLAM

GIỚI TÍNH: NỮ

210

QUÁCH TRUNG BÌNH (CHỒNG BÀ HẰNG), SINH NGÀY 10/5/1966 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  RIGAER STR 06, 17389 ANKLAM

GIỚI TÍNH: NAM

211

QUÁCH THẢO MY DIANA (CON BÀ HẰNG), SINH NGÀY 05/3/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  RIGAER STR 06, 17389 ANKLAM

GIỚI TÍNH: NỮ

212

TRỊNH MINH PHƯỚC, SINH NGÀY 27/02/1970 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  HAUP STR 78, 73655 PLUDERHAUSEN

GIỚI TÍNH: NAM

213

NGUYỄN ĐỨC THẮNG, SINH NGÀY 27/9/1986 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  ZITTAUER STR 27, 15537 ERKENER

GIỚI TÍNH: NAM

214

VÕ THỤY NGỌC THANH, SINH NGÀY 27/8/1974 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  ZWERNITZER STR 24/2, 81243 MUECHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

215

BÙI ROSAS TƯỜNG VY (CON BÀ THANH), SINH NGÀY 31/5/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ZWERNITZER STR 24/2, 81243 MUECHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

216

BÙI TIAN MAI LAN (CON BÀ THANH), SINH NGÀY 22/02/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ZWERNITZER STR 24/2, 81243 MUECHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

217

ĐỖ THỊ MINH THU, SINH NGÀY 01/7/1970 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  01968 SENFTENBERG, KREUZ STR 20

GIỚI TÍNH: NỮ

218

NGUYỄN TƯỜNG ANH TUẤN (CON BÀ THU), SINH NGÀY 19/10/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  01968 SENFTENBERG, KREUZ STR 20

GIỚI TÍNH: NAM

219

NGUYỄN THU PHƯƠNG LISA (CON BÀ THU), SINH NGÀY 20/9/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  01968 SENFTENBERG, KREUZ STR 20

GIỚI TÍNH: NỮ

220

LÂM TIẾN ĐẠT, SINH NGÀY 07/6/1958 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  MANNHEIMER STR 109, 68519 VIERHEIM

GIỚI TÍNH: NAM

221

LÊ THÚY NGA (VỢ ÔNG ĐẠT), SINH NGÀY 31/5/1959 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  MANNHEIMER STR 109, 68519 VIERHEIM

GIỚI TÍNH: NỮ

222

PHẠM TRUNG THÀNH, SINH NGÀY 19/7/1972 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  18546 SASSNITZ, CRAMPASER STR 1

GIỚI TÍNH: NAM

223

TRẦN VĂN TOÀN, SINH NGÀY 20/12/1986 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  OSTER STR 14, 31226 PEINNE

GIỚI TÍNH: NAM

224

PHÙNG VĂN HÒA, SINH NGÀY 30/11/1968 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  17389 ANKLAN, MAX-SANDER STR. 03

GIỚI TÍNH: NAM

225

LÊ MINH PHÚ, SINH NGÀY 13/10/1970 TẠI HÀTÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  STEIN STR 13, 12169 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

226

PHẠM THANH MAI, SINH NGÀY 26/11/1988 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  RHIN STR 123, 10351 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

227

PHẠM THANH NGA, SINH NGÀY 26/8/1990 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  RHIN STR 123, 10315 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

228

BÙI THỊ MỸ NGỌC, SINH NGÀY 01/11/1986 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  TONNDORFERHAUP STR 127, 22045 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

229

HOÀNG JIMMY PHI, SINH NGÀY 02/9/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  10969 BERLIN, CHARLOTTEN STR 96

GIỚI TÍNH: NAM

230

NGUYỄN THÙY CHI, SINH NGÀY 24/8/1979 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  LINDENBERGSWEG 11, 06502 THALE

GIỚI TÍNH: NỮ

231

PHẠM PHÚ HINH, SINH NGÀY 28/8/1964 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  66121 SAARBRUCKEN, MAINZER STR 138

GIỚI TÍNH: NAM

232

PHẠM THỊ THU HIỀN SARAH (CON ÔNG HINH), SINH NGÀY 09/01/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  66121 SAARBRUCKEN, MAINZER STR 138

GIỚI TÍNH: NỮ

233

PHẠM THỊ DIỄN LINH JULIA (CON ÔNG HINH), SINH NGÀY 24/8/2000 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  66121 SAARBRUCKEN, MAINZER STR 138

GIỚI TÍNH: NỮ

234

LƯU TẦN PHƯỚC, SINH NGÀY 01/6/1988 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  NIEDERZELLER WEG 1, 36381 SCHLUECHTERN

GIỚI TÍNH: NAM

235

LÊ NGỌC HÙNG, SINH NGÀY 19/02/1966 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  HIMBEERWEG 18A, 27578 BREMERHAVEN

GIỚI TÍNH: NAM

236

NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH (VỢ ÔNG HÙNG), SINH NGÀY 10/10/1965 TẠI QUẢNG NGÃI

HIỆN TRÚ TẠI:  HIMBEERWEG 18A, 27578 BREMERHAVEN

GIỚI TÍNH: NỮ

237

LÊ BÍCH NGỌC (CON ÔNG HÙNG), SINH NGÀY 07/8/1989 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HIMBEERWEG 18A, 27578 BREMERHAVEN

GIỚI TÍNH: NỮ

238

LÊ NGỌC HUY (CON ÔNG HÙNG), SINH NGÀY 14/10/1990 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HIMBEERWEG 18A, 27578 BREMERHAVEN

GIỚI TÍNH: NAM

239

LÊ QUỲNH GIAO, SINH NGÀY 17/6/1988 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  UECHTING STR 8, 45881 GELSENKIRCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

240

LÊ NGỌC ANH, SINH NGÀY 04/7/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  UECHTING STR 8, 45881 GELSENKIRCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

241

TRẦN TUẤN TÚ, SINH NGÀY 25/4/1983 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  NEUPERVER STR 80, 29410 SALZWEDEL

GIỚI TÍNH: NAM

242

VI THỦY LIÊN, SINH NGÀY 16/6/1963 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI:  HOCH STR 20, 13357 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

243

NGUYỄN ĐÌNH TUYẾN, SINH NGÀY 02/6/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  NOBELS STR 3, 26129 OLDENBURG

GIỚI TÍNH: NAM

244

DƯƠNG THỊ VIỆT HƯƠNG, SINH NGÀY 02/7/1965 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  49124 GEORGSMARIENHUTTE, HINDENBURG STR 14

GIỚI TÍNH: NỮ

245

NGUYỄN VĂN VINH, SINH NGÀY 10/02/1956 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  LUTHER STR 21, 09126 CHEMNITZ

GIỚI TÍNH: NAM

246

TRẦN THỊ THANH NHÀN (VỢ ÔNG VINH), SINH NGÀY 29/5/1957 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  LUTHER STR 21, 09126 CHEMNITZ

GIỚI TÍNH: NỮ

247

NGUYỄN THỊ THU TRANG (CON ÔNG VINH), SINH NGÀY 26/9/1981 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  BARBARROSSA STR 22, 09122 CHEMNITZ

GIỚI TÍNH: NỮ

248

VÕ DUY KHƯƠNG, SINH NGÀY 21/5/1986 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  WEINSBERGER STR 3, 74072 HEILBRONN

GIỚI TÍNH: NAM

249

NGUYỄN THỊ KỶ VÂN, SINH NGÀY 19/5/1979 TẠI KIÊN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  BONNER STR 54, 41468 NEUSS

GIỚI TÍNH: NỮ

250

NGUYỄN BÍCH DIỆP, SINH NGÀY 26/4/1988 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  STRASSMANN STR 15, 10249 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

251

PHẠM ĐỨC TIẾN, SINH NGÀY 04/9/1957 TẠI NAM HÀ

HIỆN TRÚ TẠI:  88239 WANGEN IM ALLGAU

GIỚI TÍNH: NAM

252

LƯƠNG THỊ MINH HƯỜNG, SINH NGÀY 10/02/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  21614 BUXTEHUDE, FERDINAND STR 12

GIỚI TÍNH: NỮ

253

NGUYỄN TẠ QUỲNH MAI (CON BÀ HƯỜNG), SINH NGÀY 29/8/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  21614 BUXTEHUDE, FERDINAND STR 12

GIỚI TÍNH: NỮ

254

LÊ THỊ BÍCH LỘC, SINH NGÀY 29/4/1984 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  WISMARER STR 5, 15235 FRANKFURT

GIỚI TÍNH: NỮ

255

PHẠM THANH NGA, SINH NGÀY 26/8/1990 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  RHIN STR. 123, 10315 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

256

NGUYỄN THỊ TUYẾT, SINH NGÀY 15/11/1967 TẠI QUẢNG NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  MAERKISCHE ALLEE 410, 12689 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

257

NGUYỄN ĐỨC NAM (CON BÀ TUYẾT), SINH NGÀY 27/11/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MAERKISCHE ALLEE 410, 12689 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

258

NGUYỄN VIỆT ANH (CON BÀ TUYẾT), SINH NGÀY 13/10/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MAERKISCHE ALLEE 410, 12689 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

259

NGÔ THỊ NHIÊN ẢNH, SINH NGÀY 11/5/1969 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  MANNHEIMER STR. 75, 55545 BAB KREUZNACH

GIỚI TÍNH: NỮ

260

NGUYỄN HOÀNG LONG (CON BÀ ẢNH), SINH NGÀY 29/11/2001 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI: MANNHEIMER STR. 75, 55545 BAB KREUZNACH

GIỚI TÍNH: NAM

261

LÊ THỊ XUÂN, SINH NGÀY 22/02/1967 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  FRAUENAURACHER STR. 37, 91056 ERLANGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

262

ĐINH VĨNH NAM (CON BÀ XUÂN), SINH NGÀY 15/11/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  FRAUENAURACHER STR. 37, 91056 ERLANGEN

GIỚI TÍNH: NAM

263

NGUYỄN THỊ PHI PHƯỢNG, SINH NGÀY 10/01/1969 TẠI TP HỒ CHÍ MIN

HIỆN TRÚ TẠI:  56073 KOBLENZ GUTENBERGSTR. 27

GIỚI TÍNH: NỮ

264

LÊ NHƯ QUỲNH, SINH NGÀY 27/5/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  FURSTENGRUNDER STRABE 19 E, 64732 BAD KONIG

GIỚI TÍNH: NỮ

265

ĐIỀN THỊ PHƯƠNG HOA, SINH NGÀY 08/4/1962 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  BUESUM, DITHMARSCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

266

NGUYỄN THỊ HUYỂN, SINH NGÀY 15/10/1981 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  LOWENBERGER STR. 4/03.11, 10315 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

267

ĐÀO VIỆT PHƯƠNG, SINH NGÀY 18/01/1988 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  38226 SALZGITTER

GIỚI TÍNH: NAM

268

NGUYỄN THỊ TUYẾN, SINH NGÀY 24/11/1963 TẠI HÀ GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  06862 RODLEBEN

GIỚI TÍNH: NỮ

269

NGUYỄN AN HUY, SINH NGÀY 16/12/1982 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  KLOPSTOCK STR. 8/7, 80804 MUNCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

270

TRẦN THỊ THÙY TRANG, SINH NGÀY 26/9/1985 TẠI ĐÀ NẴNG

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHWARZBURGER STR 21D, 07407 RUDOLSTADT

GIỚI TÍNH: NỮ

271

NGUYỄN THỊ THOA, SINH NGÀY 20/10/1970 TẠI THANH HÓA

HIỆN TRÚ TẠI:  KRUENER STR 73, 81373 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

272

NGUYỄN THỊ NGA, SINH NGÀY 07/01/1969 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  73765 NEUHAUSEN AUF DEN FILDEM

GIỚI TÍNH: NỮ

273

LƯU HOÀNG PHÚC KEVIN (CON BÀ NGA), SINH NGÀY 16/8/2002 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  73765 NEUHAUSEN AUF DEN FILDEM

GIỚI TÍNH: NAM

274

LÊ THỊ PHƯƠNG UÊYN, SINH NGÀY 20/10/1978 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHUETTE LANZ STR 15, 28309 BREMEN

GIỚI TÍNH: NỮ

275

PHAN THI VIỆT HƯƠNG, SINH NGÀY 12/11/1980 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MELZER STRASSE 2, 22049 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

276

NGUYỄN QUỐC ANH THƯ, SINH NGÀY 03/9/1990 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHENK STR 176, 91052 ERLANGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

277

LÊ ANH DŨNG, SINH NGÀY 01/9/1960 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  KOBLENZ, KOBLENZER STR 100-112

GIỚI TÍNH: NAM

278

LÊ THỊ VÂN ANH (CON ÔNG DŨNG), SINH NGÀY 14/10/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  KOBLENZ, KOBLENZER STR 100-112

GIỚI TÍNH: NỮ

279

PHAN THỊ THẢO, SINH NGÀY 18/01/1953 TẠI NGHỆ AN

HIỆN TRÚ TẠI:  AUEN STR 3, 85354 FREISING

GIỚI TÍNH: NỮ

280

TRỊNH DUY ĐIỆN, SINH NGÀY 01/12/1995 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  BEN-GURION-RING 86, 60437

GIỚI TÍNH: NỮ

281

PHẠM QUỐC TRỌNG, SINH NGÀY 18/12/1984 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MITTERFELD STR. 59C/2, 80689 MUNCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

282

HOÀNG VƯƠNG, SINH NGÀY 07/6/1958 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  LEIPZIGER STR 64, 04552 BORNA

GIỚI TÍNH: NAM

283

HOÀNG KIM ANH CINDY (CON ÔNG VƯƠNG), SINH NGÀY 15/02/2000 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  LEIPZIGER STR 64, 04552 BORNA

