Hệ thống pháp luật

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23-NV

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 1963 

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP HỘI BƠI LỘI VIỆT NAM THÀNH LẬP HOẠT ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ luật số 102-SL-L..004 ngày 20 tháng 05 năm 1957, quy định quyền lập hội và nghị định số 258-TTg ngày 14 tháng 06 năm 1957 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật ấy;
Xét đơn của Ban trù bị thành lập Hội bơi lội Việt Nam đề ngày 05 tháng 01 năm 1963,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay cho phép Hội bơi lội Việt Nam thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội đã được duyệt.

Điêu 2. Các ông Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Dân chính và Thương binh Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG


 

 
Tô Quang Đẩu

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Quyết định 23-NV năm 1963 về việc cho phép Hội bơi lội Việt Nam thành lập hoạt động do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • Số hiệu: 23-NV
  • Loại văn bản: Quyết định
  • Ngày ban hành: 19/02/1963
  • Nơi ban hành: Bộ Nội vụ
  • Người ký: Tô Quang Đẩu
  • Ngày công báo: 20/02/1963
  • Số công báo: Số 3
  • Ngày hiệu lực: 06/03/1963
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản