Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 11/TTr-CP ngày 13/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 10 công dân hiện đang cư trú tại Vương quốc Hà Lan (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong Danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÁC CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HÀ LAN ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 227/QĐ-CTN ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch nước)

1.

Đào Thị Mai, sinh ngày 26/02/1969 tại Khánh Hòa

Hiện trú tại: Europaboulevard 169, 1825 RD Alkmaar

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Tổ dân phố 6, Thị trấn Ninh Hòa, Khánh Hòa

Giới tính: Nữ

 

2.

Phạm Bích Phương, sinh ngày 01/8/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Karmanstraat 7, 4871 KJ Etten-Leur

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 120 Tôn Đức Thắng, Đống Đa, Hà Nội

Giới tính: Nữ

 

3.

Trần Thúy Nga, sinh ngày 11/9/1990 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Karel Doormanlaan 211, 2712 JH Zoetermeer

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 558 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

4.

Nguyễn Ngọc Nam Phương, sinh ngày 11/8/1993 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Blekerstraat7, 1315 AA Almere

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 148 Lê Lợi, phường 4, TP. Vũng Tàu

Giới tính: Nữ

5.

Tô Diệu Linh, sinh ngày 21/5/1991 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Van Dalenlaan 266, 2082 VM Santpoort-Zuid

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 2/12 Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

6.

Nguyễn Lê Hạnh Quyên, sinh ngày 08/5/1999 tại Bình Định

Hiện trú tại: Ribes 2, 9294 KZ Oudwoude

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 73 Nguyễn Thái Học, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn, Bình Định

Giới tính: Nữ

7.

Nguyễn Thị Minh Ánh, sinh ngày 10/3/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Vlasdonk 27, 1112 JD Diemen

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xóm 2, thôn Dương Cốc, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, Hà Nội

Giới tính: Nữ

8.

Trần Thị Duyên, sinh ngày 22/12/1984 tại Long An

Hiện trú tại: Hemelboog Binnen 61D, 1705 SL Heerhugowaard

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 1312 Ấp Thị Cầu, xã Phú Đông, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Giới tính: Nữ

9.

Ngô Ngọc Tuấn, sinh ngày 22/9/1985 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Lorentzstraat 28, 5621 ES Eindhoven

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 12/1 Tổ 2, Khu phố 2, phường Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai

Giới tính: Nam

10.

Nguyễn Đức Việt, sinh ngày 24/12/1984 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Lattropbrink 22, 7544 XH Enschede

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng.

Giới tính: Nam