GIỚI TÍNH: NỮ

284

NGUYỄN MẬU CƯỜNG, SINH NGÀY 05/5/1971 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  OSLOER STR.8, 18107 ROSTOCK

GIỚI TÍNH: NAM

285

NGUYỄN THỊ MINH HIỀN (VỢ ÔNG CƯỜNG), SINH NGÀY 28/01/1971 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  OSLOER STR.8, 18107 ROSTOCK

GIỚI TÍNH: NỮ

286

NGUYỄN HẢI ĐƯỜNG, SINH NGÀY 10/02/1965 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BRACKENHEIM, HEILBRONN

GIỚI TÍNH: NAM

287

ĐINH THỊ THÚY NGA (VỢ ÔNG ĐƯỜNG), SINH NGÀY 27/9/1965 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BRACKENHEIM, HEILBRONN

GIỚI TÍNH: NỮ

288

NGUYỄN ĐINH LIÊM (CON ÔNG ĐƯỜNG), SINH NGÀY 09/10/1990 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  BRACKENHEIM, HEILBRONN

GIỚI TÍNH: NAM

289

NGUYỄN THÚY ĐỖ QUYÊN (CON ÔNG ĐƯỜNG), SINH NGÀY 12/7/1998 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  BRACKENHEIM, HEILBRONN

GIỚI TÍNH: NỮ

290

PHẠM THỤY PHI LINH, SINH NGÀY 25/12/1969 TẠI ĐÀ NẴNG

HIỆN TRÚ TẠI:  PAULINER STR 25, 66763 DILLENGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

291

NGUYỄN THỊ LỆ OANH, SINH NGÀY 14/9/1965 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  KUCHENARTEN STR 9, 30449 HANNOER

GIỚI TÍNH: NỮ

292

LÊ KIM VÂN, SINH NGÀY 20/02/1969 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  KURT-SCHUMACHER-DAMM 32A, 13405 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

293

ĐINH VĂN TUẤN, SINH NGÀY 25/01/1964 TẠI LẠNG SƠN

HIỆN TRÚ TẠI:  78166 DONAUESCHINGEN, BRESLAUER STR. 27

GIỚI TÍNH: NAM

294

HUỲNH THÀNH NHI, SINH NGÀY 06/11/1962 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  31542 BAD NENNDORF, LINDENAL-LEE 5

GIỚI TÍNH: NAM

295

HUỲNH QUỐC BẢO (CON ÔNG NHI), SINH NGÀY 28/10/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  31542 BAD NENNDORF, LINDENAL-LEE 5

GIỚI TÍNH: NAM

296

NGUYỄN THỊ TRUNG HẬU, SINH NGÀY 11/4/1971 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  AHRENSHOOPER STR 64, 13051 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

297

NGUYỄN QUANG HƯỜNG, SINH NGÀY 10/12/1953 TẠI QUẢNG NAM

HIỆN TRÚ TẠI:  HILDESHEIMER STR. 143, 30173 HANNOVER

GIỚI TÍNH: NAM

298

NGUYỄN THỊ GỌN (VỢ ÔNG HƯỜNG), SINH NGÀY 07/9/1963 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  HILDESHEIMER STR. 143, 30173 HANNOVER

GIỚI TÍNH: NỮ

299

NGUYỄN QUANG BRIAN HUY (CON ÔNG HƯỜNG), SINH NGÀY 04/7/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HILDESHEIMER STR. 143, 30173 HANNOVER

GIỚI TÍNH: NAM

300

NGUYỄN QUANG HIẾU MINH DANIEL (CON ÔNG HƯỜNG), SINH NGÀY 19/7/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HILDESHEIMER STR. 143, 30173 HANNOVER

GIỚI TÍNH: NAM

301

TRẦN MỸ LINH, SINH NGÀY 15/6/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  LOEWENGASSE 6, 64380 ROSDORF

GIỚI TÍNH: NỮ

302

TRẦN QUỐC DŨNG, SINH NGÀY 13/8/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  LOEWENGASSE 6, 64380 ROSDORF

GIỚI TÍNH: NAM

303

ĐẶNG CÔNG HÀM, SINH NGÀY 07/5/1960 TẠI ĐÀ LẠT

HIỆN TRÚ TẠI:  TROMMSDORF STR 03, 99084 ERFURT

GIỚI TÍNH: NAM

304

NGUYỄN TUẤN KHANH, SINH NGÀY 10/11/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  TESCHENHAEGER WEG 16C, 18510 ZARRENDORF

GIỚI TÍNH: NAM

305

ĐỖ THỊ BÍCH YẾN (VỢ ÔNG KHANH), SINH NGÀY 09/4/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  TESCHENHAEGER WEG 16C, 18510 ZARRENDORF

GIỚI TÍNH: NỮ

306

NGUYỄN ANH MINH (CON ÔNG KHANH), SINH NGÀY 10/5/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  TESCHENHAEGER WEG 16C, 18510 ZARRENDORF

GIỚI TÍNH: NAM

307

NGUYỄN ANH HOÀI NAM (CON ÔNG KHANH), SINH NGÀY 25/5/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  TESCHENHAEGER WEG 16C, 18510 ZARRENDORF

GIỚI TÍNH: NAM

308

LÊ VĂN ĐIỀN, SINH NGÀY 14/5/1962 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  13125 BERLIN, SCHWANEBECKER CHAUSSEE 32

GIỚI TÍNH: NAM

309

PHAN ANH ĐÀO (VỢ ÔNG ĐIỀN), SINH NGÀY 02/01/1959 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  13125 BERLIN, SCHWANEBECKER CHAUSSEE 32 

GIỚI TÍNH: NỮ

310

LÊ DIỄM ANH (CON ÔNG ĐIỀN), SINH NGÀY 11/01/1990 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  13125 BERLIN, SCHWANEBECKER CHAUSSEE 32 

GIỚI TÍNH: NỮ

311

NGUYỄN THỊ HÒA, SINH NGÀY 11/10/1969 TẠI HƯNG YÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  77740 BAD PETERSTAL-GRIESBACH, SCHWARZWALD STR 33

GIỚI TÍNH: NỮ

312

THÁI THÙY TRANG (CON BÀ HÒA), SINH NGÀY 02/12/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  77740 BAD PETERSTAL-GRIESBACH, SCHWARZWALD STR 33

GIỚI TÍNH: NỮ

313

THÁI THỦY TIÊN (CON BÀ HÒA), SINH NGÀY 07/4/2000 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  77740 BAD PETERSTAL-GRIESBACH, SCHWARZWALD STR 33

GIỚI TÍNH: NỮ

314

NGUYỄN NGỌC THANH, SINH NGÀY 07/9/1982 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  21682 STADE, COSMAE-KIRCHHOF2

GIỚI TÍNH: NỮ

315

ĐINH THỊ QUỲNH HOA, SINH NGÀY 30/3/1982 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  HUMBOLDSTR.21, 69120 HEIDELBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

316

NGÔ THỊ CHÂU, SINH NGÀY 01/5/1975 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI:  SEDANSTR.9, 88161 LINDENBERG I. ALLGAU

GIỚI TÍNH: NỮ

317

NGUYỄN  ĐĂNG LỘC, SINH NGÀY 17/5/1981 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  THIEL 4, 26607 AURICH

GIỚI TÍNH: NAM

318

LÊ TUẤN KHANH, SINH NGÀY 11/7/1959 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  SUEDSTR.7, 01462 DRESDEN OT GOHLIS

GIỚI TÍNH: NAM

319

LÊ LƯU, SINH NGÀY 08/01/1970 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  ROSSMARKTSTRASSE 22, 04177 LEIPZIG

GIỚI TÍNH: NAM

320

NGUYỄN MINH HẠNH, SINH NGÀY 08/3/1987 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  ORANIENSTRABE 13, 65185 WIESBANDEN

GIỚI TÍNH: NỮ

321

LÊ MAKE THẠCH, SINH NGÀY 09/4/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  SANKT-GALLEN-RING53, D-90431 NUERNBERG

GIỚI TÍNH: NAM

322

LÊ THỊ THÙY DƯƠNG, SINH NGÀY 09/3/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  WERDENBERGSTR. 3/1, 72488 SIGMARINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

323

LÊ QUỐC HOÀNG, SINH NGÀY 16/02/1983 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  WERDENBERGSTR. 3/1, 72488 SIGMARINGEN

GIỚI TÍNH: NAM

324

PHẠM THU HÀ, SINH NGÀY 02/02/1949 TẠI TUYÊN QUANG

HIỆN TRÚ TẠI:  GENERAL-BARBY-STRASSE 64, 13403 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

325

VŨ CHIẾN THẮNG, SINH NGÀY 27/9/1965 TẠI NINH BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  AM SOMMMERBERG 4, 08289 SCHNEEBERG

GIỚI TÍNH: NAM

326

VŨ THANH TRANG, SINH NGÀY 24/8/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  AM SOMMMERBERG 4, 08289 SCHNEEBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

327

VŨ LONG, SINH NGÀY 08/4/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  AM SOMMMERBERG 4, 08289 SCHNEEBERG

GIỚI TÍNH: NAM

328

PHAN THUÝ HƯƠNG, SINH NGÀY 04/6/1968 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  HERTLEINSTR. 3, 91025 ERLANGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

329

NGUYỄN DIỆU ANH JULIA, SINH NGÀY 11/02/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HERTLEINSTR.3, 91025 ERLANGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

330

NGUYỄN DIỆU LINH JENIE, SINH NGÀY 31/01/1998 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HERTLEINSTR.3, 91025 ERLANGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

331

TRẦN THỊ MỸ HẠNH, SINH NGÀY 09/11/1972 TẠI NGHỆ AN

HIỆN TRÚ TẠI:  58256 ENNEPETAL, ESBECKER STR. 2A

GIỚI TÍNH: NỮ

332

NGUYỄN THỊ BÍCH NGA, SINH NGÀY 21/4/1968 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  LINIUSSTR 7.56812 COCHEM

GIỚI TÍNH: NỮ

333

PHẠM BÍCH NGỌC, SINH NGÀY 28/7/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  LINIUSSTR 7.56812 COCHEM

GIỚI TÍNH: NỮ

334

PHẠM HUY HOÀNG SAMUEL, SINH NGÀY 20/6/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  LINIUSSTR 7.56812 COCHEM

GIỚI TÍNH: NAM

335

NGUYỄN ĐĂNG TÀI, SINH NGÀY 07/6/1983 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  EHIEL 4-26607 MIDDELS - AURICH

GIỚI TÍNH: NAM

336

NGUYỄN ĐĂNG LỢI, SINH NGÀY 29/3/1954 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  THIEL 4, 26607 AURICH

GIỚI TÍNH: NAM

337

NGUYỄN THỊ THỦY MINH, SINH NGÀY 11/3/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  THIEL 4, 26607 AURICH

GIỚI TÍNH: NỮ

338

PHAN QUAN TRÌNH, SINH NGÀY 19/01/1986 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  CARL-WOLF-STR.3, 45279 ESSEN

GIỚI TÍNH: NAM

339

PHAN THANH CHÂU TRÚC, SINH NGÀY 29/8/1984 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  CARL-WOLF-STR.3, 45279 ESSEN

GIỚI TÍNH: NỮ

340

TRẦN NHƯ QUỲNH NINI, SINH NGÀY 06/6/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  WESTERNBRUCHSTR. 4, 59556 LIPPSTADT

GIỚI TÍNH: NỮ

341

DƯƠNG HỒNG ÂN, SINH NGÀY 17/10/1980 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  AM HEIDEHO 6, 41849 WASSENBERG

GIỚI TÍNH: NAM

342

TRẦN HOÀNG HẢO, SINH NGÀY 20/11/1946 TẠI NGHỆ AN

HIỆN TRÚ TẠI:  SAARLANDSTR.93, 67061 LUDWIGSHAFEN

GIỚI TÍNH: NỮ

343

LƯU QUANG VŨ, SINH NGÀY 02/02/1970 TẠI HÀ NAM

HIỆN TRÚ TẠI:  LIENAUSTR.26, KREIS OSTHOLSTEIN. 23730 NEUSTADT

GIỚI TÍNH: NAM

344

BÀNH THỊ LUÔN, SINH NGÀY 26/10/1959 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI:  GRAHN STR. 10 30165 HANNOVER

GIỚI TÍNH: NỮ

345

NGUYỄN THỊ QUÝ, SINH NGÀY 16/12/1955 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  91056 ERLAGEN, WURZBURGER RING 33

GIỚI TÍNH: NỮ

346

LƯU PHONG, SINH NGÀY 05/01/1986 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GOETHESTRABE 88, 63477 MAINTAL

GIỚI TÍNH: NAM

347

BẠCH THỊ THU HUYỀN, SINH NGÀY 17/9/1962 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  PAPENHAMP 12, 30539 HANOVER

GIỚI TÍNH: NỮ

348

TRẦN DUC THIEN STEPHAN, SINH NGÀY 23/4/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  WESTERNBRUCHSTR. 4, 59556 LIPPSTADT

GIỚI TÍNH: NAM

349

TRẦN THIEN PHUC DINNIS, SINH NGÀY 21/10/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  WESTERNBRUCHSTR. 4, 59556 LIPPSTADT

GIỚI TÍNH: NAM

350

LÊ XUÂN HÒA, SINH NGÀY 23/4/1963 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  18190 ROSTOCK, EUTINER STR. 6A

GIỚI TÍNH: NAM

351

BÙI THỊ HIỀN, SINH NGÀY 07/11/1963 TẠI HẢI PHÒNG (VỢ ANH HÒA)

HIỆN TRÚ TẠI:  18190 ROSTOCK, EUTINER STR. 6A

GIỚI TÍNH: NỮ

352

LÊ ĐỨC ANH, SINH NGÀY 09/6/1993 TẠI ĐỨC (CON ANH HÒA)

