Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1955/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2017

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổng hợp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Kế hoạch kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ; thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị được kiểm toán và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban thường vụ Quốc hội (để b/c);
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Ban Chỉ đạo TW về phòng, chống tham nhũng (để b/c);
- Ủy ban Kiểm tra Trung ương (để b/c);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Thanh tra của các bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lãnh đạo KTNN;
- Các đơn vị trực thuộc KTNN;
- Lưu: VT, TH.

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Hồ Đức Phớc

 

KẾ HOẠCH

KIỂM TOÁN NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1955/QĐ-KTNN ngày 06 tháng 12 năm 2016 của Tổng Kiểm toán nhà nước)

STT

Chủ đề, đơn vị và đầu mối được kiểm toán

A

KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

I

Kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tại Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

II

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016

1

Bộ Công Thương

2

Bộ Thông tin và Truyền thông

3

Viện Khoa học Thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

4

Bộ Tư pháp

5

Kho bạc Nhà nước

6

Bộ Y tế

7

Bộ Khoa học và Công nghệ

8

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

9

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

10

Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam

11

Đại học Quốc gia Hà Nội

12

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

13

Tổng cục Thể dục, Thể thao - Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch

III

Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2016

1

Thành phố Hà Nội

2

Tỉnh Bắc Ninh

3

Tỉnh Vĩnh Phúc

4

Tỉnh Hà Nam

5

Tỉnh Quảng Trị

6

Tỉnh Quảng Bình

7

Tỉnh Thừa Thiên Huế

8

Tỉnh Hà Tĩnh

9

Tỉnh Nghệ An

10

Thành phố Đà Nẵng

11

Tỉnh Quảng Ngãi

12

Tỉnh Quảng Nam

13

Tỉnh Bình Định

14

Thành phố Hồ Chí Minh

15

Tỉnh Bình Dương

16

Tỉnh Tây Ninh

17

Thành phố Cần Thơ

18

Tỉnh Cà Mau

19

Tỉnh Sóc Trăng

20

Tỉnh Hậu Giang

21

Thành phố Hải Phòng

22

Tỉnh Quảng Ninh

23

Tỉnh Bắc Giang

24

Tỉnh Hưng Yên

25

Tỉnh Sơn La

26

Tỉnh Điện Biên

27

Tỉnh Lào Cai

28

Tỉnh Phú Thọ

29

Tỉnh Phú Yên

30

Tỉnh Khánh Hòa

31

Tỉnh Vĩnh Long

32

Tỉnh An Giang

33

Tỉnh Đồng Tháp

34

Tỉnh Cao Bằng

35

Tỉnh Bắc Kạn

36

Tỉnh Hà Giang

37

Tỉnh Lạng Sơn

38

Tỉnh Thái Bình

39

Tỉnh Ninh Bình

40

Tỉnh Thanh Hóa

41

Tỉnh Nam Định

42

Tỉnh Đắk Lắk

43

Tỉnh Đắk Nông

44

Tỉnh Gia Lai

45

Tỉnh Kon Tum

46

Tỉnh Bình Thuận

47

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

IV

Trình ý kiến của Kiểm toán nhà nước về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018

B

KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG

1

Hoạt động quản lý sau đầu tư đối với các công trình cấp nước tập trung thuộc Chương trình MTQG NS&VSMTNT giai đoạn 2012-2015

2

Dự án Cấp nước và Nước thải đô thị vay vốn WB (tỉnh Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Nam, Ninh Bình, Lâm Đồng, Quảng Trị, Đắk Lắk, Kiên Giang, Quảng Ninh, Bình Phước)

3

Hoạt động quản lý đầu tư xây dựng và hiệu quả đầu tư dự án của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

4

Quỹ bảo lãnh tín dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh

5

Hoạt động quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp đô thị năm 2016 của thành phố Đà Nẵng và thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam

6

Hoạt động quản lý, sử dụng ngân sách năm 2016 của quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội; thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng; thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh; thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

7

Dự án triển khai sáng kiến Khu công nghiệp sinh thái hướng tới mô hình Khu công nghiệp bền vững tại Việt Nam

8

Việc quản lý và xử lý nước thải khu công nghiệp Khánh Phú, tỉnh Ninh Bình

C

KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ

1

Công tác quản lý nợ công năm 2016

2

Công tác quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ giai đoạn 2015 - 2016 của Cục Đăng kiểm Việt Nam; Tổng cục đường bộ Việt Nam; Văn phòng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương; Cục Quản lý đường bộ I, II, III, IV; Ban QLDA 3,4, 5 - Bộ Giao thông vận tải và Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ, Hà Giang, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Cao Bằng, Bắc Kạn

