Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 11/TTr-CP ngày 31/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 40 công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HONGKONG ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 227/QĐ-CTN ngày 23 tháng 02 năm 2012 của Chủ tịch nước)

1. Hong Hữu Phân, sinh ngày 22/4/1963 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Shek Pai Wan Estate, Pik Fai House, Flat 611

Giới tính: Nữ

2. Phạm Thị Ngân, sinh ngày 10/02/1975 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: FLT B 16/F Tai On Court 62 - 74 Shaukei Wan Ste

Giới tính: Nữ

3. Lê Thị Ngọc Ánh, sinh ngày 26/9/1963 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat 3709, 37/F Kai Wong Hse, Kai Tin Est Lam Tin, KLN

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Thị Hằng, sinh ngày 04/12/1960 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat G 11/F Hing Fat House, 9-13 Kau Yuk Road YL

Giới tính: Nữ

5. Nguyễn Thị Lan Hương, sinh ngày 20/6/1964 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rm 2103 Ngan Pinh House, Long Ping Est, Yuen Long NT

Giới tính: Nữ

6. Tống Hoàng Tùng, sinh ngày 22/8/1989 tại Hongkong

Hiện trú tại: Rm 2103 Ngan Pinh House, Long Ping Est, Yuen Long NT

Giới tính: Nam

7. Sung Mei Yee, sinh ngày 10/4/1998 tại Hongkong

Hiện trú tại: Rm 2103 Ngan Pinh House, Long Ping Est, Yuen Long NT

Giới tính: Nữ

8. Liêu Thị Trang, sinh ngày 20/8/1984 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat 8, 9/F, Siu Wah House, Siu Hong Court, Tuen Mun, NT

Giới tính: Nữ

9. Trần Phụng Khanh, sinh ngày 13/12/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 1703 Kam Fung Court, Kam Mei House Maon Shan NT

Giới tính: Nữ

10. Nguyễn Thị Thanh Phương, sinh ngày 13/12/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flt 904 Kang Ping Hse, Long Ping Est, Yeun Long

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Phương Thanh, sinh ngày 19/8/1990 tại Hongkong

Hiện trú tại: Flt 904 Kang Ping Hse, Long Ping Est, Yeun Long

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Thanh Mai, sinh ngày 18/4/1994 tại Hongkong

Hiện trú tại: Flt 904 Kang Ping Hse, Long Ping Est, Yeun Long

Giới tính: Nữ

13. Vũ Thị Thu Hương, sinh ngày 16/9/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 3/F Man Yuen House 12, Man Yuen Street Jordan Kow Loon

Giới tính: Nữ

14. Trương Chung Thủy, sinh ngày 04/01/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rm 855 Ting Tak House, On Ting Est, Tuen Mun

Giới tính: Nữ

15. Đỗ Thị Hạnh, sinh ngày 13/7/1956 tại Hà Nội

Hiện trú tại: 13/F Lee Kwan Building, 44 Argyle street, Mong Kok

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn Thị Thìn, sinh ngày 23/5/1976 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat G12/F Block 1 Richland Garden 138 Wuchui Road

Giới tính: Nữ

17. Lý Tcheng Nỳ, sinh ngày 13/11/1979 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 2902 Yuet Fu Hse, Tin Yuet Est, Tin Shui Wai

Giới tính: Nữ

18. Đồng Thị Minh Thu, sinh ngày 27/9/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: No 22, G/F, Shun Fung Wai, Nai Wai, Tuen Mun, NT

Giới tính: Nữ

19. Vũ Thị Bích, sinh ngày 20/8/1953 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: rm B, 6/F, Tai On Hse, 820 Canton, Yamatei

Giới tính: Nữ

20. Phạm Thị Thu Trang, sinh ngày 18/3/1983 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 432 On Ning Lau, Moon Lok Dai Ha Tsuen Wan