HIỆN TRÚ TẠI:  18190 ROSTOCK, EUTINER STR. 6A

GIỚI TÍNH: NAM

353

HOÀNG MINH ĐỨC, SINH NGÀY 05/01/1984 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  KARL-MARX-STR.191, 12055 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

354

TỐNG NGỌC TRUNG, SINH NGÀY 10/9/1970 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  FUHRENKAMP 8, 26340 ZETEL

GIỚI TÍNH: NAM

355

NGUYỄN TRÚC HỒNG LONG, SINH NGÀY 23/3/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  LEONHARDTSTR.2A, 04357 LEIPZIG

GIỚI TÍNH: NAM

356

PHẠM TUẤN ANH, SINH NGÀY 16/6/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  SAATWINKLER DAMM 159, 13629 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

357

NGUYỄN NGỌC DUNG, SINH NGÀY 17/11/1985 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  21682 STADE, COSMAE-KIRCHHOF 2

GIỚI TÍNH: NỮ

358

TRẦN NHỰT CHÁNH, SINH NGÀY 25/11/1957 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  WALDSTR. 10B, 10551 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

359

TRỊNH PHƯƠNG THẢO, SINH NGÀY 23/9/1986 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  JOSEP-ORLOPP STR.19, 10367 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

360

ĐƯỜNG CAO THU, SINH NGÀY 22/01/1961 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  WALDSTR.10B, 10551 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

361

NGUYỄN VIẾT TIẾN, SINH NGÀY 10/4/1962 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  RICHARD-SORGE STR.80-10249 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

362

NGUYỄN HƯƠNG KATRIN LY, SINH NGÀY 06/9/1990 TẠI ĐỨC (CON ANH TIẾN)

HIỆN TRÚ TẠI:  RICHARD-SORGE STR.80-10249 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

363

NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG, SINH NGÀY 14/10/1984 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  21682 STADE, COSMAE-KIRCHHOF 2

GIỚI TÍNH: NỮ

364

VŨ VĂN BỘ, SINH NGÀY 27/5/1970 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  NORIT FISCHER STR. 12-97421 SCHWEINFURT

GIỚI TÍNH: NAM

365

NGUYỄN TRUNG LONG, SINH NGÀY 03/4/1971 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  88677 MARKDORF, RAVENSBURGER STR. 36

GIỚI TÍNH: NAM

366

PHẠM HỒNG UYÊN, SINH NGÀY 02/7/1969 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  RUCKERT STR 4. 47226-DEUSURG

GIỚI TÍNH: NỮ

367

HUỲNH ĐỨC NGHĨA, SINH NGÀY 05/6/1992 TẠI ĐỨC

(CON. CHỊ UYÊN)

HIỆN TRÚ TẠI:  RUCKER STR 4. 47226-DEUSBURG

GIỚI TÍNH: NAM

368

HUỲNH ĐỨC HIẾU, SINH NGÀY 11/01/1994 TẠI ĐỨC (CON CHỊ UYÊN)

HIỆN TRÚ TẠI:  RUCKER STR 4. 47226-DEUSBURG

GIỚI TÍNH: NAM

369

NGUYỄN THÙY TRANG, SINH NGÀY 27/10/1984 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  WISMARSCHE STR.27, 18057 ROSTOCK

GIỚI TÍNH: NỮ

370

PHẠM HUY DUNG, SINH NGÀY 15/4/1963 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  WIESENAU 16, 61273 WEHRHEIM

GIỚI TÍNH: NAM

371

PHẠM HUY VIỆT, SINH NGÀY 04/4/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  WIESENAU 16, 61273 WEHRHEIM

GIỚI TÍNH: NAM

372

PHẠM HUY ĐỨC, SINH NGÀY 10/8/1998 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  WIESENAU 16, 61273 WEHRHEIM

GIỚI TÍNH: NAM

373

NGUYỄN QUỐC THI, SINH NGÀY 14/7/1968 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  HENGELOER STR. 15, 28259 BREMEN

GIỚI TÍNH: NAM

374

NGUYỄN QUỐC HUY, SINH NGÀY 22/01/1998 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HENGELOER STR. 15, 28259 BREMEN

GIỚI TÍNH: NAM

375

ĐỖ QUỲNH ANH, SINH NGÀY 09/01/1984 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  DUNCKERSTRABE 76, 10437 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

376

BÙI VĂN NHẤT, SINH NGÀY 31/10/1969 TẠI THÁI BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  VISBEKER STRABE 54, 27793 WILDESHAUSEN

GIỚI TÍNH: NAM

377

BÙI THỊ QUỲNH ANH, SINH NGÀY 21/8/2002 TẠI ĐỨC (CON ANH NHẤT)

HIỆN TRÚ TẠI:  VISBEKER STRABE 54, 27793 WILDESHAUSEN

GIỚI TÍNH: NỮ

378

CHU TẤN CHÂU, SINH NGÀY 30/7/1959 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  BERTRAMSTR. 14, 06110 HALLE (SAALE)

GIỚI TÍNH: NAM

379

HOÀNG THƯƠNG NHI, SINH NGÀY 18/6/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  CHARLOTTENSTRABE 96, 10969 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

380

NGUYỄN THOMAS, SINH NGÀY 13/9/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HOMBURGER STR. 7, 65719 HOFHEIM AM TAUNUS

GIỚI TÍNH: NAM

381

NGUYỄN ĐỨC VIỆT, SINH NGÀY 22/7/1987 TẠI THÁI BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  HOMBURGER STR. 7, 65719 HOFHEIM AM TAUNUS

GIỚI TÍNH: NAM

382

ĐÀO VĂN ĐIỆP, SINH NGÀY 10/4/1968 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  AUFDEM HASENBANK 15, 88131 LINDAU (BODENSEE)

GIỚI TÍNH: NAM

383

TRẦN ĐÀI TRANG, SINH NGÀY 10/6/1978 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  AUFDEM HASENBANK 15, 88131 LINDAU (BODENSEE)

GIỚI TÍNH: NỮ

384

NGUYỄN TUẤN ANH, SINH NGÀY 23/5/1958 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  GRAUGANSWEG 10, 26624 UDBROOKMERLAND

GIỚI TÍNH: NAM

385

NGUYỄN ĐỨC ANH TONI, SINH NGÀY 13/02/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GRAUGANSWEG 10, 26624 UDBROOKMERLAND

GIỚI TÍNH: NAM

386

LÂM NGỌC TUẤN, SINH NGÀY 16/4/1970 TẠI BẮC GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  10243 BERLIN, MARCHLEWSKISTR. 93

GIỚI TÍNH: NAM

387

NGUYỄN THỊ CHÂM OANH, SINH NGÀY 20/6/1954 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  REMBRENSTSTR. 44, 73033 GOEPPINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

388

HOÀNG ĐỨC HUY, SINH NGÀY 04/9/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  LANDSBERGER ALLEE 154, 10369 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

389

GIANG NGỌC HUẤN, SINH NGÀY 16/6/1958 TẠI THÁI NGUYÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  BUECHENBACHER ANLAGE 23, 91056 ERLANGEN

GIỚI TÍNH: NAM

390

MAI TRUNG SƠN, SINH NGÀY 22/6/1966 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  26131 OLDENBURG, OTTO-SUHR-STR.15

GIỚI TÍNH: NAM

391

NGUYỄN THỊ THU HÀ, SINH NGÀY 28/12/1966 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  26131 OLDENBURG, OTTO-SUHR-STR. 15 (VỢ ANH SƠN)

GIỚI TÍNH: NỮ

392

MAI NHI NHI, SINH NGÀY 18/01/2002 TẠI ĐỨC (CON ANH SƠN)

HIỆN TRÚ TẠI:  26131 OLDENBURG, OTTO-SUHR-STR. 15

GIỚI TÍNH: NỮ

393

NGUYỄN THỊ BÍCH HƯỜNG, SINH NGÀY 30/5/1963 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  VOGELSANG 7, 35630 EHRINGSHAUSEN

GIỚI TÍNH: NỮ

394

ĐỖ QUỐC HƯNG, SINH NGÀY 13/7/1966 TẠI QUẢNG NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BAHNHOFSTR. 20, 94032 PASSAU

GIỚI TÍNH: NAM

395

NGUYỄN THỊ KIM LOAN, SINH NGÀY 10/10/1968 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI:  BAHNHOFSTR. 20, 94032 PASSAU (VỢ ANH HƯNG)

GIỚI TÍNH: NỮ

396

ĐỖ ĐỨC TRUNG, SINH NGÀY 02/4/1992 TẠI ĐỨC (CON ANH HƯNG)

HIỆN TRÚ TẠI:  BAHNHOFSTR. 20, 94032 PASSAU

GIỚI TÍNH: NAM

397

ĐỖ THỊ THU TRANG, SINH NGÀY 09/8/1997 TẠI ĐỨC (CON ANH HƯNG)

HIỆN TRÚ TẠI:  BAHNHOFSTR. 20, 94032 PASSAU

GIỚI TÍNH: NỮ

398

TRẦN NGỌC SƠN, SINH NGÀY 10/11/1967 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  FRUHLINGSAUSTR. 6, 63069 OFFENBACH AM MAIN

GIỚI TÍNH: NAM

399

NGUYỄN ĐỨC LONG, SINH NGÀY 23/4/1968 TẠI HÒA BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  BACHINGER STR. 24, 89423 GUNDELFINGEN A. D. DONAU

GIỚI TÍNH: NAM

400

TRƯƠNG THANH VI, SINH NGÀY 01/6/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  10587 BERLIN, LUDTGEWEG 12

GIỚI TÍNH: NỮ

401

PHẠM THANH SƠN, SINH NGÀY 09/12/1995 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  NORDENSTRASSE 5, D-63110 RODGAU

GIỚI TÍNH: NAM

402

TRẦN MẠNH HÙNG, SINH NGÀY 11/11/1970 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  75172 PRORZHEIM, BULMENHECKSTRABE 4A

GIỚI TÍNH: NAM

403

NGUYỄN MAI HƯƠNG, SINH NGÀY 29/8/1983 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  METZERSTRABE 10, 10405 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

404

TRẦN BÁCH ALEXANDER, SINH NGÀY 04/01/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  JENAER STR. 34, 12627 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

405

NGUYỄN KHÁNH NAM, SINH NGÀY 18/10/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  ZUM LINNEGRABEN 7, 65933 FRANKFURT AM MAIN

GIỚI TÍNH: NAM

406

NGUYỄN MAI THI, SINH NGÀY 20/12/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  71034 BOBLINGEN, BAHNHOFTR. 21

GIỚI TÍNH: NỮ

407

NGUYỄN HƯƠNG GIANG, SINH NGÀY 14/01/1982 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  78467 KINSTANZ, MARKGRAFEN-STR.51

GIỚI TÍNH: NỮ

408

QUÁCH VIỆT HƯNG, SINH NGÀY 20/8/1972 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  KASTANIENALLEE 136, 12627 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

409

PHAN CHÂU DUY, SINH NGÀY 11/02/1963 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  91056 ERLENGEN, DONATO-POLLI-STR.26

GIỚI TÍNH: NAM

410

NGUYỄN HƯƠNG THẢO, SINH NGÀY 28/12/1992 TẠI ĐỨC (CON ANH DU6Y)

HIỆN TRÚ TẠI:  91056 ERLENGEN, DONATO-POLLI-STR.26

GIỚI TÍNH: NỮ

411

PHAN THÚY VI, SINH NGÀY 19/11/1995 TẠI ĐỨC (CON ANH DUY)

HIỆN TRÚ TẠI:  91056 ERLENGEN, DONATO-POLLI-STR.26

GIỚI TÍNH: NỮ

412

NGUYỄN HUY CƯỜNG, SINH NGÀY 24/9/1971 TẠI LÂM ĐỒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  44649 HERNE, CLAUDIUSSTRASSE 44

GIỚI TÍNH: NAM

413

TRẦN MINH TUẤN, SINH NGÀY 15/02/1968 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI:  AM-MARSLALL 16 30159 HANOVER

GIỚI TÍNH: NAM

414

CHOU ÂU, SINH NGÀY 08/3/1971 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  68161 MANNHEIM

GIỚI TÍNH: NỮ

415

PHẠM MINH ĐỨC, SINH NGÀY 08/7/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  66117 SAARBURCKEN, VORSTADTSTRABE 22B

GIỚI TÍNH: NAM

416

ĐỖ THỊ TÂM HIỀN, SINH NGÀY 21/11/1987 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  LICHTENBERGER STR. 7, 10178 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

417

NGUYỄN THI KIM HỒNG, SINH NGÀY 04/8/1966 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  27474 CUXHAVEN, BRAHMSSTR. 51

GIỚI TÍNH: NỮ

418

ĐỖ QUỐC TUẤN, SINH NGÀY 26/12/1967 TẠI NINH BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  STIFTER WEG 4/1, 73614 SCHORNDORF

GIỚI TÍNH: NAM

419

ĐỖ QUỐC VIỆT PHƯƠNG, SINH NGÀY 08/12/1990 TẠI ĐỨC (CON ANH TUẤN)

HIỆN TRÚ TẠI:  STIFTER WEG 4/1, 73614 SCHORNDORF

GIỚI TÍNH: NAM

420

ĐỖ QUỐC LAN PHƯƠNG, SINH NGÀY 08/12/1990 TẠI ĐỨC (CON ANH TUẤN)

HIỆN TRÚ TẠI:  STIFTER WEG 4/1, 73614 SCHORNDORF

GIỚI TÍNH: NỮ

421

TRẦN NGỌC TOÀN, SINH NGÀY 31/8/1984 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  KONRAD-WOLF-STR.3, 13055 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