3

Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản giai đoạn 2014 - 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương, thành phố Hải Phòng, tỉnh Quảng Ninh, Yên Bái, Bình Thuận, Thái Nguyên, Khánh Hòa, Cao Bằng, Quảng Nam, Lâm Đồng, Ninh Thuận

4

Chuyên đề quản lý đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư của Bộ Giao thông vận tải

5

Hoạt động xây dựng và quản lý, sử dụng vốn đầu tư các dự án đầu tư Bộ Giao thông vận tải ủy quyền cho các địa phương

6

Đề án “Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020” giai đoạn 2012 - 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội

7

Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” giai đoạn 2015-2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo

8

Chương trình nước sạch và vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả đầu ra của 08 tỉnh đồng bằng Sông Hồng năm 2016 (Thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thanh Hóa)

9

Chương trình phát triển đô thị quốc gia dựa trên kết quả khu vực miền núi phía Bắc năm 2016 (tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình, Điện Biên)

10

Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020 (của 28 tỉnh: Lai Châu, Nghệ An, Sơn La, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Điện Biên, Bắc Kạn, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Khánh Hòa, Đồng Tháp, Lâm Đồng, Bình Thuận, Tây Ninh, Bến Tre, Trà Vinh, Long An, Tiền Giang, Cà Mau, Sóc Trăng, Hậu Giang, Kiên Giang)

11

Tình hình cổ phần hóa, thoái vốn và việc sử dụng giá trị lợi thế quyền thuê đất nhà nước để góp vốn đầu tư các dự án bất động sản của các doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2010-2016

12

Việc trích lập, quản lý, sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và công tác quản lý, điều hành giá xăng dầu giai đoạn 2015-2016

13

Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đô thị và việc thực hiện, các dự án được giao, thuê đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2013 - 2016

14

Báo cáo tài chính năm 2016 và việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công của Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội giai đoạn 2013 - 2016

15

Công tác quản lý, sử dụng đất Khu kinh tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam

16

Hoạt động đầu tư, xây dựng, mua nhà, đất phục vụ tái định cư và công tác quản lý, bố trí quỹ nhà, đất tái định cư giai đoạn 2012-2016 của Thành phố Hồ Chí Minh

17

Công tác quản lý, giao đất và sử dụng đất đầu tư dự án khu đô thị và các dự án được giao, thuê đất giai đoạn 2013-2016 của Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương

18

Công tác quản lý khai thác, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp gắn liền với công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Hậu Giang theo Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ

19

Việc giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đô thị và việc thực hiện các dự án giao đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2014-2016

20

Việc thu tiền sử dụng đất gắn với công tác quản lý, thực hiện đầu tư các dự án xây dựng khu đô thị giai đoạn 2014-2016 của tỉnh Lào Cai

21

Công tác quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp y tế tại các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2014-2016 của tỉnh Phú Thọ

22

Công tác quản lý, sử dụng đất khu quy hoạch dịch vụ, du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

23

Việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa

24

Công tác quản lý, sử dụng đất của các Công ty TNHH MTV nông, lâm nghiệp thuộc tỉnh Đắk Lắk quản lý

25

Việc quản lý và sử dụng đất khu đô thị và các dự án được giao, thuê đất giai đoạn 2014-2016 của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Đồng Nai

26

Dự án các công trình hạ tầng quy mô nhỏ thuộc Chương trình 135-II năm 2014 của 09 tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Kon Tum, Trà Vinh và Quảng Trị

27

Công tác quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ khai thác, nuôi trồng hải sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa (Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ) và một số chính sách phát triển thủy sản (Nghị định số 167/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ)

D

KIỂM TOÁN HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG VÀ VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ

1

Dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức

2

Dự án Thành lập 05 Trường cao đẳng Nghề Việt Nam - Hàn Quốc

3

Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Năm Căn - Đất Mũi, thuộc tỉnh Cà Mau; Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1153 - Km1212+400 thuộc tỉnh Bình Định

4

Dự án nâng cấp Mạng lưới Giao thông Tiểu vùng Mê Kông Mở rộng (GMS) phía Bắc thứ 2 - Nâng cấp QL217, tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 1; Dự án “Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng sông Cửu Long” (Dự án WB5) - Hợp phần A - các tuyến Quốc lộ 53, 54 và 91

5

Dự án Tín dụng ngành Giao thông Vận tải, gồm: Dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường quốc gia (giai đoạn 1); Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 (44 cầu yếu - Nhóm ưu tiên 1); Dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2 (38 cầu yếu - Nhóm ưu tiên 1)

