Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2106/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 401/TTr-CP ngày 20/9/2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 05 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Thị Ngọc Thịnh

 

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2106/QĐ-CTN ngày 19 tháng 11 năm 2018 của Chủ tịch nước)

1.

Trần Diệu Hương Trang, sinh ngày 07/01/1987 tại Thái Nguyên

Hiện trú tại: Haféntr. 31A, 26954 Nordenham

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: 9/31 Độc Lập, KP. Nhị Đồng, Dĩ An, Bình Dương

Giới tính: Nữ

2.

Nguyễn Thị Thanh Thúy, sinh ngày 03/01/1983 tại TP. Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Angengruberstr. 23, 12043 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Số 5/168 phường Phước Long A, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

Giới tính: Nữ

3.

Lương Thị Hà, sinh ngày 05/12/1989 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Furstenwalder Damm 303, 12587 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: xã Quảng Châu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa

Giới tính: Nữ

4.

Lê Gia Bảo, sinh ngày 24/10/2004 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Tangermunderstr 44, 12627 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: Phường Bến Thủy, TP. Vinh, Nghệ An

Giới tính: Nam

5.

Nguyễn Thị Huyền, sinh ngày 12/03/1988 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Hohenzollernring 171, 13585 Berlin

Nơi cư trú trước khi xuất cảnh: SN 058 Lương Thế Vinh, Phường Phố Mới, TP. Lào Cai, Lào Cai.

Giới tính: Nữ