422

HOÀNG THỊ TƠ, SINH NGÀY 12/02/1954 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  72250 FREUDENSTADT, BAHNHOFSSTRABE 11

GIỚI TÍNH: NỮ

423

ĐẶNG CÔNG TRỊ, SINH NGÀY 10/7/1963 TẠI BÌNH ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  HOEKSKEN 6, 48624 SCHOEPPINGEN

GIỚI TÍNH: NAM

424

ĐẶNG NGUYỄN HỒNG SƠN, SINH NGÀY 04/3/1986 TẠI BÌNH ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  HOEKSKEN 6, 48624 SCHOEPPINGEN

(CON ANH TRỊ)

GIỚI TÍNH: NAM

425

ĐẶNG NGUYỄN HOÀNG LONG, SINH NGÀY 06/9/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HOEKSKEN 6, 48624 SCHOEPPINGEN

(CON ANH TRỊ)

GIỚI TÍNH: NAM

426

HUỲNH GIA BẢO BRIAN, SINH NGÀY 03/10/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  76571 GAGGENAU VIKTORASTRASSE 8

GIỚI TÍNH: NAM

427

NGUYỄN THỊ KIỀU NGA, SINH NGÀY 28/11/1970 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  OBERE BACHSTR. 22, 94315 STRAUBING

GIỚI TÍNH: NỮ

428

NGUYỄN ĐINH MỸ HÂN, SINH NGÀY 08/01/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  OBERE BACHSTR. 22, 94315 STRAUBING

(CON CHỊ NGA)

GIỚI TÍNH: NỮ

429

NGUYỄN ĐINH ANH MINH, SINH NGÀY 26/6/1998 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  OBERE BACHSTR. 22, 94315 STRAUBING

(CON CHỊ NGA)

GIỚI TÍNH: NAM

430

NGUYỄN THỊ TÌNH, SINH NGÀY 18/01/1970 TẠI BẮC NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHOCHERSCHE STR. 35, 04229 LEIPZING

GIỚI TÍNH: NỮ

431

TRẦN THANH TÙNG, SINH NGÀY 21/01/1992 TẠI ĐỨC (CON CHỊ TÌNH)

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHOCHERSCHE STR. 35, 04229 LEIPZING

GIỚI TÍNH: NAM

432

TRẦN XUÂN NHƯ NGỌC, SINH NGÀY 13/3/1994 TẠI ĐỨC (CON CHỊ TÌNH)

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHOCHERSCHE STR. 35, 04229 LEIPZING

GIỚI TÍNH: NỮ

433

NGUYỄN KIỀU CHINH, SINH NGÀY 19/5/1988 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  WLADISLAW WOLKOW STR. 23, 15517 FUERSTENWALDE/SPREE

GIỚI TÍNH: NỮ

434

NGUYỄN THỊ LAN HIỀN, SINH NGÀY 22/10/1968 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  GLANER STRASSE 22, 27793 WILDESHAUSEN

GIỚI TÍNH: NỮ

435

PHẠM SĨ HOÀNG QUANG, SINH NGÀY 15/5/1993 TẠI ĐỨC (CON CHỊ HIỀN)

HIỆN TRÚ TẠI:  GLANER STRASSE 22, 27793 WILDESHAUSEN

GIỚI TÍNH: NAM

436

NGUYỄN KIM NGÂN, SINH NGÀY 18/10/1985 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  ROGGENSTEINER STR. 62, 82140 OLCHING

GIỚI TÍNH: NỮ

437

LÂM THANH LỆ, SINH NGÀY 21/6/1961 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  ROHRBRUNNER WEG 2-4, 63128 DIETZENBACH

GIỚI TÍNH: NỮ

438

NGUYỄN THỊ HỒNG VINH, SINH NGÀY 21/6/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  BERLINER STR. 102, 63477 MAINTAL

GIỚI TÍNH: NỮ

439

PHẠM PHÚC HẠNH, SINH NGÀY 23/4/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  68723 SCHWETZINGEN, MANNHEIMERSTR. 65

GIỚI TÍNH: NỮ

440

PHẠM PHÚC AN, SINH NGÀY 13/01/1991 TẠI KHÁNH HÒA

HIỆN TRÚ TẠI:  68723 SCHWETZINGEN, MANNHEIMERSTR. 65

GIỚI TÍNH: NỮ

441

PHẠM HỮU THẠCH, SINH NGÀY 16/12/2002 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  68723 SCHWETZINGEN, MANNHEIMERSTR. 65

GIỚI TÍNH: NAM

442

VƯƠNG THỊ THANH THUỶ, SINH NGÀY 17/3/1971 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  FRIESENSTR. 19, 06112 HALLE (SAALE)

GIỚI TÍNH: NỮ

443

TRẦN TRỌNG THỦY, SINH NGÀY 09/02/1970 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  STAUFER STR. 19, 71334 WAIBLINGEN

GIỚI TÍNH: NAM

444

BÙI NGUYỄN HOÀNG LONG, SINH NGÀY 03/7/1988 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  MOLTKESTR. 21, 31582 NIENBURG/WESER

GIỚI TÍNH: NAM

445

VŨ THỊ KIM THU, SINH NGÀY 12/01/1975 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  AM WOLTESSWEIHER 7, BONN 53175

GIỚI TÍNH: NỮ

446

PHẠM VĂN BÙI, SINH NGÀY 22/02/1960 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  88212 RA VWNSBURG

GIỚI TÍNH: NAM

447

ĐOÀN NGỌC CẢNH, SINH NGÀY 21/12/1965 TẠI THÁI BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  STADTBACHRING 5, 07937 ZEULENRODA

GIỚI TÍNH: NAM

448

LÊ THỊ DOAN, SINH NGÀY 06/9/1968 TẠI THÁI BÌNH (VỢ ANH CẢNH)

HIỆN TRÚ TẠI:  STADTBACHRING 5, 07937 ZEULENRODA

GIỚI TÍNH: NỮ

449

ĐOÀN HẢI HOÀNG, SINH NGÀY 17/02/1994 TẠI ĐỨC (CON ANH CẢNH)

HIỆN TRÚ TẠI:  STADTBACHRING 5, 07937 ZEULENRODA

GIỚI TÍNH: NAM

450

ĐOÀN THỊ THẢO MY, SINH NGÀY 03/7/1998 TẠI ĐỨC (CON ANH CẢNH)

HIỆN TRÚ TẠI:  STADTBACHRING 5, 07937 ZEULENRODA

GIỚI TÍNH: NỮ

451

VŨ THỊ DIỄM THUÝ, SINH NGÀY 11/5/1963 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  67059 LUDWINGSHAFEN, KAISER-WILHELM-DTR. 58

GIỚI TÍNH: NỮ

452

LÊ QUỐC TUẤN, SINH NGÀY 08/9/1995 TẠI ĐỨC (CON CHỊ THUÝ)

HIỆN TRÚ TẠI:  67059 LUDWINGSHAFEN, KAISER-WILHELM-DTR. 58

GIỚI TÍNH: NAM

453

BÀNH KIM LIÊN, SINH NGÀY 15/6/1972 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI:  BEIM WASSERTURM 15/1, 71332 WAIBLINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

454

HOÀNG NGÂN, SINH NGÀY 16/6/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  72250 FREUDENSTADT BISMARCKSTR. 21

GIỚI TÍNH: NỮ

455

HOÀNG LÊ NHƯ, SINH NGÀY 28/8/1998 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  72250 FREUDENSTADT BISMARCKSTR. 21

GIỚI TÍNH: NỮ

456

MAI THỊ THUÝ, SINH NGÀY 14/10/1966 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  67061 LUDWIGSHAFEN, BLEÍCHTR. 20-21

GIỚI TÍNH: NỮ

457

NGUYỄN THỊ TUYẾT, SINH NGÀY 23/10/1961 TẠI HƯNG YÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  PARKALLEE 12, 99734 NORDHAUSEN

GIỚI TÍNH: NỮ

458

NGUYỄN TIẾN NAM, SINH NGÀY 14/9/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  PARKALLEE 12, 99734 NORDHAUSEN

GIỚI TÍNH: NAM

459

ĐỖ THỊ THU HƯƠNG, SINH NGÀY 14/5/1969 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  KOLNER STR 29-40211 DUSSELDORF

GIỚI TÍNH: NỮ

460

PHẠM THỊ HỒNG THI, SINH NGÀY 15/7/1975 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  TALSTR. 30A, 57250 NETPHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

461

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN, SINH NGÀY 25/3/1960 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  44575 CASTROP-RAUXEL, SCHUBERTSTR. 33

GIỚI TÍNH: NỮ

462

TỪ VÂN HẠNH, SINH NGÀY 08/10/1962 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  KAUTSTR 1 40723 HILDEN

GIỚI TÍNH: NỮ

463

NGUYỄN THỊ THU HẠNH, SINH NGÀY 02/7/1968 TẠI VĨNH PHÚC

HIỆN TRÚ TẠI:  70794 FILDERSTADT

GIỚI TÍNH: NỮ

464

TRẦN PHI LONG, SINH NGÀY 23/4/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  70794 FILDERSTADT

GIỚI TÍNH: NAM

465

ĐẶNG PHI HÙNG, SINH NGÀY 12/12/1958 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  KNIPROSESTR. 22, 10407 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

466

LÊ MINH ĐỨC, SINH NGÀY 10/10/1964 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  31789 HAMELN, RIEPENSTRABE 32

GIỚI TÍNH: NAM

467

TĂNG THỊ VIỆT HỒNG, SINH NGÀY 20/8/1971 TẠI HƯNG YÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  70188 STUTTGART, SCHONBUHL-STR. 48

GIỚI TÍNH: NỮ

468

TĂNG TRỊNH QUỲNH THY, SINH NGÀY 08/12/2000 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  70188 STUTTGART, SCHONBUHL-STR. 48

GIỚI TÍNH: NỮ

469

VÕ THỊ NGOAN, SINH NGÀY 12/10/1978 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  SUELFELD, KREIS SEGEBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

470

HUỲNH THỊ THÁI THANH, SINH NGÀY 16/3/1966 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  ERLENWEG 30, 86486 BONSTETTEN

GIỚI TÍNH: NỮ

471

NGUYỄN HOÀNG NAM, SINH NGÀY 27/5/1989 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  ERLENWEG 30, 86486 BONSTETTEN

GIỚI TÍNH: NAM

472

CAO MỸ HUỆ, SINH NGÀY 06/01/1953 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  VOGELHEIMER STR. 233 45356 ESSEN

GIỚI TÍNH: NỮ

473

TRƯƠNG THỊ MINH PHƯƠNG, SINH NGÀY 03/02/1961 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  WEISSENSEESTR. 77, 81539 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

474

NGUYỄN THỊ KIM LIÊN, SINH NGÀY 06/10/1973 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  26506 NORDEN, HUNTESTRABE 13

GIỚI TÍNH: NỮ

475

PHẠM THỊ MINH PHỤNG, SINH NGÀY 09/8/1980 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  72760 REUTLINGEN, HEPPSTR. 72

GIỚI TÍNH: NỮ

476

HỒ HẢO TÂM, SINH NGÀY 06/10/1983 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  JAKOB-STEFFAN-STRABE 27, 55122 MAINZ

GIỚI TÍNH: NỮ

477

LÊ XUÂN THẢO, SINH NGÀY 25/3/1975 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHAFSTALL 36, 72762 REUTLINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

478

VĂN THỊ DIỆU HẠNH, SINH NGÀY 18/3/1964 TẠI QUẢNG NAM

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHIFFBECBER WEG 177/22119 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

479

NGUYỄN PHƯƠNG ANH, SINH NGÀY 30/6/1969 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  68723 SCHWETZINGEN, BERLINER PLATZ 5

GIỚI TÍNH: NAM

480

VÕ THỊ TRÚC HƯƠNG, SINH NGÀY 20/4/1969 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  VOGELSBERGER STEIGER 12, 74653 KUENZELSAU-KOCHERSTETTEN

GIỚI TÍNH: NỮ

481

ĐẶNG THỊ NGỌC MINH, SINH NGÀY 12/6/1964 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  59590 GESEKE

GIỚI TÍNH: NỮ

482

LÊ THU HOA, SINH NGÀY 15/10/1984 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  MEYFARTSTR. 15, 99084 ERFURT

GIỚI TÍNH: NỮ

483

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH, SINH NGÀY 07/10/1969 TẠI THỪA THIÊN HUẾ

HIỆN TRÚ TẠI:  ELSFLETHER WEG 14 A, 13581 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

484

NGUYỄN THANH GIANG, SINH NGÀY 21/4/1970 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  FALKENBERGER CHAUSSEE 46, 13053 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

485

ĐỖ ĐỨC NAM, SINH NGÀY 18/01/1991 TẠI HÀ NỘI (CON CHỊ GIANG)

HIỆN TRÚ TẠI:  FALKENBERGER CHAUSSEE 46, 13053 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

486

TRẦN THỊ THẮM, SINH NGÀY 26/10/1970 TẠI HƯNG YÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  ZUV GULDENGE WAN 12 67292 KIRCHHEIM BOLANDEN

GIỚI TÍNH: NỮ

487

ĐẶNG ANH QUANG, SINH NGÀY 06/4/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ZUV GULDENGE WAN 12 67292 KIRCHHEIM BOLANDEN

GIỚI TÍNH: NAM

488

ĐẶNG NGỌC MINH, SINH NGÀY 11/6/2003 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ZUV GULDENGE WAN 12 67292 KIRCHHEIM BOLANDEN

GIỚI TÍNH: NỮ

489

VŨ TUẤN HẢI, SINH NGÀY 10/7/1967 TẠI BẮC GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  LUXEMBURGER STR. 3, 54294 TRIER

GIỚI TÍNH: NAM

490

VŨ HỒNG LINH, SINH NGÀY 11/7/1992 TẠI ĐỨC (CON ANH HẢI)