6

Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

7

Dự án Đường hành lang ven biển phía Nam trên địa phận Việt Nam từ cửa khẩu Xà Xía - Kiên Giang đến điểm giao QL1 (Km 2252+220) - thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau

8

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 Km649+700-Km657+025,89; Km663+900- Km671+228,94 và Km672+821,54 - Km717+100 tỉnh Quảng Bình

9

Đường ôtô Tân Vũ - Lạch Huyện, thành phố Hải Phòng

10

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng (Hợp phần A) - Giai đoạn khởi động

11

Dự án nâng cấp, mở rộng QL14 Đoạn Km817+00 - Km887+00 theo hình thức hợp đồng BOT; Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1212+400 - Km1265, tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên theo hình thức hợp đồng BOT; Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1125 - Km1153, tỉnh Bình Định theo hình thức hợp đồng BOT

12

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội - Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT; Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT

13

Đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn từ QL2 đến Hương Nộn và nâng cấp, mở rộng QL32 đoạn từ Cổ Tiết đến cầu Trung Hà, tỉnh Phú Thọ theo hình thức hợp đồng BOT; Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn từ cầu Quán Toan đến cầu Nghìn, thành phố Hải Phòng theo hình thức hợp đồng BOT

14

Dự án đầu tư xây dựng công trình QL1, gồm: Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng QL1 đoạn Km1063+877-Km1092+577, tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức hợp đồng BOT; Dự án đầu tư xây dựng công trình tuyến tránh QL1 và tăng cường mặt đường QL1 đoạn qua thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang theo hình thức hợp đồng BOT

15

Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km2118+600 - Km2127+320,75 và xây dựng tuyến tránh thành phố Sóc Trăng của Quốc lộ 1, tỉnh Sóc Trăng theo hình thức hợp đồng BOT; Dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng Quốc lộ 1 đoạn cửa ngõ phía Bắc thành phố Bạc Liêu (Km 2169+056,65 - Km 2178+126,79) và xử lý một số vị trí ngập nước trên Quốc lộ 1, tỉnh Bạc Liêu theo hình thức hợp đồng BOT

16

Tuyến đường bộ nối hai tỉnh Thái Bình, Hà Nam với đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

17

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL38 đoạn nối QL1 với QL5 qua địa phận tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương theo hình thức hợp đồng BOT

18

Dự án cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn vùng miền Trung vốn vay ADB giai đoạn 2010 - 2016 (tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Nam, Bình Định)

19

Dự án phát triển nông nghiệp có tưới - WB7 (tỉnh Hà Giang, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Nam)

20

Dự án tăng cường quản lý thủy lợi và cải tạo hệ thống thủy nông - ADB5 (tỉnh Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương)

21

Dự án Đường dây 500KV Nhiệt điện Duyên Hải - Mỹ Tho

22

Dự án Cảng nhập than Trung tâm điện lực Vĩnh Tân và Dự án cơ sở hạ tầng Trung tâm điện lực Vĩnh Tân

23

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I

24

Dự án Đường ống Nam Côn Sơn 2 - giai đoạn 1 và Dự án Hệ thống thu gom khí Hàm Rồng - Thái Bình (Lô 102 - 106)

25

Dự án đầu tư xây dựng Thủy điện Đăkring

26

Dự án đầu tư xây dựng Công trình Nhà Quốc hội

27

Dự án Trụ sở cơ quan KTNN khu vực VIII; Dự án ĐTXD công trình Trụ sở cơ quan KTNN khu vực XI; Dự án ĐTXD công trình Trụ sở cơ quan KTNN khu vực XII

28

Dự án Công trình Thủy điện Nậm Chiến

29

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm sản xuất chương trình - Đài truyền hình Việt Nam

30

Dự án Khu đô thị mới Dương Nội, thành phố Hà Đông, tỉnh Hà Tây (nay là quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội)

31

Dự án Khu liên hợp thể thao tỉnh Hà Nam, gồm 03 dự án thành phần: Dự án ĐTXD nhà thi đấu đa năng; Dự án ĐTXD hạ tầng kỹ thuật Khu liên hợp thể thao xử lý cọc móng, xây dựng phần móng nhà thi đấu đa năng; Dự án ĐTXD hạ tầng liên quan thuộc Khu liên hợp thể thao tỉnh

32

Dự án đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 nối từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Kon Tum (Km8-Km165) và Dự án cầu KonBrai và xử lý sụt trượt đoạn Km135-Km 137

33

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km0 - Km15) và Dự án đầu tư xây dựng công trình đường giao thông nối đường N5 Khu kinh tế Đông Nam đến Hòa Sơn, Đô Lương (Km15 - Km28+500)