Giới tính: Nữ

21. Vong Lan Hong, sinh ngày 20/5/1964 tại Bình Thuận

Hiện trú tại: Flat 1307, Shui Kok Hse, Tin Shui Wai

Giới tính: Nữ

22. Trần Thị Thanh Vân, sinh ngày 03/7/1975 tại Nam Định

Hiện trú tại: Shatin, King Tin Court, Man Sam House 24/F, flat 2

Giới tính: Nữ

23. Lê Thị Thùy Linh, sinh ngày 01/7/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rm 412/F, Kwong Ning House, Kwong Ming Court, Tseung Kwan O

Giới tính: Nữ

24. Lương Thị Xuân Hoa, sinh ngày 04/8/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 207 Chung Fai House, Tsz Ching Estate, Tsz Wan Shan, KLN

Giới tính: Nữ

25. Tô Thế Hiến (So Sai Yin), 15/10/1970 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat A-4/F, 74 Tung Choi st. Mong Kok, KLN

Giới tính: Nam

26. Đinh Thị Thế, sinh ngày 02/12/1976 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: 1/F May Moon, 50-64 Hop Yick Rd., Yuen Long NT

Giới tính: Nữ

27. Hồ Đạt Phúc, sinh ngày 05/11/1966 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat D, 7/F, Yau Lee Bldg, 9/27 Yee On St, Kun Tong

Giới tính: Nam

28. Lương Thị Tâm (Leung Lisa), sinh ngày 25/11/1976 tại Quảng Trị

Hiện trú tại: 2F, 505 Shang Hai street, Mong Kok, Kowloon

Giới tính: Nữ

29. Đinh Thị Thấy, sinh ngày 08/7/1969 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 1618 Wah Yuet House, Tin Wah Est, Tin Shui Wai, NT

Giới tính: Nữ

30. Vương Vân Anh, sinh ngày 30/8/1982 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Flat 1805, 18/F Block M, Sui Ho House, Sai Hong Court, Tuen Mun

Giới tính: Nữ

31. Nguyễn Thị Thúy, sinh ngày 22/10/1970 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Shan King Estate, King Kok House, C1710 Tuen Mun, NT

Giới tính: Nữ

32. Nguyễn Thị Hồng Nhung, sinh ngày 07/8/1982 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rm 3403 Tung Hei Court, Yui Hei House, Sai Wan Ho

Giới tính: Nữ

33. Lam Sy Phuc, sinh ngày 22/7/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: flat 915, 9/F Leung Yin Hse, Leung King Est Tuen Mun

Giới tính: Nam

34. Tien Duc Chanh (Sin Sau Chun), sinh ngày 29/6/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: 1D/F blk 3, Grandeur Terrace Tin Shui Wai

Giới tính: Nữ

35. Chề A Mùi (Tse Siu Ying), sinh ngày 22/02/1967 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Ft 10, 2/F Blk 14 In Terim, Hai Sing Long Bin, Yuen Long

Giới tính: Nữ

36. Hoàng Thị Cúc, sinh ngày 15/11/1983 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: 4F/11, Man Nin st., Sai Kung

Giới tính: Nữ

37. Nguyễn Thị Hồng, sinh ngày 17/3/1970 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Rm 828, 8F Wing Chak House, Chakon Estate Sham Sui Po

Giới tính: Nữ

38. Ngô Quảng Muồi, sinh ngày 09/02/1966 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat D, 7/F Yau Lee Bldg 9/27 Yee On st., Kun Tong

Giới tính: Nữ

39. Nguyễn Thị Thảo, sinh ngày 14/02/1980 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Rm 119 Mei Lai Hse, Mei Tin Est, Sha Tin, NT

Giới tính: Nữ

40. Slen Linh Te, sinh ngày 05/6/1967 tại Đồng Nai

Hiện trú tại: Flat 1725, 17/F, Kin Shek House, 18 On Muk street, Shek Mun Est, Shek Mun, Sha Tin, NT

Giới tính: Nam