HIỆN TRÚ TẠI:  LUXEMBURGER STR. 3, 54294 TRIER

GIỚI TÍNH: NỮ

491

VŨ HỒNG ANH, SINH NGÀY 05/4/1995 TẠI ĐỨC (CON ANH HẢI)

HIỆN TRÚ TẠI:  LUXEMBURGER STR. 3, 54294 TRIER

GIỚI TÍNH: NỮ

492

VŨ HỒNG DUYÊN, SINH NGÀY 18/6/2003 TẠI ĐỨC (CON ANH HẢI)

HIỆN TRÚ TẠI:  LUXEMBURGER STR. 3, 54294 TRIER

GIỚI TÍNH: NỮ

493

VÕ THY THI, SINH NGÀY 31/7/1990 TẠI THỤY SĨ

HIỆN TRÚ TẠI:  66687 WADERN POSTSTRABE 2

GIỚI TÍNH: NỮ

494

HUỲNH TONI, SINH NGÀY 17/7/1987 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  CRANGER STR. 363 A, 45891 GELSENKIRCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

495

BÙI ÁNH NGỌC, SINH NGÀY 14/4/1989 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  04916 HERZBERG (ELSTER), CLARA-ZETKIN STR. 7

GIỚI TÍNH: NỮ

496

HOÀNG QUỐC CƯỜNG, SINH NGÀY 27/6/1963 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  EMBA VENHOF 1 53177 BONN

GIỚI TÍNH: NAM

497

HOÀNG LÊ LISA, SINH NGÀY 23/01/1989 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  EMBA VENHOF 1 53177 BONN

GIỚI TÍNH: NỮ

498

PHAN THỊ KIỀU THỂ, SINH NGÀY 21/6/1982 TẠI SÓC TRĂNG

HIỆN TRÚ TẠI:  32432 MINDEN, TAUBERTR. 40

GIỚI TÍNH: NỮ

499

NGUYỄN VĂN HUYÊN, SINH NGÀY 01/9/1964 TẠI THÁI BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  BRANDENBURGSTR. 9, 56076 KOBLENZ

GIỚI TÍNH: NAM

500

NGUYỄN THỊ HIỀN, SINH NGÀY 22/5/1956 TẠI HẢI PHÒNG (VỢ ANH HUYÊN)

HIỆN TRÚ TẠI:  BRANDENBURGSTR. 9, 56076 KOBLENZ

GIỚI TÍNH: NỮ

501

NGUYỄN THANH HÒA, SINH NGÀY 18/3/1997 TẠI ĐỨC (CON ANH HUYÊN)

HIỆN TRÚ TẠI:  BRANDENBURGSTR. 9, 56076 KOBLENZ

GIỚI TÍNH: NỮ

502

NGUYỄN TÚ QUYÊN, SINH NGÀY 21/10/1999 TẠI ĐỨC (CON ANH HUYÊN)

HIỆN TRÚ TẠI:  BRANDENBURGSTR. 9, 56076 KOBLENZ

GIỚI TÍNH: NỮ

503

PHẠM QUỲNH GIAO, SINH NGÀY 15/02/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  73329 KUCHEN, HAUPTSTR. 42

GIỚI TÍNH: NỮ

504

PHẠM DUY HẠNH, SINH NGÀY 27/02/1993 TẠI ĐỨC (CON CHỊ GIAO)

HIỆN TRÚ TẠI:  73329 KUCHEN, HAUPTSTR. 42

GIỚI TÍNH: NAM

505

NGUYỄN QUỐC HUY, SINH NGÀY 19/4/1963 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  PARKALLEE 12, 99734 NORDHAUSEN

GIỚI TÍNH: NAM

506

CHẾ ANH KIỆT, SINH NGÀY 26/01/1965 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  72250 FREUDENSTADT, BISMARKSTR. 21

GIỚI TÍNH: NAM

507

ĐÀO MẠNH CƯỜNG, SINH NGÀY 16/02/1970 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  72250 FREUDENSTADT, KASERNENPLATZ 7

GIỚI TÍNH: NAM

508

ĐẶNG TÚ ANH, SINH NGÀY 15/7/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ALT-FRIENDRICHSFELDE 47, 10315 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

509

TRẦN THỊ THANH, SINH NGÀY 27/11/1965 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  CARL-HEINDL STR. 1, 93077 BAD ABBACH

GIỚI TÍNH: NỮ

510

TRẦN THANH PHONG, SINH NGÀY 07/6/1994 TẠI ĐỨC (CON CHỊ THANH)

HIỆN TRÚ TẠI:  CARL-HEINDL STR. 1, 93077 BAD ABBACH

GIỚI TÍNH: NAM

511

TRẦN THANH PHÚ, SINH NGÀY 02/11/1995 TẠI ĐỨC (CON CHỊ THANH)

HIỆN TRÚ TẠI:  CARL-HEINDL STR. 1, 93077 BAD ABBACH

GIỚI TÍNH: NAM

512

TRẦN TRỌNG TRÍ, SINH NGÀY 17/8/1999 TẠI ĐỨC (CON CHỊ THANH)

HIỆN TRÚ TẠI:  CARL-HEINDL STR. 1, 93077 BAD ABBACH

GIỚI TÍNH: NAM

513

VŨ TUẤN ANH, SINH NGÀY 23/02/1970 TẠI HƯNG YÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  HOHER WEG 1, 37574 EINBECK

GIỚI TÍNH: NAM

514

TRẦN THU DUNG, SINH NGÀY 19/8/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  42857 REMSCHEID SOLICGER STR. 14

GIỚI TÍNH: NỮ

515

DƯƠNG BÁ MỸ, SINH NGÀY 13/10/1954 TẠI QUẢNG TRỊ

HIỆN TRÚ TẠI:  JAHNSTR.9, 95478 KEMNATH

GIỚI TÍNH: NAM

516

TRẦN NGỌC TUYẾT, SINH NGÀY 28/10/1957 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  WEISSENFELSER STR. 5, 06727 THEISSEN

GIỚI TÍNH: NỮ

517

TRẦN KIM PHỤNG NICOLE, SINH NGÀY 03/5/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  WEISSENFELSER STR. 5, 06727 THEISSEN

GIỚI TÍNH: NỮ

518

LÊ NGỌC OANH, SINH NGÀY 24/02/1986 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  LOHWALDSTR. 63, 86356 NEUSAB

GIỚI TÍNH: NỮ

519

NGUYỄN THANH HẢI, SINH NGÀY 27/9/1967 TẠI AN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  NEUKOLLNER STR. 4, 71229 LEONBERG

GIỚI TÍNH: NAM

520

LÊ THANH THỦY, SINH NGÀY 26/11/1970 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  BETZENDORFER STR. 2A 91560 HEILSBRONN

GIỚI TÍNH: NỮ

521

LÊ HỒNG NGỌC, SINH NGÀY 03/12/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  BETZENDORFER STR. 2A 91560 HEILSBRONN

GIỚI TÍNH: NỮ

522

LÊ HOÀNG LONG, SINH NGÀY 26/10/2002 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  BETZENDORFER STR. 2A 91560 HEILSBRONN

GIỚI TÍNH: NAM

523

ĐỖ THANH LOAN, SINH NGÀY 20/12/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  RHINTR. 9, 10315 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

524

NGUYỄN DIỄM HOA, SINH NGÀY 28/6/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  14612 FALKENSEE, HABICHTSSTR. 23

GIỚI TÍNH: NỮ

525

PHẠM TRƯỜNG DUY, SINH NGÀY 28/3/1979 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  21220 SEEVETAL, ALTE BAHNHOFSTR. 57

GIỚI TÍNH: NAM

526

PHẠM DUY ANH, SINH NGÀY 23/11/2002 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  21220 SEEVETAL, ALTE BAHNHOFSTR. 57

GIỚI TÍNH: NAM

527

NGUYỄN QUỐC HƯƠNG, SINH NGÀY 05/12/1969 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  STOESSERSTR. 27/2, 80933 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

528

HOÀNG NGUYỄN BẢO TRÂN DANIELA, SINH NGÀY 01/01/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  STOESSERSTR. 27/2, 80933 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

529

HOÀNG NGUYỄN BẢO TRUNG JONNY, SINH NGÀY 04/02/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  STOESSERSTR. 27/2, 80933 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

530

HOÀNG QUỐC SANG DENNIS, SINH NGÀY 28/5/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  STOESSERSTR. 27/2, 80933 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

531

HOÀNG THỊ THẮM, SINH NGÀY 02/02/1965 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  BRUCKENTR. 22, 56727 MAYEN

GIỚI TÍNH: NỮ

532

KHA LY LY, SINH NGÀY 16/11/1982 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  HEINRICH-SCHULZ-STRASSE 31, 28329 BREMEN

GIỚI TÍNH: NỮ

533

CHÂU HIỀN PHONG, SINH NGÀY 09/01/1984 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  HAUPTSTR. 74, 86420 DIEDORF

GIỚI TÍNH: NAM

534

LÊ THỊ LANA, SINH NGÀY 22/02/1955 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  NEBELHORNSTR.35 A, 86836 UNTERMEITINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

535

PHAN HỒNG NGHIỆP, SINH NGÀY 12/7/1962 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  68199 MANNHEIM

GIỚI TÍNH: NAM

536

TRẦN ĐĂNG NINH, SINH NGÀY 18/10/1964 TẠI THÁI BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  ZELLBACH 30, 38678 CLAUSTHAL-ZELLERFELD

GIỚI TÍNH: NAM

537

NGUYỄN THỊ CẨM HÀ, SINH NGÀY 08/6/1970 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  ZELLBACH 30, 38678 CLAUSTHAL-ZELLERFELD

GIỚI TÍNH: NỮ

538

TRẦN NGUYỄN, SINH NGÀY 17/9/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ZELLBACH 30, 38678 CLAUSTHAL-ZELLERFELD

GIỚI TÍNH: NAM

539

TRANG HUỆ NGHI, SINH NGÀY 28/10/1970 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  55545 BAD KREUZNACH, GENHEIMER STR. 5

GIỚI TÍNH: NỮ

540

PHẠM THỊ MINH AN, SINH NGÀY 14/11/1978 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  78183 HUFINGEN, TURMWEG 3

GIỚI TÍNH: NỮ

541

TRẦN THỊ NGỌC LAN, SINH NGÀY 02/4/1981 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  RIDLERSTR. 25, 80339 MUNCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

542

CAO ĐỨC PHIÊN, SINH NGÀY 03/3/2000 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  RIDLERSTR. 25, 80339 MUNCH

GIỚI TÍNH: NAM

543

NHÂM ĐỨC HIẾN, SINH NGÀY 03/7/1958 TẠI THÁI BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  DITTRICHSTRABE 7A, 1917 KAMENZ

GIỚI TÍNH: NAM

544

HỒ THỊ THÀNH, SINH NGÀY 24/8/1966 TẠI NGHỆ AN

HIỆN TRÚ TẠI:  DITTRICHSTRABE 7A, 1917 KAMENZ

GIỚI TÍNH: NỮ

545

NHÂM HƯƠNG LY, SINH NGÀY 13/4/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  DITTRICHSTRABE 7A, 1917 KAMENZ

GIỚI TÍNH: NỮ

546

NHÂM HƯƠNG TRANG, SINH NGÀY 12/11/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  DITTRICHSTRABE 7A, 1917 KAMENZ

GIỚI TÍNH: NỮ

547

NGUYỄN THỊ THỦY, SINH NGÀY 12/3/1964 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  37412 HERZBERG AM HARZ, HAUPTSTR. 49

GIỚI TÍNH: NỮ

548

NGUYỄN HỒNG QUÂN, SINH NGÀY 12/3/1998 TẠI ĐỨC (CON CHỊ THỦY)

HIỆN TRÚ TẠI:  37412 HERZBERG AM HARZ, HAUPTSTR. 49

GIỚI TÍNH: NAM

549

DƯƠNG THỊ HƯƠNG GIANG, SINH NGÀY 13/8/1986 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  AMRICHSHAEUSER STR. 36, 74653 KUENZELSAU

GIỚI TÍNH: NỮ

550

NGUYỄN THỊ THANH MAI, SINH NGÀY 09/8/1970 TẠI HÒA BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  86159 AUGSBURG, BISMARCKSTR.7

GIỚI TÍNH: NỮ

551

VÕ NGỌC KHANH, SINH NGÀY 14/4/1984 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  HANS VOLLMECKESTR 18 53842 TROISDORF

GIỚI TÍNH: NAM

552

VÕ THỊ NGỌC UYÊN, SINH NGÀY 13/8/1987 TẠI TP HỐ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  HANS VOLLMECKESTR 18 53842 TROISDORF

GIỚI TÍNH: NỮ

553

NGUYỄN PHƯỢNG, SINH NGÀY 10/01/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  SECKMAUERSTR. 43, 64750 LUTZELBACH

GIỚI TÍNH: NỮ

554

NGUYỄN BÍCH THẢO, SINH NGÀY 30/11/1984 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  DENNINGER STR. 200/3, 81927 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

555

NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN, SINH NGÀY 09/02/1978 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI:  ROTTSTR. 49, 67061 LUDWIGSHAFEN

GIỚI TÍNH: NỮ

556

NGUYỄN ĐÌNH THIỆN, SINH NGÀY 08/11/1981 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  NECKARSTRABE 82, 64711 ERBACH

GIỚI TÍNH: NAM

557

NGUYỄN THANH HẢI, SINH NGÀY 24/8/1961 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  NUERNBERGER STR. 78, 90762 FUERTH

GIỚI TÍNH: NAM

558

PHẠM THÀNH NHÂN, SINH NGÀY 28/8/1963 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  VOGESENSTRABE 20, 93057 REGENSBURG