34

Dự án đầu tư xây dựng công trình nút giao khác mức tại điểm giao cắt giữa QL46 với đường sắt Bắc Nam tại lý trình Km321+333 theo hình thức hợp đồng BOT và 03 Hạng mục (Hạng mục xây dựng nút giao khác mức giữa QL1 (Km468+450) và Đoạn nối QL8B cũ tỉnh Hà Tĩnh; Hạng mục sửa chữa cầu Bến Thủy (cũ) Km467+500, Quốc lộ 1; Hạng mục xây dựng cầu Yên Xuân, tỉnh Nghệ An theo hình thức hợp đồng BOT) thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn Nam cầu Bến Thủy - Tuyến tránh thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh theo hình thức hợp đồng BOT

35

03 Dự án thuộc BQL Khu kinh tế Dung Quất - tỉnh Quảng Ngãi: Dự án đường Trì Bình - Cảng Dung Quất; Dự án đầu tư xây dựng cầu Trà Bồng (trên tuyến dốc Sỏi - Dung Quất); Dự án đầu tư kè chống sạt lở kết hợp đường cứu hộ, cứu nạn di dân tái định cư neo đậu tàu thuyền - Đập Cà Ninh hạ lưu sông Trà Bồng phục vụ Khu kinh tế Dung Quất

36

03 dự án đầu tư xây dựng thuộc Khu Đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2: Dự án thành phần xây dựng 2.220 căn hộ chung cư tái định cư khu 38,4 ha phường Bình Khánh, Quận 2 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Dự án đầu tư xây dựng khu 2 (1.570 căn hộ) thuộc dự án khu dân cư - tái định cư 38,4 ha phường Bình Khánh, Quận 2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Dự án đầu tư xây dựng khu 3 (1.080 căn hộ) tại dự án khu dân cư - tái định cư 38,4 ha phường Bình Khánh, Quận 2 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm

37

Dự án đầu tư xây dựng Cầu Đồng Nai mới và tuyến hai đầu cầu từ ngã ba Tân Vạn đến điểm cuối tuyến tránh thành phố Biên Hòa theo hình thức hợp đồng BOT

38

Dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Km14+000 đến Km50+889 theo hình thức hợp đồng BOT

39

Dự án Đường nối thành phố Hạ Long với Cầu Bạch Đằng, tỉnh Quảng Ninh

40

Dự án cải tạo, nâng cấp ĐT 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm

41

Dự án Cầu Bạch Đằng, đường dẫn và nút giao cuối tuyến theo hình thức BOT

42

Dự án đầu tư xây dựng công trình khôi phục, cải tạo QL20 đoạn Km123+105,17-Km268+000, tỉnh Lâm Đồng theo hình thức BOT kết hợp BT

43

Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Mỹ Lợi (Km34+826-QL50)

44

Dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Long Bình - Chrey Thom nối 2 tỉnh An Giang (Việt Nam) và tỉnh Kandal (Campuchia)

45

Dự án phân kỳ đầu tư giai đoạn 1 đường giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa

46

Dự án Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên

47

Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai

48

Dự án Đường liên cảng Cái Mép - Thị Vải

49

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và nâng cấp mở rộng Quốc lộ 3 đoạn Km75 - Km100 theo hình thức hợp đồng BOT

50

Dự án đầu tư xây dựng công trình quốc lộ 1 đoạn tránh thành phố Phủ Lý và tăng cường mặt đường Quốc lộ 1 đoạn Km216+775 - Km235+855 tỉnh Hà Nam theo hình thức hợp đồng BOT

51

Dự án đầu tư cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ qua sông Lô trên Quốc lộ 2 theo hình thức hợp đồng BOT

52

Dự án đầu tư xây dựng tuyến tránh Thị xã Ninh Hòa Km0 - Km2+897 và cải tạo nâng cấp tuyến Quốc lộ 26 đoạn Km3+411 - Km11+504 tỉnh Khánh Hòa và Km91 - Km98+800 tỉnh Đắk Lắk theo hình thức hợp đồng BOT

53

Dự án mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Km1525+000 - Km1551+400, Km1563+000 - Km1567+500, Km1573+350 - Km1574+500, Km1581+950 - Km1584+550, Km1586+000 - Km1588+500 tỉnh Ninh Thuận theo hình thức hợp đồng BOT

54

Dự án đầu tư xây dựng Quốc lộ 38 đoạn từ cầu Yên Lệnh - nút giao Vực Vòng theo hình thức hợp đồng BOT

55

Hợp phần B của Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đồng bằng sông Cửu Long (Dự án WB5)