GIỚI TÍNH: NAM

559

HUỲNH MAI HÂN, SINH NGÀY 02/02/1986 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GODENWIND 56, 22115 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

560

LÊ THỊ UÔL, SINH NGÀY 16/9/1965 TẠI CAMPUCHIA

HIỆN TRÚ TẠI:  SEBASTIAN-KNEIPP-STR.31, 72762 REUTLINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

561

LÊ KHẮC PHƯỚC, SINH NGÀY 11/12/1988 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GOLLIERSTR. 45C/2, 80339 MUNCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

562

TRẦN MINH TUẤN, SINH NGÀY 31/8/1986 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  PLETTSTR. 25/1, 81735 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

563

TRẦN MINH HOÀNG, SINH NGÀY 25/02/1990 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  PLETTSTR. 25/1, 81735 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

564

TRẦN THỊ KIM TRANG, SINH NGÀY 10/3/1985 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  KELTERSTR. 10/1, 74679 WEISSBACH

GIỚI TÍNH: NỮ

565

LÝ BẮC LUÂN, SINH NGÀY 17/10/1980 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  D-72458 ALBSTADT-EBINGEN, KAPELLSTR.2

GIỚI TÍNH: NỮ

566

LÊ THỊ NGỌC TUYẾT, SINH NGÀY 20/8/1978 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  67067 LUDWIGSHAFEN, BUCHEN-STR.19

GIỚI TÍNH: NỮ

567

LÊ THỊ NGỌC QUÝ, SINH NGÀY 25/10/1979 TẠI BÀ RỊA- VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI:  67063 LUDWIGSHAFEN, SCHANZ-STR.20

GIỚI TÍNH: NỮ

568

LÊ NGỌC CHÍ, SINH NGÀY 23/5/1982 TẠI ĐỒNG NAI

HIỆN TRÚ TẠI:  67063 LUDWIGSHAFEN, SCHANZ-STR.20

GIỚI TÍNH: NAM

569

NGUYỄN ĐỨC QUANG, SINH NGÀY 20/02/1990 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MUNZBACHTAL 10B, 09599 FREIGBERG

GIỚI TÍNH: NAM

570

TRẦN THANH VÂN, SINH NGÀY 02/11/1975 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 4 BADWIESE 72218 WILDBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

571

PHẠM HỒNG ĐỨC, SINH NGÀY 09/10/1968 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  56727 MAYEN, TOEPFERSTR. 3

GIỚI TÍNH: NAM

572

ĐÀO THỊ NHO, SINH NGÀY 13/9/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  56727 MAYEN, TOEPFERSTR. 3

GIỚI TÍNH: NỮ

573

PHẠM VIN KEN, SINH NGÀY 07/6/1998 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  56727 MAYEN, TOEPFERSTR. 3

GIỚI TÍNH: NAM

574

VŨ THỊ XUÂN HƯƠNG, SINH NGÀY 06/10/1962 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  GARTENSTR. 11, 97072 WUERZBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

575

NGUYỄN HOÀNG TUẤN, SINH NGÀY 09/01/1957 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  GARTENSTR. 11, 97072 WUERZBURG

GIỚI TÍNH: NAM

576

NGUYỄN JENNY, SINH NGÀY 12/11/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GARTENSTR. 11, 97072 WUERZBURG

GIỚI TÍNH: NAM

577

NGUYỄN JAMES THÔNG, SINH NGÀY 17/02/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GARTENSTR. 11, 97072 WUERZBURG

GIỚI TÍNH: NAM

578

PHẠM KIM MAI, SINH NGÀY 27/3/1967 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  FEYSTR.10, 87700 MEMINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

579

PHẠM MAI Ý NHI, SINH NGÀY 22/4/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  FEYSTR.10, 87700 MEMINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

580

PHẠM HỒNG NGÂN, SINH NGÀY 26/11/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  FEYSTR.10, 87700 MEMINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

581

LÊ NHẬT HUY, SINH NGÀY 18/4/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  DONAUSTR.20, 12043 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

582

LÊ TRỌNG TÍN, SINH NGÀY 17/02/1996 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  DONAUSTR.20, 12043 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

583

TRƯƠNG VĨNH NGHI, SINH NGÀY 02/7/1970 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  DONAUSTR.20, 12043 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

584

NGUYỄN PHƯƠNG LIÊN, SINH NGÀY 05/4/1981 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  FRIEDRICH-ENGELS STR.1, 14474 POTSDAM

GIỚI TÍNH: NỮ

585

HUỲNH HƯƠNG GIANG, SINH NGÀY 05/9/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  FAULENSTR. 70, 28195 BREMEN

GIỚI TÍNH: NỮ

586

HUỲNH NAM GIANG, SINH NGÀY 30/9/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  FAULENSTR. 70, 28195 BREMEN

GIỚI TÍNH: NAM

587

HUỲNH MINH GIANG, SINH NGÀY 20/6/2000 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  FAULENSTR. 70, 28195 BREMEN

GIỚI TÍNH: NAM

588

TRẦN MỸ THANH, SINH NGÀY 27/12/1983 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  23758 OLDENBURG/H, KREIS OSTHOLSTEIN

GIỚI TÍNH: NỮ

589

NGUYỄN THU TRANG, SINH NGÀY 05/6/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  SENFLSTR.8, 85057 INGOLSTADT

GIỚI TÍNH: NỮ

590

LÊ HẢI YẾN, SINH NGÀY 07/4/1984 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  ALBER-SCHWEITZER-STR. 10, 37308 HEILIGENSTADT

GIỚI TÍNH: NỮ

591

LÊ QUANG ANH KEVIN, SINH NGÀY 28/9/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  RIGAER STR. 107, 10247 BERLIN

GIỚI TÍNH: NAM

592

NGUYỄN XUÂN GIANG, SINH NGÀY 02/02/1984 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  39365 EILSLEBEN, BAHNHOFTRABE 5

GIỚI TÍNH: NAM

593

NGUYỄN THỊ DUNG, SINH NGÀY 01/4/1968 TẠI QUẢNG NGÃI

HIỆN TRÚ TẠI:  FRIEDENSSTRASE 69C, D-63071 OFFENBACH A-MAIN

GIỚI TÍNH: NỮ

594

TRẦN ÁI MAI, SINH NGÀY 12/12/1964 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI:  GEHEGE 12, 99734 NORDHAUSEN

GIỚI TÍNH: NỮ

595

ĐẶNG YẾN NHI, SINH NGÀY 25/12/1986 TẠI BẾN TRE

HIỆN TRÚ TẠI:  GEHEGE 12, 99734 NORDHAUSEN

GIỚI TÍNH: NỮ

596

LÊ HƯƠNG LY, SINH NGÀY 04/5/1986 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  WANDSBEKER CLAUSSEE 15, 22089 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

597

NGUYỄN VĂN NGỌC, SINH NGÀY 30/10/1964 TẠI BÌNH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI:  49377 VECHTA, WALDHORNSTR. 2A

GIỚI TÍNH: NAM

598

NGUYỄN FRANZ, SINH NGÀY 31/8/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  49377 VECHTA, WALDHORNSTR. 2A

GIỚI TÍNH: NAM

599

NGUYỄN NGỌC QUÝ, SINH NGÀY 07/6/1986 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  49377 VECHTA, WALDHORNSTR. 2A

GIỚI TÍNH: NAM

600

CAO THỊ KIM PHƯƠNG, SINH NGÀY 24/6/1976 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  JOACHIM-GOTTSCHALK-WEG 2, 12352 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

601

NGUYỄN MANG, SINH NGÀY 01/6/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  WELSERSTR. 69, 90489 NUERNBERG

GIỚI TÍNH: NAM

602

NGUYỄN MINH NGỌC, SINH NGÀY 07/9/1960 TẠI THÁI NGUYÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  CLEMATISWEG 11, 84048 MAIBURG/UNTEREMPFENBACH

GIỚI TÍNH: NỮ

603

NGUYỄN THỊ THƠM, SINH NGÀY 22/3/1969 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  OBERE REGENSTR. 23, 93059 REGENSBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

604

TRẦN DAVID THIÊN AN, SINH NGÀY 22/6/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  WESTERNBRUCHSTR. 4, 59556 LIPPSTADT

GIỚI TÍNH: NAM

605

PHAN PHILIPP, SINH NGÀY 04/10/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GODEFRIEDSTRASSE 8, 44265 DORTMUND

GIỚI TÍNH: NAM

606

NGUYỄN NGỌC TRÂM, SINH NGÀY 20/01/1987 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  ROBERT-KOCK STR. 4, 67063 LUDWIGSHAFEN

GIỚI TÍNH: NỮ

607

LÂM ANH THƯ, SINH NGÀY 02/11/1982 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  STRAUSBERGERSTR.47, 10245 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

608

NÔNG MINH TUẤN, SINH NGÀY 01/4/1967 TẠI BẮC CẠN

HIỆN TRÚ TẠI:  GRUBENAECKER 52, 70499 STUTTGART

GIỚI TÍNH: NAM

609

LÊ PHƯƠNG THẢO, SINH NGÀY 09/6/1987 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  FRIEDRICH-EBERT STR. 73, 14469 POSTDAM

GIỚI TÍNH: NỮ

610

PHAN ĐỨC ANH, SINH NGÀY 31/01/1989 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  KOEPPELSDORFER STR. 32, 96515 SONNENBERG

GIỚI TÍNH: NAM

611

TRẦN NHUẬN KIM, SINH NGÀY 13/8/1968 TAI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  WESTFALENTR. 49, 58636 ISERLOHN

GIỚI TÍNH: NỮ

612

KIM HỒNG KỲ, SINH NGÀY 10/10/1968 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHWARENBERGSTR. 97, 70188 STUTTGART

GIỚI TÍNH: NAM

613

NGUYỄN THỊ MINH NGỌC, SINH NGÀY 18/11/1967 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHWARENBERGSTR. 97, 70188 STUTTGART

GIỚI TÍNH: NỮ

614

KIM GIA MINH, SINH NGÀY 26/02/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHWARENBERGSTR. 97, 70188 STUTTGART

GIỚI TÍNH: NAM

615

NGUYỄN BÁ PHÚC, SINH NGÀY 13/10/1973 TẠI LÂM ĐỒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  MANSHARDT STR 86, 22119 HAM BURG

GIỚI TÍNH: NAM

616

LÊ THỊ PHƯƠNG HUYỀN, SINH NGÀY 05/01/1976 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  GERTIGSTRASSE 21-22303 HAMBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

617

PHẠM QUANG VINH, SINH NGÀY 27/10/1977 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BAHNHOFSTR. SCHMITTENPLATZ 5, 89522 HEIDENHEIM

GIỚI TÍNH: NAM

618

TRẦN ĐỨC ANH, SINH NGÀY 19/10/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  AM QUE CHENBERG 28A 38120 BRAUSCHWEIG

GIỚI TÍNH: NỮ

619

LÊ NGỌC HÂN, SINH NGÀY 18/6/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MALLERSDORFER STR. 9/2, 80638 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

620

LÊ  VĂN HIỀN, SINH NGÀY 12/4/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MALLERSDORFER STR. 9/2, 80638 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

621

LÊ THÙY LINH, SINH NGÀY 20/9/1997 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MALLERSDORFER STR. 9/2, 80638 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

622

TRẦN THỤC THI, SINH NGÀY 01/01/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MAXIM-GORKI STR. 18, 18106 ROSTOCK

GIỚI TÍNH: NỮ

623

LÊ ĐÌNH THÁI, SINH NGÀY 03/5/1986 TẠI SÉC

HIỆN TRÚ TẠI:  48157 MUENSTER HERMELINWEG 11

GIỚI TÍNH: NAM

624

LÊ THỊ THỦY, SINH NGÀY 18/6/1987 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  48157 MUENSTER HERMELINWEG 11

GIỚI TÍNH: NỮ

625

NGUYỄN THỊ KIM NGA, SINH NGÀY 05/9/1988 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  OSKAR-MARIA-GRAF-RG. 18, 81737 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NỮ

626

NGUYỄN VĂN TĨNH, SINH NGÀY 02/6/1959 TẠI HẢI DƯƠNG

HIỆN TRÚ TẠI:  PARACELSUSSTR, 67, 70599 STUTTGART

GIỚI TÍNH: NAM

627

ĐINH THỊ NGÂN, SINH NGÀY 07/9/1964 TẠI HÀ TÂY

HIỆN TRÚ TẠI:  PARACELSUSSTR. 67, 70599 STUTTGART

GIỚI TÍNH: NỮ

628

NGUYỄN PHƯƠNG DUNG, SINH NGÀY 02/8/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  PARACELSUSSTR. 67, 70599 STUTTGART

GIỚI TÍNH: NỮ

629

NGUYỄN THUỲ DƯƠNG, SINH NGÀY 06/9/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  PARACELSUSSTR. 67, 70599 STUTTGART

GIỚI TÍNH: NỮ

630

NGUYỄN THỊ NHƯ QUỲNH, SINH NGÀY 10/5/1968 TẠI CẦN THƠ

HIỆN TRÚ TẠI:  RUHLSTRASSE 28. 60433 FRANKFURT AM MAIN

GIỚI TÍNH: NỮ

631

NGUYỄN BẢO, SINH NGÀY 19/4/1989 TẠI ĐỨC (CON CHỊ QUỲNH)

HIỆN TRÚ TẠI:  RUHLSTRASSE 28. 60433 FRANKFURT AM MAIN

GIỚI TÍNH: NAM

632

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH, SINH NGÀY 06/11/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  SENFLSTR. 8, 85057 INGOLSTADT

GIỚI TÍNH: NỮ

633

LÊ VĂN HẬU, SINH NGÀY 07/5/1993 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  MALLERSDORFER STR. 9/2, 80638 MUENCHEN

GIỚI TÍNH: NAM

634

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG, SINH NGÀY 08/12/1963 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  MARKGRAFENSTR. 13, 12105 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

635

PHAN THỊ LAN, SINH NGÀY 15/02/1974 TẠI BẮC NINH

HIỆN TRÚ TẠI:  51103 KOLN, GOTTINGER STR. 1

GIỚI TÍNH: NỮ

636

CUNG THỊ THU HỒNG, SINH NGÀY 16/11/1963 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHOTZEN STR 3A 42553 VELBERT

GIỚI TÍNH: NỮ

637

NGUYỄN VIỆT SƠN, SINH NGÀY 01/6/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  GARTENSTRABE 2, 56070 KOBLENZ

GIỚI TÍNH: NAM

638

PHÙNG THỊ THANH HÀ, SINH NGÀY 13/10/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  GARTENSTRABE 2, 56070 KOBLENZ

GIỚI TÍNH: NỮ

639

NGUYỄN ĐỨC HUY, SINH NGÀY 17/4/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GARTENSTRABE 2, 56070 KOBLENZ

GIỚI TÍNH: NAM

640

NGUYỄN ĐỨC TRUNG, SINH NGÀY 12/7/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  GARTENSTRABE 2, 56070 KOBLENZ

GIỚI TÍNH: NAM

641

NGUYỄN THỊ THUỲ DƯƠNG, SINH NGÀY 29/3/1984 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  ANDERNACHER STR. 12 A, 10318 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

642

NGUYỄN ÁNH TUYẾT, SINH NGÀY 27/7/1981 TẠI BẮC GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  38667 BAD HARZBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

643

NGUYỄN THIỆN VÕ, SINH NGÀY 01/10/1961 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  AM HUFEN 11, 23743 GROEMITZ

GIỚI TÍNH: NAM

644

LÊ NGỌC MẪN, SINH NGÀY 05/7/1968 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  AM HUFEN 11, 23743 GROEMITZ

GIỚI TÍNH: NỮ

645

NGUYỄN THIỆN AN, SINH NGÀY 20/6/1991 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  AM HUFEN 11, 23743 GROEMITZ

GIỚI TÍNH: NAM

646

NGUYỄN DIỄM MI, SINH NGÀY 07/01/2001 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  AM HUFEN 11, 23743 GROEMITZ

GIỚI TÍNH: NỮ

647

LƯU XUÂN PHƯƠNG, SINH NGÀY 18/7/1965 TẠI VĨNH PHÚC

HIỆN TRÚ TẠI:  18109 ROSTOCK, GUSTROWER STRABE 1

GIỚI TÍNH: NAM

648

LÊ PHƯƠNG MAI, SINH NGÀY 09/4/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  18109 ROSTOCK, GUSTROWER STRABE 1

GIỚI TÍNH: NỮ

649

LƯU AN VI, SINH NGÀY 08/10/1995 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  18109 ROSTOCK, GUSTROWER STRABE 1

GIỚI TÍNH: NỮ

650

LÊ THỊ CHÍN, SINH NGÀY 12/10/1958 TẠI HƯNG YÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  26529 BROOKMERLAND OT OSTEEL POSTWEG 227A

GIỚI TÍNH: NỮ

651

LƯƠNG KIM YẾN, SINH NGÀY 30/3/1974 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  73765 NEUHAUSEN AUF DEN FILDERN

GIỚI TÍNH: NỮ

652

VŨ VĂN ĐÀM, SINH NGÀY 27/12/1954 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  MOENCHENGLADBACH

GIỚI TÍNH: NAM

653

LÊ PHƯƠNG DUNG, SINH NGÀY 18/8/1952 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  MOENCHENGLADBACH

GIỚI TÍNH: NỮ

654

ĐẶNG QUỐC KIÊN, SINH NGÀY 12/4/1971 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  38700 BRAUNLAGE, ELBINGEROEDER STRASSE 3

GIỚI TÍNH: NAM

655

NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU, SINH NGÀY 31/8/1953 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  HANNOVER

GIỚI TÍNH: NỮ

656

TRẦN KIM NGỌC, SINH NGÀY 19/9/1972 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  FRIEDRICHSTRASSE 48, 63065 OFFENBACH AM MAIN

GIỚI TÍNH: NỮ

657

LÊ QUANG VỸ, SINH NGÀY 28/8/1960 TẠI NGHỆ AN

HIỆN TRÚ TẠI:  17033 NEUBRANDENBURG REUSENORT 04

GIỚI TÍNH: NAM

658

ĐỖ THỊ KIM NGUYÊN, SINH NGÀY 17/9/1972 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  EISENACHER STR. 45 A

GIỚI TÍNH: NỮ

659

LÊ THỊ THÚY, SINH NGÀY 12/01/1960 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  UNIONSTR. 8, 10551 BERLIN

GIỚI TÍNH: NỮ

660

VŨ BÍCH VÂN, SINH NGÀY 03/8/1966 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  65549 LIMBURG, BIRKENALLEE 16

GIỚI TÍNH: NỮ

661

NGUYỄN VŨ MẠNH TÚ, SINH NGÀY 29/6/1992 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  65549 LIMBURG, BIRKENALLEE 16

GIỚI TÍNH: NAM

662

NGUYỄN VÂN MAI, SINH NGÀY 03/7/2000 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  65549 LIMBURG, BIRKENALLEE 16

GIỚI TÍNH: NỮ

663

NGUYỄN THỊ THUÝ VÂN, SINH NGÀY 24/3/1971 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  ANKERGASSE 30, 63897 MILTENBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

664

PHẠM GIANG NAM, SINH NGÀY 04/3/1994 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ANKERGASSE 30, 63897 MILTENBERG

GIỚI TÍNH: NAM

665

PHẠM THÚY NAM CHINH, SINH NGÀY 21/3/1999 TẠI ĐỨC

HIỆN TRÚ TẠI:  ANKERGASSE 30, 63897 MILTENBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

666

NGUYỄN NGỌC DIỆP, SINH NGÀY 07/10/1985 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  ST. ANNA-STR.5, 86871 RAMMINGEN

GIỚI TÍNH: NỮ

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA ÁO

ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

(Kèm theo Quyết định số 206/2006/QĐ-CTN ngày 21 tháng 02 năm 2006

của Chủ tịch nước)

1

DOÃN THỊ KIM DUNG, SINH NGÀY 28/8/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  LEONARD BERNSTEISTRBE 4-6/11/2 1220 WIEN

GIỚI TÍNH: NỮ

2

VŨ ANH PHILIPP, SINH NGÀY 01/11/1999 TẠI ÁO

HIỆN TRÚ TẠI:  LEONARD BERNSTEISTRBE 4-6/11/2 1220 WIEN

GIỚI TÍNH: NAM

3

NGUYỄN THỊ SANH, SINH NGÀY 08/4/1995 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  STROMSTRASSE 39-45-3/17-1200 WIEN

GIỚI TÍNH: NỮ

4

LÊ THỊ KIM HỒNG, SINH NGÀY 04/10/2002 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  2340 MODLING, GUMPOLDSKIRCHNER STRASSE 18-24/2/15

GIỚI TÍNH: NỮ

5

PHẠM VĂN VŨ, SINH NGÀY 15/8/1967 TẠI HÀ GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  8292 NEUDAU, NEUDAU 30/8, BEZIRK HARTBERG

GIỚI TÍNH: NAM

6

HUỲNH THỊ KIM OANH, SINH NGÀY 27/12/1973 TẠI QUẢNG BÌNH

HIỆN TRÚ TẠI:  8292 NEUDAU, NEUDAU 30/8, BEZIRK HARTBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

7

PHẠM GIANG, SINH NGÀY 06/02/2000 TẠI ÁO (CON CHỊ OANH)

HIỆN TRÚ TẠI:  8292 NEUDAU, NEUDAU 30/8, BEZIRK HARTBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

8

PHẠM HÀ VY, SINH NGÀY 08/4/2003 TẠI ÁO (CON CHỊ OANH)

HIỆN TRÚ TẠI:  8292 NEUDAU, NEUDAU 30/8, BEZIRK HARTBERG

GIỚI TÍNH: NỮ

9

ƯNG PHƯƠNG CẦM, SINH NGÀY 10/9/1977 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  RICHARD-KNOLLER-STRASSE 1/6 5020 SALZBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

10

HUỲNH THY NỮ ÁI PHI, SINH NGÀY 02/7/1981 TẠI NINH THUẬN

HIỆN TRÚ TẠI:  4030 LINZ, SPECHTWEG 32

GIỚI TÍNH: NỮ

11

NGUYỄN THỊ XUÂN MẬU THÂN, SINH NGÀY 30/11/1968 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  WIENER NEUSTADT RAUGASSE 49/1/7

GIỚI TÍNH: NỮ

12

TRẦN THANH BÌNH, SINH NGÀY 10/01/1969 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  WIENER NEUSTADT RAUGASSE 49/1/7

GIỚI TÍNH: NAM

13

ĐỖ THỊ HÒA, SINH NGÀY 02/4/1968 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  1200 WIEN, MURRSTRABE 2/70/4

GIỚI TÍNH: NỮ

14

LÊ THỊ KIM TÂN, SINH NGÀY 28/5/1977 TẠI PHÚ THỌ

HIỆN TRÚ TẠI:  FRANZ-NEUMEISTER-STRASSE

4/9 5020 SALZBURG

GIỚI TÍNH: NỮ

15

LÊ THANH THỦY, SINH NGÀY 01/9/1963 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  FLORIANIGASSE 20 7312 HORITSCHON

GIỚI TÍNH: NỮ

16

BOUAMALAY THÔNG, SINH NGÀY 19/01/1992 TẠI ÁO

HIỆN TRÚ TẠI:  STROMSTR 39-45/3/17-1200 WIEN

GIỚI TÍNH: NAM

17

HUỲNH THỊ LINH, SINH NGÀY 07/3/1967 TẠI CAMPUCHIA

HIỆN TRÚ TẠI:  FERNKORNGASSE 9/6/1 A-1100 WIEN

GIỚI TÍNH: NỮ

18

PHẠM THỊ KIM DUNG, SINH NGÀY 07/01/1964 TẠI HẢI PHONG

HIỆN TRÚ TẠI:  GUDRUNSTR. 55-103/32/3 A-1100 WIEN

GIỚI TÍNH: NỮ

19

ĐỖ QUỐC HUY, SINH NGÀY 27/8/1987 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  GUDRUNSTR. 55-103/32/3 A-1100 WIEN

GIỚI TÍNH: NAM

20

ĐỖ XUÂN HOÀNG, SINH NGÀY 06/10/1990 TẠI HỒNG KÔNG

HIỆN TRÚ TẠI:  GUDRUNSTR. 55-103/32/3 A-1100 WIEN

GIỚI TÍNH: NAM

21

PHẠM VĂN PHƯƠNG, SINH NGÀY 10/5/1963 TẠI BÌNH ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  GOETHESTRASSE 40.4910 RIED IM INNKREIS

GIỚI TÍNH: NAM

22

TẠ ĐỨC NIÊN, SINH NGÀY 02/8/1974 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHOENBRUNNER SCHLOSS.STR.31A/28 A-1120 WIEN

GIỚI TÍNH: NAM

23

LƯU BÍCH KIỀU, SINH NGÀY 01/02/1974 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  SCHOENBRUNNER SCHLOSS.STR.31A/28 A-1120 WIEN

GIỚI TÍNH: NỮ

24

LÊ NGỌC TÚ, SINH NGÀY 12/02/1966 TẠI THANH HÓA

HIỆN TRÚ TẠI:  A.8292 NEUDAU 125/2

GIỚI TÍNH: NAM

25

ĐÀO THỊ HƯƠNG, SINH NGÀY 02/02/1981 TẠI  HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  A.8292 NEUDAU 125/2

GIỚI TÍNH: NỮ

26

LÊ NGỌC THUỲ AN, SINH NGÀY 13/8/2002 TẠI ÁO

HIỆN TRÚ TẠI:  A.8292 NEUDAU 125/2

GIỚI TÍNH: NỮ

27

PHẠM THỊ HẰNG, SINH NGÀY 15/9/1971 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  KOPERNIKUS STR 22/4/18 2020, LINZ

GIỚI TÍNH: NỮ

28

NGUYỄN THỊ THÚY NGA, SINH NGÀY 12/3/1992 TẠI HỒNG KÔNG

HIỆN TRÚ TẠI:  KOPERNIKUS STR 22/4/18 2020, LINZ

GIỚI TÍNH: NỮ

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BA LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 206/2006/QĐ-CTN ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch nước)

 

1

NGUYỄN THỊ MAI HỒNG, SINH NGÀY 19/5/1962 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  UL BRODZMSKIEGO 3/4, KRAKOW

GIỚI TÍNH: NỮ

2

NGUYỄN VŨ TRỌNG KHANG, SINH NGÀY 05/01/1957 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  UL. KUSOCINSKIEGO 15/79, 39-300 MIELEC, PODKARPACKIE

GIỚI TÍNH: NAM

3

VŨ VĂN HƯNG, SINH NGÀY 08/3/1970 TẠI HƯNG YÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  MARKI, PHỐ PILSUDSKIEGO 115DM6

GIỚI TÍNH: NAM

4

CAO CHÍ HÙNG, SINH NGÀY 17/9/1962 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  UL. SYCYNSKA 8M 24, RADOM WOJ. MAZOWIECKIE

GIỚI TÍNH: NAM

5

TRẦN VĂN HẢI, Sinh ngày 06/10/1951 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  UL. MOZARTA 6M 516, WARZSZAWA