56

Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông khu vực đồng bằng Bắc Bộ (Dự án WB6)

57

Dự án tuyến đường Quốc lộ 19 - đoạn từ Cảng Quy Nhơn đến giao lộ Quốc lộ 1A tỉnh Bình Định - Giai đoạn 1

58

05 dự án đầu tư thuộc Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên: Dự án xây dựng hạ tầng KCN Điềm Thụy phần diện tích 180ha; Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư và nhà ở cho công nhân KCN Điềm Thụy phần diện tích 180ha; Dự án xây dựng Khu tái định cư và nhà ở công nhân tại xóm Hắng phục vụ KCN Điềm Thụy phần diện tích 180ha; Dự án Đường gom quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên đoạn từ KCN Yên Bình đến đường DT 266 (đoạn km 3- km 4 +725,87); Dự án Mương thoát nước chống ngập úng cho khu vực ngoài quy hoạch KCN Điềm Thụy phần diện tích 180ha

59

Kiểm toán tài chính và hoạt động quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án Vệ sinh môi trường Thành phố Hồ Chí Minh (giai đoạn 2)

E

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG NGÂN SÁCH, TIỀN, VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2016 CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

F

KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH, CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VỐN, TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM 2016

1

Tổng công ty Đầu tư Phát triển nhà và đô thị (HUD)

2

Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX)

3

Tổng công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (HABECO)

4

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

5

Tổng công ty Cà phê Việt Nam

6

Tổng công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI)

7

Tổng công ty Đầu tư phát triển Đường Cao tốc Việt Nam (VEC)

8

Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam

9

Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Công ty mẹ và việc đầu tư vốn vào các công ty con cổ phần (khai thác, kinh doanh than) thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

10

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

11

Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam

12

Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV

13

Tổng công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV

14

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH MTV

15

Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP

16

Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn

17

Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV

18

Tổng công ty Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Việt Nam - TNHH MTV

19

Tổng công ty Đầu tư phát triển và quản lý dự án hạ tầng giao thông Cửu Long

20

Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Bạch Đằng

21

Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc

22

Tổng công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - TNHH MTV

23

Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp (SONADEZI)

24

Tổng công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển xây dựng (DIC)

25

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

26

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Viettinbank)

27

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)

28

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCB)

29

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

30

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

31

Công ty TNHH mua bán nợ Việt Nam (DATC)

G

Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của 02 ngân hàng được NHNN mua lại với giá 0 đồng

1

Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương (Ocean Bank)

2

Ngân Hàng TM TNHH MTV Dầu Khí Toàn Cầu (GP Bank)

H

LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG

I

Kiểm toán chuyên đề

1

Công tác quản lý, sử dụng vốn TPCP năm 2016 của Ban Quản lý dự án 46 - Bộ Quốc phòng

2

Công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn chuyển đổi đất quốc phòng của Dự án di chuyển và đầu tư xây dựng Nhà máy Z751

II

Kiểm toán tổng hợp Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 của Bộ Quốc phòng

III

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016

1

Quân khu 2

2

Quân khu 3

3

Quân khu 5

4

Quân khu 7

5

Quân khu 9

6

Binh chủng Pháo binh

7

Quân đoàn 2

8

Quân đoàn 3

9

Ban Cơ yếu Chính phủ

IV

Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư

1

Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện 354 - Tổng cục Hậu cần

2

Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Chính trị

V

Kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016

1

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel

2

Ngân hàng TMCP Quân Đội

3

Tổng công ty Đông Bắc

I

LĨNH VỰC AN NINH, KHỐI CƠ QUAN ĐẢNG

I

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2016

1

Tổng cục Cảnh sát

2

Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

3

Cục Cảnh sát giao thông

4

31 công an tỉnh, thành phố: TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng; tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang, Cao Bằng, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hà Nam, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam

II

Kiểm toán tổng hợp Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2016 của Bộ Công an

III

Kiểm toán việc quản lý, sử dụng ngân sách tiền và tài sản nhà nước năm 2016

1

18 tỉnh ủy, thành ủy: Thành ủy Cần Thơ; tỉnh ủy Bình Thuận, Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Kiên Giang, Cà Mau

2

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

IV

Kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư

1

Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường từ ngã ba đường Tỉnh ủy đến đường Nguyễn Văn Tố và hạ tầng kỹ thuật - nhà công vụ Tỉnh ủy Bắc Kạn

V

Kiểm toán chuyên đề

1

Công tác quản lý, sử dụng nhà và các tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô chỉ huy, xe ô tô phục vụ công tác, các loại phương tiện giao thông vận tải khác trong lực lượng Công an nhân dân giai đoạn 2015 - 2016