GIỚI TÍNH: NAM

6

TẠ THỊ HOA, SINH NGÀY 06/3/1951 TẠI QUẢNG NGÃI

HIỆN TRÚ TẠI:  UL. MOZARTA 6M 516, WARZSZAWA

GIỚI TÍNH: NỮ

7

NGUYỄN XUÂN CHIÊN, SINH NGÀY 06/7/1961 TẠI BẮC GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  UL. MALBORSKA 1/132, 03-286 WARSZAWA

GIỚI TÍNH: NAM

8

LÊ THỊ THU KOWALCZYK HƯƠNG, SINH NGÀY 20/10/1946 TẠI THANH HÓA

HIỆN TRÚ TẠI:  UL. ELEKTORALNA 24M.59, WARSZAWA-WOLA

GIỚI TÍNH: NỮ

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC THỤY ĐIỂN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 206/2006/QĐ-CTN ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

NGUYỄN TUẤN HẢI, SINH NGÀY 16/10/1972 TẠI TIỀN GIANG

HIỆN TRÚ TẠI:  KAMMERSLYCKAN 16 302 63 HALMSTAD

GIỚI TÍNH: NAM

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI VƯƠNG QUỐC ĐAN MẠCH ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 206/2006/QĐ-CTN ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch nước)

 

1

NGUYỄN THỊ MAI LOAN, SINH NGÀY 12/6/1977 TẠI VŨNG TÀU

HIỆN TRÚ TẠI:  HASLEGARDSVEJ 27A 8210 ARHUS

GIỚI TÍNH: NỮ

2

PHẠM VĂN BÌNH, SINH NGÀY 03/3/1974 TẠI BÌNH ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  STENGARDSVEJ 106, ST TH 6705 ESBJERG

GIỚI TÍNH: NAM

3

NGUYỄN THỊ HIỀN, SINH NGÀY 14/8/1950 TẠI NAM ĐỊNH

HIỆN TRÚ TẠI:  MARIUS SIMONSENSVEJ 3 ST. TV-8200 ARHUSN

GIỚI TÍNH: NỮ

4

PHẠM THỊ TUYẾT, SINH NGÀY 18/11/1948 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  ANKER JENSEN VEJ 51, 1. TH-8230 ABYHOJ

GIỚI TÍNH: NỮ

5

LÊ THỊ NGỌC THƯƠNG, SINH NGÀY 12/4/1976 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  KAOLINESVEJ 15 U-9800 HSORRING

GIỚI TÍNH: NỮ

6

VÕ THỊ ÚT, SINH NGÀY 04/4/1978 TẠI BẠC LIÊU

HIỆN TRÚ TẠI:  ASUMVEJ 73, 5240 ODENSE NO

GIỚI TÍNH: NỮ

7

ĐẶNG CAMILLA BẢO TRÂN, SINH NGÀY 18/12/1998 TẠI ĐAN MẠCH

HIỆN TRÚ TẠI:  ASUMVEJ 73, 5240 ODENSE NO (CON CHỊ ÚT)

GIỚI TÍNH: NỮ

8

ĐẶNG KATRINA BẢO NGỌC, SINH NGÀY 16/10/2000 TẠI ĐAN MẠCH

HIỆN TRÚ TẠI:  ASUMVEJ 73, 5240 ODENSE NO (CON CHỊ ÚT)

GIỚI TÍNH: NỮ

9

ĐỖ THANH SÂM, SINH NGÀY 06/11/1976 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  HOJAGERVEJ 8-9800 HJORRING

GIỚI TÍNH: NỮ

10

LÂM THỊ THÚY NGA, SINH NGÀY 12/8/1964 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  MOLLER GARDSVEJ 20-8600 SILKEBORG

GIỚI TÍNH: NỮ

11

LỬ HỈ DUNG, SINH NGÀY 18/3/1977 TẠI TP HỒ CHÍ MINH

HIỆN TRÚ TẠI:  BISPEHAVEVEJ 55, 1.TH 8210 ARHUS V

GIỚI TÍNH: NỮ

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA SÉC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 206/2006/QĐ-CTN ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch nước)

 

1

PHẠM THỊ GIANG, SINH NGÀY 03/02/1980 TẠI HƯNG YÊN

HIỆN TRÚ TẠI:  466 01 JABLONEC NAD NISOU, LESNI 4600/6 B

GIỚI TÍNH: NỮ

2

NGUYỄN THÀNH TRUNG, SINH NGÀY 22/01/1981 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  SPARTAKIAONI 259/6, VSEBORICE, USTI NAD LABEM 400100

GIỚI TÍNH: NAM

 

 

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHDCND LÀO ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 206/2006/QĐ-CTN ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch nước)

1

NGUYỄN VĂN PHƯỚC, SINH NGÀY 10/6/1969 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 023, TỔ 1, PHƯỜNG CẦU NHỌT, QUẬN SI-SA-TA-NẮC, TP VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NAM

2

TRẦN NGỌC LIÊN, SINH NGÀY 03/7/1972 TẠI CAMPUCHIA

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 023, TỔ 1, PHƯỜNG CẦU NHỌT, QUẬN SI-SA-TA-NẮC, TP VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

3

NGUYỄN MINH KHOA, SINH NGÀY 09/7/1998 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 023, TỔ 1, PHƯỜNG CẦU NHỌT, QUẬN SI-SA-TA-NẮC, TP VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NAM

4

NGUYỄN TRƯỜNG CHINH, SINH NGÀY 27/9/2000 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 023, TỔ 1, PHƯỜNG CẦU NHỌT, QUẬN SI-SA-TA-NẮC, TP VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NAM

5

TRẦN QUỐC THOẠI, SINH NGÀY 01/01/1984 TẠI LÀO,

HIỆN TRÚ TẠI:  XÃ MA-NÔ, HUYỆN LUÔNG-PHA-BĂNG, TỈNH LUÔNG-PHA-BĂNG

GIỚI TÍNH: NAM

6

NGUYỄN VĂN TUẤN, SINH NGÀY 25/3/1972 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 40, TỔ 2, PHƯỜNG SỈ SA KỆT, QUẬN CHĂN THA BU LY, TP VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NAM

7

NGUYỄN THỊ SÁU, SINH NGÀY 10/6/1969 TẠI THANH HÓA

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 371/5, TỔ 22, PHƯỜNG SA PHĂN THOONG NỬA, QUẬN SI SA TA NẮC, TP VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

8

NGUYỄN THỊ KIM VÂN, SINH NGÀY 16/12/1991 TẠI THANH HÓA

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 371/5, TỔ 22, PHƯỜNG SA PHĂN THOONG NỬA, QUẬN SI SA TA NẮC, TP VIÊNG CHĂN (CON CHỊ SÁU)

GIỚI TÍNH: NỮ

9

NGUYỄN ĐỨC ANH, SINH NGÀY 24/6/1999 TẠI LÀO (CON CHỊ SÁU)

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 371/5, TỔ 22, PHƯỜNG SA PHĂN THOONG NỬA, QUẬN SI SA TA NẮC, TP VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

10

HỨA THỊ NGỌC HUỆ, SINH NGÀY 19/4/1967, TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  LATTANALANGSYNECUA KHANTHABOULY - SAVANAKHET

GIỚI TÍNH: NỮ

11

HỨA VĂN HOÀNG, SINH NGÀY 20/6/1970 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  ĐONG DAM DUOU KHANTHABOULY-SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NAM

12

SỊU LỊT THỊ PHÔNG, SINH NGÀY 01/9/1972 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  HỨA MƯỜNG THÀ - KHĂNTHABOLY-SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NỮ

13

LÊ THỊ HIỀN, SINH NGÀY 02/8/1973 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  LATTANALANGSYTẢY-KHĂNTAHBOULY-SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NỮ

14

CHÂU THỊ NGỌC HOA, SINH NGÀY 06/01/1976 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  XAYNHAPHUM - KHĂNTHABOULY - SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NỮ

15

CHÂU THỊ NGỌC VĂN, SINH NGÀY 07/8/1975 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  XAYNHAPHUM - KHĂNTHABOULY - SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NỮ

16

TRẦN VIỆT TÀI, SINH NGÀY 02/01/1963 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  THỔNG NHÔN - KHĂNTHABOULY - SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NAM

17

NGUYỄN ĐÌNH TÙNG, SINH NGÀY 01/4/1966 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  LATTANALANGSYTẢY - KHĂNTHABOULY - SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NAM

18

LÊ VĂN ĐẬU, SINH NGÀY 02/02/1942 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  HÚA MƯƠNG NỨA - KHĂNTHABOULY - SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NAM

19

LÊ VĂN HẬU, SINH NGÀY 12/7/1977 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  HÚA MƯƠNG NỨA - KHĂNTHABOULY - SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NAM

20

PHAN THỊ THU THỦY, SINH NGÀY 18/12/1997 TẠI QUẢNG TRỊ

HIỆN TRÚ TẠI:  THÔNGSAMAKHI - KHĂNTHABOULY - SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NỮ

21

LÊ THỊ NGỌC ANH, SINH NGÀY 17/9/1997 TẠI LÀO (CON CHỊ THỦY)

HIỆN TRÚ TẠI:  THÔNGSAMAKHI - KHĂNTHABOULY - SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NỮ

22

LÊ THỊ NGỌC OANH, SINH NGÀY 15/10/1998 TẠI LÀO (CON  CHỊ THỦY)

HIỆN TRÚ TẠI:  THÔNGSAMAKHI - KHĂNTHABOULY - SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NỮ

23

LÊ VĂN NHẬT QUANG, SINH NGÀY 12/12/2000 TẠI LÀO

(CON CHỊ THỦY)

HIỆN TRÚ TẠI:  THÔNGSAMAKHI - KHĂNTHABOULY - SAVANNAKHET

GIỚI TÍNH: NAM

24

LÊ THỊ HƯƠNG, SINH NGÀY 01/9/1975 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  PHƯỜNG NONG - DAUONG - THÔNG, QUẬN SỈ-KHOT-TA-BONG, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

25

NGUYỄN NHƯ LAI, SINH NGÀY 13/4/1946 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  BẢN THÀ HÍN, THỊ XÃ PẮC-XẾ, TỈNH CHĂM-PA-SẮC

GIỚI TÍNH: NAM

26

NGUYỄN NHƯ LONG, SINH NĂM 1972 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI: BẢN THÀ HÍN, THỊ XÃ PẮC-XẾ, TỈNH CHĂM-PA-SẮC 

GIỚI TÍNH: NAM

27

BÙI VĂN LONG , SINH NGÀY 01/01/1966 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  TỔ 1, PHƯỜNG THẠT - KHẢO, QUẬN SI-SA-TA-NẮC, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NAM

28

TRẦN TIẾN HẢI, SINH NGÀY 05/8/1964 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  PHƯỜNG PHÔN - XỈ - NUÔN, QUẬN SI-SA-TA-NẮC, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NAM

29

ĐIỀN THỊ HIỀN, SINH NGÀY 04/10/1978 TẠI HẢI PHÒNG

HIỆN TRÚ TẠI:  PHƯỜNG PHÔN - XỈ - NUÔN, QUẬN SI-SA-TA-NẮC, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

30

PHON-THA-VY VÔNG-CHA-LƠN, SINH NGÀY 15/10/2002 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  PHƯỜNG PHÔN - XỈ - NUÔN, QUẬN SI-SA-TA-NẮC, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

31

NGUYỄN THỊ TUYẾT, SINH NGÀY 06/01/1967 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  TỔ 13, PHƯỜNG NOỎNG-ĐUÔNG THỔNG, QUẬN SI-KHÔT-TA-BOONG, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

32

EM PHA, SINH NGÀY 04/10/1996 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  TỔ 13, PHƯỜNG NOỎNG-ĐUÔNG THỔNG, QUẬN SI-KHÔT-TA-BOONG, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

33

TRẦN THI THU TRINH, SINH NGÀY 24/02/1991 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  SỐ 076, TỔ 07, PHƯỜNG THÔNG TUM, QUẬN CHĂN-THA-BU-LY, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

34

PHẠN NGỌC TẤN, SINH NGÀY 08/4/1955 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  TỔ SỐ 01, PHƯỜNG KENG-PA-DẠNG, QUẬN HÁT-SAI-PHONG, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NAM

35

HOÀNG THỊ YẾN, SINH NGÀY 03/6/1961 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  TỔ SỐ 01, PHƯỜNG KENG-PA-DẠNG, QUẬN HÁT-SAI-PHONG, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

36

PHẠM THỊ KÊNG, SINH NGÀY 09/10/1996 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  TỔ SỐ 01, PHƯỜNG KENG-PA-DẠNG, QUẬN HÁT-SAI-PHONG, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

37

PHẠM THỊ THU HẰNG, SINH NGÀY 25/12/1983 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  TỔ SỐ 01, PHƯỜNG KENG-PA-DẠNG, QUẬN HÁT-SAI-PHONG, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

38

PHẠM THỊ THU HÀ, SINH NGÀY 05/6/1987 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  TỔ SỐ 01, PHƯỜNG KENG-PA-DẠNG, QUẬN HÁT-SAI-PHONG, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

39

PHẠM THỊ THU HƯƠNG, SINH NGÀY 06/7/1989 TẠI LÀO

HIỆN TRÚ TẠI:  TỔ SỐ 01, PHƯỜNG KENG-PA-DẠNG, QUẬN HÁT-SAI-PHONG, THÀNH PHỐ VIÊNG CHĂN

GIỚI TÍNH: NỮ

 

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BUNGARI ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 206/2006/QĐ-CTN ngày 21 tháng 02 năm 2006 của Chủ tịch nước)

 

1

TỐNG THI YẾN BÌNH, SINH NGÀY 02/02/1959 TẠI HÀ NỘI

HIỆN TRÚ TẠI:  KOSTINBROD, PHÔNĐÔVI, PHỐ JILISTA, SỐ NHÀ 130

GIỚI TÍNH: NỮ